Support My Blog

Wednesday, September 7, 2022

VARIETI PADI BARU IS21

VARIETI PADI BARU IS21
merupakan satu hasil penyelidikan saintis tempatan yang telah dilancarkan di peringkat nasional oleh Perdana Menteri tidak berapa lama dahulu iaitu pada 13 Mac 2022. Pada penulis blog dengan kemampuan negara dalam menghasilkan antara 20 hingga 40 peratus hasil padi dimana benih padi IS21 yang dilaporkan adalah mengambil sempena nama Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob (IS) 2021 (Is21) adalah apabila ada maklumbalas pesawah yang amat positif apabila yang mendapati hasil tuaian adalah lebih tinggi mengambil kira faktor benih yang tahan dengan cuaca ekstrem dan mempunyai rintang terhadap beberapa penyakit padi. Dari kajian seorang penyelidiknya dikenali Dr. Sobri Hussein yang juga pegawai penyelidik di Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) dimana ada pesawah dan petani berjaya dapat menjimatkan kos pengurusan sawah padi dengan baik memandangkan penanaman padi jenis ini tidak memerlukan penggunaan baja yang banyak. Hasil daripada aktiviti penyelidikan padi nuklear ini telah dimulakan sejak tahun 2006 oleh saintis Dr. Abdul Rahim Harun menggunakan 'teknologi sinaran gamma'. Dilaporkan dimana tujuan utama penyelidikan ini dijalankan oleh ANM adalah untuk negara kita mendapatkan padi yang mempunyai hasil yang tinggi dan juga tahan kepada masalah kekurangan bekalan air. Dilaporkan secara teknikal dimana melalui Kajian Analisis LVT (Local Verification Trials) yang telah dijalankan mendapati bahawa varieti padi baharu ini mampu bertahan kepada masalah cuaca yang extrem. DIlaporkan isu yang demikian padi ini telah berjaya mendapat pengiktirafan oleh DOA (Jabatan Pertanian) sebagai salah satu varieti padi baharu negara pada 19 Feb 2020. Varieti padi baharu ini juga telah dilapor berjaya meningkatkan pendapatan petani antara 20 - 40 peratus dan ia bergantung kepada lokasi dan cara pengurusan sawah. Apa pun dilaporkan dimana pada 29 Jan 2021 padi ini telah pun diperakukan oleh Kementerian Pertanian dan Indusri Makanan sebagai salah satu varietI padi yang boleh digunakan oleh pesawah. Maka padi ini telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 20 Nov 2021 di Sekinchan Selangor dimana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 9 Mac 2022 lalu menyempurnakan Majlis Penyerahan Benih Padi IS21 kepada Komuniti di Sawah Endau, Mersing, Johor melibatkan 500 guni benih padi IS21 seberat 20kg setiap satu diagihkan kepada pesawah. Artikel pada subuh ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya kongsikan beberapa info mengenai padi baru varieti IS21 untuk dijadikan bahan rujukkan pembaca semua.

Apa pun dilaporkan benih padi IS21 dihasilkan oleh Agensi Nuklear Malaysia iaitu sebuah lagi agensi di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) ini telah dijana melalui teknologi nuklear. Sebagai rekod, Perdana Menteri telah melancarkan Benih Padi IS21 di Sekinchan, Selangor pada 20 November 2021 dimana sejak pelancaran dilaporkan pihak MOSTI telah menerima maklum balas daripada para pesawah dan petani disana. Aktivitu memperluaskan penanaman dan peluasan penggunaan benih padi IS21 di sawah Endau juga diharap dapat memberi manfaat kepada para pesawah dan petani kerana penghasilan padi daripada varieti IS21 ini mampu meningkatkan pendapatan dimana ia seterusnya menaikkan taraf hidup rakyat. Dalam pada itu adalah diharapkan agar golongan belia dan anak muda juga akan dapat menyemai minat dan menceburi pertanian moden. Ini kerana jika diletakkan sepenuhnya minat untuk berbakti kepada tanah memang sektor pertanian moden mampu meningkatkan taraf hidup, meningkatkan sumber pendapatan dan seterusnya membasmi kemiskinan. Kini tumpuan perlu diberikan kepada golongan belia ke arah memodenkan sektor pertanian yang digabungkan dengan elemen keusahawanan bagi melahirkan lebih ramai agropreneur muda yang mahir dan arif dengan mengaplikasikan penggunaan teknologi dan inovasi dalam industri pertanian. Memang selain MAFI dimana pihak MOSTI juga dapat membantu memperkenalkan pelbagai teknologi dan inovasi yang mampu merancakkan lagi sektor pertanian khususnya dalam kalangan golongan belia. Zaman ini dimana selain daripada penggunaan teknologi nuklear dalam bidang pertanian, agensi penyelidikan yang lain di bawah MOSTI turut memainkan peranan penting dalam bidang pertanian. Antaranya adalah aktiviti penyelidikan berkaitan bioteknologi oleh Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia (NIBM) mampu menghasilkan persekitaran optimum untuk hasil tanaman yang baik. Kini ada aktiviti penggunaan remote sensing (penderiaan jauh) di bawah Agensi Angkasa Malaysia (MYSA) juga telah membantu dari segi pemantauan pengurusan di jelapang padi melalui pembangunan Sistem Maklumat Geospatial Tanaman Padi (MakGeoPadi). Kerajaan dilaporkan akan muncul sebagai sebuah keluarga diyakini dapat membantu golongan petani dan pesawah di negara in apabila digembelingkan.

Dalam portal bharian.com dengan laporan yang bertajuk 'Benih padi IS21 tingkatkan hasil 40-67 peratus lebih tinggi' berkait dengan tajuk artikel ini. Berita dipetik dari Sekinchan, Selangor ini menyatakan dimana teknologi benih padi baharu IS21 inisiatif Nuklear Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) membantu meningkatkan produktiviti padi dengan anggaran hasil 40 - 67 peratus lebih tinggi berbanding purata pengeluaran kebangsaan. Benih padi IS21 juga dilapor mampu mengeluarkan hasil padi sehingga 9 metrik tan sehektar mengikut kawasan penanaman manakala kos penanaman dapat dikurangkan sebanyak 10 - 20 peratus kerana penggunaan baja dan racun perosak yang kurang. Dilaporkan dimana varieti padi IS21 dijana melalui teknologi nuklear dengan kaedah mutasi aruhan sinaran gama mampu mengurangkan kebergantungan kepada beras import pada masa akan datang. Teknologi biak baka mutasi ini adalah alternatif kepada prosedur pembaikbakaan konvensional dan ia berpotensi digunakan ke atas tanaman agromakanan dalam menghasilkan varieti yang mempunyai ciri-ciri lebih baik. Apa pun aktiviti penyelidikan membiak baka mutasi ini akan dapat hasilkan padi yang mempunyai ciri ketahanan terhadap perubahan cuaca mendadak, ketahanan terhadap tekanan biotik dan abiotik serta pengeluaran hasil cepat dan mempunyai kualiti yang lebih baik dari segi zat dan nutrisi. Diberitahu juga dimana nama 'Padi IS21' diberikan sempena nama Perdana Menteri iaitu IS adalah singkatan bagi nama Ismail Sabri dan angka 21 mewakili tahun 2021. Varieti Padi IS21 telah didaftarkan di bawah Akta Perlindungan Varieti Baru Tumbuhan 2004 Jabatan Pertanian melalui Certificate of Registration of New Plant Variety and Grant of Breeder's Right (Nombor Pendaftaran: PBR 0156 (NMR152) dibawah kelolaan Jabatan Perrtanian Malaysia. Kini melalui subsidi ini para pesawah boleh mendapatkan benih padi pada harga RM35 untuk 20kg. Benih padi IS21 adalah contoh hasil penyelidikan dari makmal ke pasaran yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta usaha bagi mengutamakan sekuriti dan nutrisi makanan. Pembangunan benih padi menggunakan teknologi baharu telah pun mula membuka peluang perusahaan dan pekerjaan amat memberangsangkan kepada penduduk Sekinchan dan persekitarannya. Sehingga kini terdapat lebih 15,000 pesawah di seluruh negara telah menerima dan menanam padi IS21 ini.
DIlaporkan dimana padi IS21 mampu mengeluarkan hasil padi hingga sembilan tan sehektar mengikut kawasan penanaman manakala kos penanaman dapat dikurangkan sebanyak 10 - 20 peratus kerana penggunaan baja dan racun perosak yang kurang. Hasil tuaian juga dilaporkan memang boleh meningkat sebanyak 40 - 67 peratus dimana ia bergantung kepada kawasan tanaman dan budaya serta amalan petani. Ada juga laporan dimana pada 20 September 2021 dimana Agensi Nuklear Malaysia (ANM) telah menerima pengiktirafan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa (IAEA) serta Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) atas usaha pencapaian dalam pembiakan mutasi tumbuhan dan bidang bioteknologi yang berkaitan dalam usaha meningkatkan sekuriti makanan melalui penggunaan radiasi bagi mempelbagai jenis benih yang lebih berkualiti. Agensi ANM telah dinamakan sebagai antara penerima Anugerah Pencapaian Cemerlang dalam Pembiakan Mutasi Tumbuhan semasa Persidangan Agung ke-65 IAEA yang berlangsung di Vienna, Austria.

Akhbar utusan.com pula dengan laporan bertajuk 'PM lancar benih padi, IS21 berdaya tahan, produktiviti tinggi' sesuai dijadikan bahan rujukkan. Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilaporkan telah melancarkan varian benih padi baharu yang dihasilkan menerusi penyelidikan Agensi Nuklear Malaysia dibawah MOSTI atau Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Benih padi yang dinamakan sebagai IS21 itu adalah inovasi dalam industri padi negara dilihat mampu didalam usaha meningkatkan hasil tuaian sehingga 67 peratus atau sembilan tan pengeluaran sehektar mengikut kawasan penanaman. Selain itu kos penanaman seperti penggunaan baja dan racun perosak juga dapat dikurangkan sehingga 20 peratus. Inovasi benih padi itu adalah komitmen kerajaan untuk memastikan sumber makanan itu terjamin, selamat dan mencukupi, kerajaan sentiasa berusaha ke arah mencari kaedah-kaedah terbaik yang mampu meningkatkan penghasilan padi dan beras. Antara ciri keistimewaan varieti benih padi IS21 ini seperti ia berdaya tahan tinggi terhadap cuaca yang tidak menentu dan mempunyai rintangan terhadap beberapa penyakit padi yang sering menyerang dan merugikan pesawah. Selain itu didakwa baka padi IS21 ini juga berpotensi memberi hasil tuai yang tinggi dan dapat meningkatkan pendapatan pesawah jika diurus dengan baik mengikut garis panduan yang disyorkan kerajaan. Walau pun kini wujud kebimbangan terhadap kekurangan bekalan apabila permintaan makanan global yang dijangka meningkat pada 2050 berdasarkan peningkatan penduduk dunia pada tahun berkenaan kepada 9.7 bilion seperti dilaporkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Akibat perubahan iklim dunia kini dijangka menyumbang kepada masalah kekurangan bekalan makanan dunia pada masa hadapan. Malah mutakhir ini, kesan perubahan iklim telah mula dirasai dengan pendapatan golongan yang berada dalam sektor pertanian terjejas akibat pengurangan hasil. Kerajaan memang sentiasa memastikan usaha bagi mempertingkatkan produktiviti industri padi dan beras dilakukan secara proaktif termasuk usaha memperkenalkan teknologi-teknologi terkini bagi mendepani cabaran serta memperkasakan lagi keupayaan. Bgaimana pun tanggungjawab itu tidak boleh diletakkan di bahu kerajaan saha dimana penglibatan para pesawah dan petani diperlukan agar usaha bersama selaras konsep Keluarga Malaysia akan menjadi reliti. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technology kali ini. Waslllam!.
VARIETI PADI BARU.. IS21 NAMANYA...
SUDAH DILANCARKAN... OLEH PM KITA...
GUNAKAN NUKLEAR... PROSES BIAKBAKA...
PESAWAH GEMBIRA... HASI LUMAYANNYA...

By,
M Anem,
Senior AGronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
(9 Safar 1444H).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...