Support My Blog

Wednesday, November 30, 2022

ISU MENANGANI SISA KELAPA SAWIT

ISU MENANGANI SISA KELAPA SAWIT
merupakan satu perkara penting dilakukan demi memelihara kelestarian alam sekitar dan mengatasi pencemaran kualiti air. Penulis blog mendapati dimana tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) merupakan salah satu tanaman industri yang telah komersil diperkenalkan di Malaysia sekitar tahun 1870 (iaitu 150 tahun dahulu) dan kini merupakan salah satu komoditi utama dapat menjana pendapatan negara. Semenjak tahun 1960 lagi telah dilaporkan kawasan penanaman kelapa sawit terus meningkat dengan peratus yang amat tinggi dilaksanakan oleh pisak perladangan, agensi kerajaan (GLC) serta oleh sektor pekebun kecil. Beberapa estet perladangan seperti Sime Darby, IOI, Guthrie, Tabung Haji, SOP dan banyak lagi menjadikan sebanyak 118 syarikat 924 perladangan seluruh negara seluas 1.87 juta hektar dan memiliki sebanyak 209 buah Kilang Kelapa Sawit. Penglibatan agensi kerajaan (GLC) dalam industri penanaman kelapa sawit terus berkembang dengan tertubuhnya banyak agensi seperti FELDA, FELCRA, SALCRA, RISDA Plantation dan banyak lagi. FELDA sebagai contoh memajukan seluas 820,000 hektar kelapa sawit sehingga tahun 2019 yang melibatkan seramai 112,635 orang peneroka dimana 490,000 hektr adalah kawasan ada peneroka dan seluas 330,000 adalah sistem pengurusan perladangan tanpa peneroka. FELCRA pula memajukan kelapa sawwit seluas 212,903 hektar dengan jumlah peserta seramai 111,684 orang. Dalam pada itu di Sarawak SALCRA memajukan seluas 51,072 hektar kelapa sawit melibatkan 19 buah ladang dan 5 buah kilang sawit. PELITA asalah agensi pembangunan tanah-tanah NCR di Sarawak dengan membangunkan seluas 554,523 hektar. Sekktor pekebun kecil yang menanam kelapa sawit menyebar seluruh negara. Rajah diatas menunjukkan daripada seluas 4.197 juta hektar kelapa sawit pada tahun 2011 seluas 4,820 juta hektar (87%) adalah kelapa sawit dewasa sementara seluas 0.637 juta hektar (12.96%) adalah tanaman sawit belum matang. Artikel subuh ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya kongsi info mengenai beberapa isu sisa dari industri kelapa sawit di Malaysia untuk dijadikan bahan rujukkan.  

A
dalah benar jika dikatakan dimana kepentingan keujudan air adalah merupakan nadi kehidupan manusia dan lainnya. Air juga digunakan dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada perlu digunakan oleh benda bernyawa mahu pun benda tidak bernyawa. Namun begitu penulis blog dapati dimana isu sama ada adakah air itu masih boleh digunakan jika kualitinya dicemari dengan sisa dan sarap dimana ia membahayakan kesihatan menjdai masaalah di zaman moden. Memang sudah tentu pembaca faham jawapannya adalah tidak kerana ini dapat menjejaskan kesihatan hidupan. Melalui masalah ini penulis blog fikir dapatlah dilihat bahawa air juga mampu membawa kesan sebaliknya jika keasliannya tidak dikekalkan. Sejak sekian lama pembaca blog sering mendengar dan juga melihat berita tentang isu pencemaran air dan sungai serta banjir melanda negara kita yang terpapar melalui media  massa. Ini jelas menunjukkan bahawa sikap segelintir pihak yang tidak menindah perbuatan kurang sesuai yang boleh mengancam keselamatan air. Di Malaysia dan beberapa negara lain dilaporkan dimana salah satu pihak yang masih dilibatkan termasuk adalah industri perladangan dan komoditi negara selain sektor perkilangan dan pembuatan lain. Sisa industri kelapa sawit dilaporkan dalam media sering juga ianya menggangu keselamatan air serta perlu sentiasa dijalankan langkah-langkah yang boleh dipaktikkan bagi membendung masalah berkenaan. Walau pun dikatakan ia agak pahit untuk ditelan, namun begitulah hakikatnya di mana kebanyakan sumber air dalam negara kita seperti sungai mengalami pencemaran kerana sungai dimana ia sering dijadikan satu sebagai destinasi mendapan bagi sisa toksik kilang kelapa sawit. Ini merupakan salah satu masalah pencemaran yang akan berlaku dimana ia menggambarkan bahawa pihak industri kelapa sawit masih belum lagi benar-benar dapat
menjaga kemampanan alam sekitar dengan baik. 

Da
lam media tempatan sering dilaporkan kes pencemaran air disebabkan perkara ini. Sebagai satu contoh dimana satu buah Sungai Kampung Batang Benar, Pajam, Seremban di Negeri Sembilan didakwa tercemar dengan sisa daripada aktiviti pemprosesan kelapa sawit  sehingga menyebabkan bau busuk terutamanya selepas hujan. Perkara ini didakwa pihak berwajib adalah berpunca daripada pemeriksaan dimana terdapat sebatian berwarna hitam yang terbentuk hasil daripada sejenis tepung asid hidroklorik yang digunakan bagi tujuan pemprosesan kelapa sawit telah dibuang ke dalam sungai. Pencemaran air tersebut bukan sahaja menyebabkan ia tidak menyenangkan penduduk kampung malahan juga telah menyebabkan ikan ternakan di dalam kolam-kolam yang berhampiran mati. Dilaporkan juga isu keselamatan air turut terganggu apabila sungai yang berdekatan dengan ladang kelapa sawit dijadikan sebagai tempat menyalurkan sisa ladang sehingga menimbulkan masalah banjir. Sebelumnya pernah dilaporkan dimana berlaku situasi banjir di kampung Ramuan China Besar, Alor Gajah, Malaka akibat daripada kes sisa pelepah dan pokok kelapa sawit dari ladang hanyut ke dalam anak sungai. Apabila diperiksa dimana berlaku keadaan lambakan sisa ladang tersebut disalurkan ke dalam sungai kerana sistem pengurusan ladang yang tidak mempunyai logi pelupusan. Akibatnya anak sungai terbabit tersumbat dan air naik ke kawasan rumah orang kampung. memang isu ini akan merisaukan penduduk terlibat kerana kes kekerapan banjir ini berlaku adalah sebanyak dua kali dalam seminggu yang boleh menggangu keselamatan dan keselesaan penduduk kampung melakukan aktiviti harian. Dilaporkan berdasarkan kepada kedua-dua isu keselamatan air tersebut di atas seakan ia isu yang sudah terang lagi bersuluh apabila ada sungai telah dijadikan sebagai tempat untuk melupuskan sisa-sisa kelapa sawit. Sebagai salah satu alternatif atau langkah yang boleh diamalkan untuk mengatasinya adalah dengan mewajibkan pihak pengurusan ladang sawit untuk memperuntukan lokasi khas pelupusan sisa sawit sejak awal ladang ditubuhkan. Keluasan tempat pelupusan berkenaan hendaklah cukup untuk menampung jumlah sisa yang terhasil agar sungai tidak menjadi lokasi pelupusan kedua pula. Setiap lokasi pelupusan sisa seharusnya juga harus mempraktikkan ddengan sistem pengurusan yang betul agar boleh diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Disyorkan agar ditentukan satu lokasi khas bagi tujuan pelupusan diwujudkan bergantung kepada jenis sisa yang terhasil dimana ada terdapat lokasi khas khusus untuk menempatkan sisa ladang yang boleh dilupuskan secara alami, boleh dikitar semula dan dijual. 

Sebaiknya ada juga beberapa lokasi lain atau disebut sebagai kolam rawatan sisa sawit 
dipilih bagi melupuskan sisa bahan kimia dengan lebih selamat. Sisa-sisa tersebut perlu ditempatkan iaitu secara berasingkan agar mudah dikendalikan bagi mewujudkan suasana tempat  pelupusan yang lestari. Dengan cara ini maka sisa tidak lagi sewenang-wenangnya dibuang terus ke dalam sungai demi menjaga kelestarian punca air. Seterusnya kawalan ini menjamin kelestarian alam sekitar apabila semua pihak sudah terlibat dalam mengamalkan apa yang dikatakan sebgai 'kaedah sisa sifar'. Istilah sisa sifar ini adalah sebagai tidak ada sebarang sisa daripada pemprosesan sawit akan dilepaskan ke alam sekeliling sama ada di tanah, udara dan air. Sisa kilang dan ladang kelapa sawit berkenaan boleh  diproses menjadi suatu produk yang boleh digunakan. Sisa kilang atau yang dikenali sebagai sisa akhir efluen kelapa sawit (POME) adalah terdiri daripada sisa buangan berbentuk
pepejal, cecair dan gas kimia atau kumbahan. Pihak MPOB sudah memberikan beberapa kaedah apabila telah berjaya mencipta satu teknologi berkesan untuk merawat sisa tersebut dengan menggunakan biojisim tempurung kelapa sawit. Sisa ini dirawat menjadi air kitar semula sebelum disalurkan ke persekitaran. Dalam pada itu penulis blog mendapati bagi isu sisa ladang pula seperti pelepah dan batang pokok sawit boleh diproses menjadi produk baharu yang pelbagai. Apa pun terkini dalam kes ini ia sekurang-kurangnya boleh direputkan menjadi baja kompos di dalam tempat khas berbanding disalurkan terus ke dalam sungai. Bahan buangan sawit bukan sahaja dapat dikurangkan malah dapat dimanfaatkan. Industri kelapa sawit Malaysia antara yang termaju didunia bagaimana pun masih perlu didalam menambahbaik kualiti binaan kolam rawatan sisa sawit agar lebih tahan lama dan tahan lasak. Teknologi reka bentuk infrastruktur ini haruslah menyedari bahawa setiap binaan yang dihasilkan pasti ada waktu luputnya. Bahan yang digunakan untuk membina infrastruktur tersebut juga sudah tentu ada kelemahannya yang menyebabkan suatu masa nanti akan mengalami kes kerosakkan. Semakin lama binaan tersebut digunakan, maka semakin rendahlah kekuatannya untuk menampung beban. Pernah dilaporkan dalam media tempatan dimana berlaku peristiwa benteng kolam rawatan sisa sawit berusia lebih 30 tahun telah pecah akibat hujan lebat mengakibatkan Sungai Pukin, Ulu Keratong, Rompin, Pahang dan sungai jadi tercemar. Kejadian ini perlu dijadikan ikhtibar supaya ianya tidak berulang lagi. Penulis blog dapati dimana beberapa cadangan tindakan yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini seperti dengan membuat penyelidikan dari masa ke masa agar dapat menghasilkan kolam rawatan yang lebih tahan lama dan lasak menadah beban luar seperti hujan lebat, banjir, gempa bumi dan lain-lain. Perlu sentiasa ada langkah berjaga-jaga seperti pihak kilang boleh memasang sistem penggara di bahagian kolam rawatan tersebut agar amaran kerosakan segera dapat dikesan dan sistem automatik dapat memindahkan sisa berkenaan ke dalam kolam rawatan lain yang selamat digunakan. Teknologi ini dijangka akan dapat mengurangkan risiko sisa berbahaya berkenaan tertumpah ke dalam tanah dan punca air bersih. Apa pun sumber air akan selamat daripada dicemari sisa dan sarap apabila tahap kesedaran semua pihak dalam industri dapat berganding bahu dengan cara mengamalkan tiga langkah menangani sisa industri kelapa sawit. Tiga langkah tersebut adalah memerlukan kita untuk memperuntukan lokasi khas pelupusan sisa sawit, mengamalkan kaedah sisa sifar serta menambahbaik kualiti binaan kolam rawatan sisa sawit agar lebih tahan lama dan tahan lasak. Akhirnya matlamat untuk negara memelihara dan memulihara kelestarian air dapat dicapai jika sisa sawit berhenti daripada berakhir ke dalam sungai. Penting agar sumber air dijamin lebih selamat digunakan oleh semua hidupan. Langkah-langkah tersebut terus diamalkan oleh pemain industri sawit negara demi kemampanan sumber air agar industri kelapa sawit negara terkenal sebagai industri yang mapan di seluruh dunia. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technology kali ini.
Wasallam!!!..
SISA SAWIT ... BANYAK JENISNYA....
MENCEMAR SUNGAI... AIR BAHAYA...
PIHAK INDUSTRI... BEKERJASAMA...
AIR BERKUALITI.... SEMUA GEMBIRA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
(4 JamadilAwal 1444H).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...