mobile ads

KLIK SAYA SOKONG BLOG

Friday, October 23, 2020

DILEMA PERTANIAN ORGANIK DI MALAYSIA

PERTANIAN ORGANIK
ditakrifkan sebagai satu sistem pengurusan pengeluaran makanan holistik dimana ia juga menggalakkan dan meningkatkan kesihatan ekosistem pertanian termasuk kepelbagaian bio, pusingan biologikal dan aktiviti biologikal tanah. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI) telah memperkenalkan MyOrganik melalui beberapa Jabatan didalam melaksanakan teknologi ini di Malaysia semenjak lama dahulu. Ini kerana cara ini ianya akan menekankan penggunaan amalan pengurusan dalam mengutamakan penggunaan input luar ladang iaitu dengan mengambil kira keadaan persekitaran yang memerlukan penggunaan sistem tempatan. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan seberapa yang boleh amalan agronomi, kaedah mekanikal dan biologikal, bertentangan terhadap penggunaan bahan sintetik bertujuan untuk memenuhi sebarang fungsi khusus dalam sistem pertanian. Konsepnya melalui kaedah holistik semula jadi dimana pertanian organik berusaha menyatukan kepelbagaian bio liar, kepelbagaian bio pertanian dan pemuliharaan tanah degan cara membawa pertanian sebagai satu langkah ke hadapan dengan kaedah menghapuskan penggunaan baja kimia, racun makhluk perosak dan organisma diubahsuai genetik (GMO) yang mana ia bukan hanya memperbaiki kesihatan manusia akan tetapi juga flora dan fauna yang berkait dengan ladang dan alam sekitarnya. Pertanian organik menguatkan struktur tanah serta memelihara air dan memastikan pemuliharaan dan amalan penggunaan mapan kepelbagaian bio. Apa pun prinsip untuk pertanian organik direkabentuk organisasi antarabangsa seperti Persekutuan Antarabangsa Pergerakan Pertanian Organik (IFOAM) dimana mereka telah menyatakan beberapa prinsip yang patut ada bagi sebuah pertanian organik. Antaranya adalah penghasilan makanan, serat dan produk-produk lain yang berkualiti serta mencukupi dengan cara kerja yang serasi dengan kitaran semulajadi dan sistem hidup melalui tanah, tumbuh-tumbuhan dan haiwan dalam satu sistem penghasilan. Ia juga berkait dengan mengenali kesan sosial dan ekologi yang luas dalam penghasilan organik dan sistem penghasilan. Pencemaran pertanian seperti baja bukan organik, racun rumpai dan racun makhluk perosak daripada pertanian konvesional adalah menjadi kebimbangan utama di seluruh dunia. Eutrophication, tumbuhan dan binatang akuatik menjadi lemas akibat pertumbuhan algae yang cepat, dirujuk sebagai ledakan alga, membunuh tasik, sungai dan air. Penggunaan berterusan racun rumpai dan racun makhluk perosak boleh melangkaui sasaran rumpai dan serangga apabila diperkenalkan dalam alam sekitar akuatik. Bahan kimia ini berkumpul dalam rantaian makanan di mana pemangsa pada bahagian paling atas sering mengambil dos toksik. Pertanian organik mengembalikan keseimbangan alam sekitar dan tidak mempunyai kesan yang merosakkan ke atas alam sekitar (IFOAM). Bagi bahan organik apa yang asas diperlukan ialah baja yang baik. Persoalan yang sering ditanya ialah di mana untuk mendapatkan baja yang banyak ini. Jawapannya terletak dalam kompos. Sebahagian besar sisa organik daripada pertanian serta sisa pasar dengan mudah boleh ditukarkan kepada baja, tanpa kos pelaburan yang besar. Ini menggalakkan industri bagi kompos berasaskan tempatan. Semburan dedaun organik serta semburan penghalau serangga juga boleh disediakan pada peringkat tempatan. Ia juga boleh menghasilkan peluang untuk sebahagian besar belia dan wanita di luar bandar. Dalam pada itu kerajaan menyediakan program dalam menumpukan kepada makanan yang sihat bselaras dengan konsep iaitu ‘Mencegah lebih baik dari mengubati’ dimana ian juga selaras dengan perlaksanaan pertanian organik. Artikel dalam blog "Anim Agro Technology" malam Khamis ini saya menulis beberapa dilema di Malaysia mengenai perlaksanaan peranian organik untuk dijadikan bahan bacaan semua.

Di Malaysia p
ertanian organik bukan lagi isu baharu tetapi sambutan terhadapnya agak kurang berjaya ketahap memuaskan atau agak suram sejak akhir ini. Ianya pernah hangat diutarakan bermula pada sekitar tahun 2001 sehinggakan peruntukan khas telah disediakan oleh pihak kerajaan khusus kepada petani organik pada Rancangan Malaysia ke-8 (2001-2005). Namun begitu mengikut kajian oleh Dr Nur Bahiah dari Universiti Pertanian Malaysia pada 2019 menyatakan disebabkan tiada kesinambungan terhadap inisiatif ini maka aktiviti pertanian organik kelihatan semakin hambar pada setiap tahun. Hanya petani yang betul-betul berminat sahaja yang meneruskan pertanian organik. Kajian juga dapati dimana dalam Dasar Agromakanan Negara 2011-2020 (DAN) juga, isu pertanian organik ini didakwa tidak diberi penekanan dan sebaliknya fokus diberikan kepada pensijilan MyGAP. Ironinya, kesedaran masyarakat terhadap produk organik semakin meningkat setiap tahun dimana jika dahulu, produk organik adalah sinonim untuk pesakit kanser sahaja. Akan tetapi atas kesedaran awam kini kesedaran pengguna terhadap faktor pemakanan serta gaya hidup sihat semakin menjadi perhatian. Kesedaran ini secara tidak langsung telah mendorong tabiat pengguna mula bertukar pola pemakanan mereka dengan beralih kepada sumber makanan yang lebih berkualiti dan sihat seperti sayuran dan buah-buahan organik. Laporan juga menyatakan dimana pengguna juga semakin sedar akan keburukan hasil pertanian yang dicemari atau dihasilkan dengan menggunakan racun dan baja kimia atau sintetik yang berlebihan.

Kajian UPM juga mendapati dimana 
produk pertanian organik atau bebas baja dan racun kimia semakin mendapat tempat dan juga  ada permintaan dari penggemar organik serta pengguna setempat. Usaha kerajaan bagi mempromosikan pertanian organik melalui akredetasi pensijilan sejak tahun 2003 sehingga kini (melalui persijilan MyOrganik) turut disambut baik oleh petani dan pengusaha ladang oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Ada penggiat organik yang sanggup bertukar dari pertanian konvensional kepada pertanian yang bebas bahan kimia. Perkara ini turut membuatkan fenomena kewujudan restoran makanan organik dan pengilang produk berasaskan sumber makanan organik meningkat mendadak seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Dilaporkan situasi dimana produk pertanian organik juga mendapat tempat di kalangan pengusaha dan peruncit dengan wujudnya kedai-kedai khas mahupun seksyen khas organik yang boleh didapati di pasaraya besar seperti Aeon Big dan Giant Big.  Bukan itu sahaja malahan dilaporkan ada kedai khas organik juga semakin banyak dibangunkan seperti BMS Organik, Justlife dan lain-lain lagi. Kini penjualan produk organik secara online juga kelihatan semakin bertambah. Secara realitinya, walaupun permintaan dari pengguna semakin meningkat tetapi ada didakwa harga organik masih kekal tinggi lagi berbanding dengan produk makanan konvensional. Masalah yang sering timbul sehingga kini adalah perbezaan harga produk organik yang boleh mencecah sehingga tiga kali ganda berbanding konvensional.

Perkara harga yang dibangkitkan 
mungkin disebabkan oleh kurangnya pengeluaran produk organik dari dalam Negara yang lebih fokus kepada pengeluaran secara konvensional dimana hasilnya lebih cepat dan banyak. Ini juga secara tidak langsung menyebabkan ada pengeluar dan juga kalangan pengusaha mengambil kesempatan dengan memalsukan logo sijil organik semata-mata untuk tujuan mendapatkan harga premium. Isu pemantauan dari segi pensijilan juga sering dipersoalkan sehinggakan banyak produk organik disalahguna oleh pengusaha bukan organik. Tinjauan penulis blog ke Ladang Organik Zenxin di Taman Pertanian Moden, Kluang mendapati mereka mendapat pembeli dan pengunjung baik dari kalangan tempatan dan Singapura apabila di gabungkan dengan Agro-tourism dan lawatan ke ladang organik mereka (Sila lihat foto disebelah). Laporan kajian UPM menyatakan juga dimana permintaan yang semakin meningkat dari pengguna juga menyebabkan ia tidak dapat dipenuhi diperingkat nasional. Perkara ini juga didakwa telah menyebabkan Malaysia terpaksa mengimport produk organik dari luar negara seperti Australia dan New Zealand seperti yang dijual di Zenxin Kuualng ini semasa pemantauan dilakukan penulis blog. Ini sekaligus telah pun menyumbang kepada peningkatan harga produk organik dan kesannya, golongan pengguna yang berkemampuan lebih cenderung untuk mendapatkan produk organik berbanding masyarakat marhein. 

Persoalan asas adalah bagaimanakah untuk menstabilkan harga organik agar semua masyarakat boleh menikmati produk organik. Selain itu persoalan seperti apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk menurunkan harga supaya rakyat biasa yang mula sedar potensi khasiat organik berupaya membeli dan juga bagaimana langkah terbaik bagi meningkatkan penghasilan organik diperingkat nasional boleh menurunkan harga produk organik. Laporan ini menyatakan dimana s
alah satu cara yang mungkin boleh diambilkira adalah dengan meningkatkan pengeluaran organik diperingkat nasional. Apabila pengeluaran memenuhi atau melebihi dari permintaan maka secara tidak langsung harga barangan dapat dikawal. Ini mungkin boleh diaplikasi kepada produk organik dimana kerajaan boleh menggalakkan petani untuk beralih kepada pertanian organik. Beberapa aktiviti dan program untuk menggalakkan petani berubah kepada sistem pertanian organik. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi petani Malaysia dalam menjalankan pertanian secara organik adalah kesediaan yang tinggi untuk menjaga kualiti makanan dan kesihatan serta minat yang mendalam terhadap tahap keselamatan makanan yang diambil. Kempen kesedaran dari pihak petani haruslah ditingkatkan agar mereka sedar akan bahaya penggunaan racun yang berlebihan terhadap kesihatan tubuh badan dengan tidak kira samada kepada petani itu sendiri mahupun kepada keluarga dan masyarakat. Merujuk kepada info terkini daripada Jabatan Pertanian Malaysia menunjukkan jumlah ladang yang telah diakredetasi dengan pensijilan MyOrganik adalah sebanyak 230 ladang sehingga pertengahan tahun 2019. Ini sekaligus telah pun menggambarkan potensi besar untuk menarik lebih ramai petani untuk mengusahakan ladang organik. Kerajaan juga mungkin boleh mengembalikan insentif yang telah disediakan sebelum ini kepada petani yang baharu atau yang akan mengusahakan organik agar kelangsungan industri organik ini dapat diteruskan. Bentuk Insentif seperti infrastruktur diberikan kepada petani organik, mungkin kali ini boleh juga diteruskan atau diberikan dalam bentuk subsidi, keringanan cukai tanah (TOL) dan lain-lain lagi. Pemberian insentif ini didakwa mampu mengurangkan kos pengeluaran pengusaha dan seterusnya mengurangkan harga produk organik di pasaran. Kerajaan juga harus memainkan peranan dengan mempergiatkan pemantauan terhadap produk yang telah diakreditasikan. Apa pun perlu ada sistem pemantuan yang seharusnya dijalankan pada kawalan harga dan produk pertanian dipasaran yang menggunakan logo MyOrganik. Kawalan berterusan perlu dibuat di segenap peringkat (ladang dan pasaran) dapat menghilangkan keraguan orang ramai terhadap produk hasil pertanian organik bagi mengelak eksploitasi dan aktiviti penyalahgunaan logo. Usaha lain yang boleh dijalankan bagi mengurangkan impak harga produk organik ke atas pengguna adalah pengguna itu sendiri cuba untuk bercucuk tanam. Walau pun ada dakwaan terdapat banyak inisiatif yang telah dijalankan oleh komuniti dalam agenda mendidik pengguna untuk menghasilkan tanaman makanan sendiri mahupun penghasilan baja dan racun organik sendiri. Perkara ini dianggap sebagai satu langkah bijak yang patut diambil oleh setiap pengguna bagi memastikan makanan yang diambil adalah dijamin bebas racun dan berkualiti. Penulis blog setuju dengan kajian UPM dimana apa yang dimakan sebenarnya akan dapat mencerminkan kesihatan seseorang. Oleh yang demikian memang penting menjaga kesihatan yang bermula dari sumber yang dimakan. Ia dapat meningkatkan kesihatan individu, malahan dapat melahirkan masyarakat Malaysia yang sihat, cergas dan bebas penyakit. Semuga tulisan ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog annim agro technology kali ini. Wasallam!!...
PERTANIAN ORGANIK.. APA BENDA...
TIDAK GUNA KIMIA...ADA CARANYA...
ADA SIJIL... MYORGANIK NAMANYA...
PRODUK BRKUALITI...SIHAT GUNA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
(7 Rabiul Awal 1442H).

Thursday, October 22, 2020

EKSPORT DURIAN KE CHINA - SATU LAPORAN

BUAH DURIAN
(Durio zibethinus) merupakan sejenis buah tropika bermusim yang juga mendapat gelaran sebagai 'King of the Fruits'. Penanaman durian di Malaysia merupakan satu bidangusaha yang telah lama dilakukan dimana kini ia juga merupakan sejenis buah-buahan yang dikomersilkan. Kalau dahulu hanya penanaman durian 'Baka Kampong' yang mana ia diusahakan oleh pekebun kecil dan sebagai tanaman keliling rumah atau dudun campuran akan tetapi kini ia telah ditanam scara perladangan komersil. Beberapa pihak telah menanam durian secara estet seperti yang dilakukan di Johor, Pahang, Perak, Kelantan dan Kedah serta negeri-negeri lain. Daerah Raub di Pahang ada luas penanaman durian Musang King sedia ada dan juga pembukaan estet durian baru yang memang agak luas.  Mereka menanam dengan keluasan beratus-ratus ekar malahan ada yang mencecah ribuan ekar terutama bagi beberapa varieti tertentu yang premium. Pastinya durian varieti Musang King (D197) yang dahulu dikenali sebagai Durian Raja Kunyit ini menjadi pilihan pelabur kerana dipromosikan sebagai Durian Premium Malaysia dari segi kualiti, harga dan potensi pasaran eksport. Saya ada menulis lebih 200 artikel mengenai durian dalam blog ini untuk dijadikan bahan rujukkan dan bacaan anda semua. Pasaran durian dunia di monopoli oleh Thailand dengan tiga varieti iaitu Vareti Munthong, Chanee dan Kanyou dimana ia merupakan varieti yang paling popular di pasaran antarabangsa. Thailand mengeksport buah segar dan sejukbeku terhebat didunia dengan menggunakan pegangkutan udara, darat dan lautnya yang berkembang sejak lama dahulu. Bagi pasaran Negara China dilaporkan lebih 95% durian yang dipasarkan di sana adalah didatangkan darpada Thailand. Penulis blog ada membuat tinjauan teknologi bagaimana teknologi penanaman dan pengeksportan durian dari Thailand dalam beberapa penulisn sebeluk ini (Sila klik disini). Artikel subuh ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya paparkan eksport durian ke China sebagai satu laporan untuk dijadikan bahan rujukan anda semua.

Thailand merupakan pengeksport buah durian segar ke negara China yang terbesar didunia dengan sebanyak USD544 juta (THB16.7 billion) meningkat 82.3% dari tahun sebelumnya iaitu 2018. Selain itu negara tersebut juga mengeksport duiran sejukbeku dan durian proses ke China berjumlah USD46.9 juta (THB1.4 billion) dengan kadar pertumbuhan 41.6% setahun pada tahun 2019. Data daripada China menyatakan dimana sebanyak 98.9% durian yang diimport datangnya daripada Thailand (Sumber: Bangkok Post). Orang China memang bangsa yang sangat suka makan durian kerana ia memberikan tenaga dan kepanasan kepada tubuh badan selain daripada cogankata 'makan durian ada ong'. Eksport durian dari Thailand ini diikuti ke negara Vietnam berjumlah sebanyak USD267 (THB 8.16 billion) menunjukkan kehebatan promosi dan pemasaran durian dari negara gajah putih ini. Ketiga Thailand mengeksport durian sejukbeku ke USA dengan jumlah sebanyak USD 6.6 juta (THB201 juta) pada tahun sama. Akhbar Bangkok Post menyatakan eksport buah durian merupakan 44% daripada jumlah ekport buah-buahan dari negara tersebut. Malaysia juga diantara destinasi pasaran buah durian daripada Thailand setiap musim dengan penjualan dibanyak lokasi termasuk pasaraya besar diseluruh negara. Pada penulis blog kejayaan Thailand didalam mereka menghasilkan buah durian berkualiti bermula daripada sistem penanaman durian, penjagaan kualiti diladang sehingga kepada caraa rawatan dan penjagaan kualiti dijalankan serta kehebatan jaringan pemasaran mereka. Dakea Bangkok Post lagi kehebatan buah durian Thailand kerana mereka ketat didalam melaksanakan Good griculture Practices (GAP) didalam semua peringkat pengeluaran sehingga mewajibkan semua penanam durian mesti memounyai GAP yang diiktiraf seuruh dunia. Durian Thailand untuk pasaran eksport datangnya 20% daripada Selatan Thailand dan 50% lagi datangnya daripada kawasan Timur Utara Thailand. Para pengeksport durian Thailand tidak berani membeli durian untuk eksport jika harga runcit jualan di China kurang dari USD3.34 sekilogram (THB100/kg) atau duit Malaysia RM13.65/kg. Akhbar BAngkokk Post juga melaporkan kini Malaysia juga telah memasukki pasaran durian ke China dengan durian sejukbeku dengan varieti Musang King melalui Alibaba online dan ini perlu dijayakan.

Dalam akhbar Berita Harian paga 13 Oktober 2020 bertajuk "Malaysia-Thailand, Perang Duian di China" sebenarnya melaporkan status semasa untuk dilaporkan. Berita dari Bangkok ini  menyatakan ada viral tentang p
erang durian meletus di China dengan persaingan sengit antara Musang King Malaysia dan Monthong Thailand bagi menguasai pasaran durian yang semakin lumayan di republik itu. Menurut Konsulat Jeneral Thailand di Nanning berkata Malaysia melancarkan 'serangan' sejak awal bulan ini, membanjiri wilayah Guangxi dengan bekalan lebih 1,000 tan durian Musang King sempena program 'Durian Malaysia 2020'. Malaysia memanfaatkan saluran pemasaran norma baharu menggabungkan jualan secara langsung dan dalam talian selain menawarkan sampel percuma serta jualan promosi durian pada harga serendah 1 yuan (62 sen) sekilogram. Justeru, durian Malaysia kini semakin popular di China dengan promosi bulan ini saja menyaksikan jualan 340,000 biji durian bernilai lebih 70 juta yuan (RM43 juta).  'Durian Malaysia 2020' turut membuka peluang kepada pengusaha Malaysia untuk meninjau cita rasa pasaran China bagi produk berperisa durian seperti kentang goreng, kopi, minuman keras, tauhu, kuih bulan dan ais krim. Thailand sudah lama menjadi pengeksport durian terbesar ke China, dengan pasaran terbesarnya di wilayah Guangxi dan Guangdong.

Bagaimanapun kini status Durian 
Monthong sebagai raja durian di China kini diancam oleh Musang King atau lebih dikenali sebagai 'Maoshan Wang' oleh penggemar China, yang mana ia turut menggelarnya sebagai 'Hermes dalam kalangan durian'. Dalam tempoh lima tahun lalu, harga runcit Musang King meningkat 300 peratus selepas China mula mengimport buah durian sejuk beku dari Malaysia. Sehubungan itu, kerajaan Malaysia menggesa pengusaha durian memperluaskan kawasan tanaman, dengan mengunjurkan eksport Musang King mampu meningkat sehingga 50 peratus lagi dan produk hiliran bertambah lebih dua kali ganda. Malaysia juga merancang meningkatkan penguasaan pasaran eksport durian sejuk beku ke China antara 50 hingga 75 peratus dalam masa terdekat. Raja buah itu kini boleh dibeli di pasaran dalam talian China seperti laman sesawang T-Mall. Pengurus Bahagian Makanan, Sayuran dan Barangan Sejuk T-Mall, Si Hao, berkata kebanyakan peniaga di laman sesawangnya menjual durian Monthong, yang menguasai 80 peratus pasaran China, dan durian Chanee. "Bagaimanapun, durian Malaysia kini memberi saingan hebat selepas memasuki pasaran dalam talian dengan menggunakan teknologi pembekuan nitrogen yang mampu melanjutkan tarikh luput daripada lima hari kepada 18 bulan. China kini membenarkan import durian dari Thailand dan Malaysia tetapi Vietnam serta Filipina juga sedang giat berunding bagi memasuki pasaran durian China. Laporan daripada Akhbar Sinar Harian yang bertajuk "Eksport durian Thailand ke China bernilai RM2.56 bilion" juga berkaitan dengan isu ini. Di Bangkok dilaporkan dimana minat China yang tinggi terhadap durian Thailand kekal kukuh dan tidak terjejas oleh pandemik Covid-19 apabila negara itu mengimport durian bernilai RM2.56 bilion dari Thailand dalam tempoh empat bulan pertama tahun ini. Menurut Kementerian Perdagangan Thailand, eksport durian negara Asia Tenggara ke China dari Januari hingga April tahun ini meningkat 78.05 peratus dari segi tahun ke tahun. Menurut Kementerian Perdagangan Thailand, eksport durian negara Asia Tenggara ke China dari Januari hingga April tahun ini meningkat 78.05 peratus dari segi tahun ke tahun. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technology kali ini. Wasallam!!!...
BUAH DURIAN... ENAK RASANYA...
PASARAN EKSPORT... KE CHINA...
THAILAND TERHEBAT... DIDUNIA...
BACA ARTIKEL... FAHAM JUGA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
(6 Rabiul Awal 1442H).

Wednesday, October 21, 2020

APA FUNGSI BAJA TANAMAN?

BAJA (Fertilizer)
adalah merujuk kepada sebatian kimia atau organik yang diberikan kepada tumbuhan-tumbuhan untuk menggalakkan pertumbuhan. Ia seringkali diberi kepada tanah dan media tumbuhan lain iaitu ia boleh juga diletakkan terus pada akar atau disembur pada daun-daun tumbuhan. Baja terbahagi kepada dua  jenis iaitu Baja Asli dan Baja Kimia. Baja asli adalah merujuk sebagai baja organik dimana ia lazimnya mengandungi bahan-bahan organik atau berasal daripada organisma hidup. Jenis baja kimia pula selalu ia merujuk sebagai baja tidak organik atau baja buatan kilang yang mana ia mengandungi bahan-bahan kimia tidak organik atau daripada bahan galian. Penulis blog dan anda mungkin tahu dimana baja boleh wujud secara semula jadi seperti gambut dan bahan galian atau dihasilkan atau dikilangkan setelah melalui proses semula jadi (seperti penguraian) atau proses kimia (seperti proses Haber). Sebatian kimia sebegini menjadikan halaman, taman-taman dan tanah akan dilihat dimana ia nampak lebih indah kerana ia membekalkan zat-zat penting yang menggalakkan kesuburan tumbuhan. Dilaporkan dimana baja ini ada formulasi khusus bagi tujuan tertentu dimana ia disesuaikan formulasi campuran bahan nutrien untuk membantu pertumbuhan daun atau bertujuan dalam pengeluaran buah. Ia lazimnya mengandungi tiga unsur kimia utama iaitu Nitrogen (N), Posforus (P) dan Kalium (K) atau singkatannya sebagai Baja NPK. Ia dicampurkan didalam kadar yang berbeza-beza sebahai contok jika ditulis pada label NPK 15:15:15 merupakan baja pertumbuhan dan NPK 12:12:17:2 TE untuk pembuahan. Unsur-unsur lain seperti kalsium, sulfur, magnesium atau zat-zat mikro (micronutrients) turut digunakan berdasarkan keperluan atau penggunaan baja tersebut. Walaupun nitrogen boleh didapati di atmosfera bumi, hanya terdapat sekumpulan kecil tumbuhan (contohnya kekacang) yang melakukan proses ikatan nitrogen (proses penukaran nitrogen atmosfera kepada bentuk-bentuk yang lebih berguna seperti nitrat, ammonia dan nitrogen oksida). Hampir semua tumbuhan memerlukan sebatian nitrogen di dalam tanih untuk tumbuh subur. 
Baja adalah bahan yang mengandungi unsur pemakanan tumbuhan yang dibekalkan secara langsung kepada tanah bagi pertumbuhan tanaman. Setiap bahan yang mengandungi unsur pemakanan tumbuhan dan dibekalkan kepada tanah contohnya Nitrogen, Fosforus dan Kalium adalah dikelaskan sebagai baja tumbuhan. Artikel subuh ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya akan paparkan tajuk mengenai beberapa fungsi dan penjelasan mengenai baja untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan anda.

Lazimnya antara 
bahan-bahan yang digunakan secara tidak langsung untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah dalam meningkatkan daya kelembapan tanah dan daya pegangan air tanah serta mengawal keasidan tanah adalah dianggap sebagai bahan pembetulan tanah (soil amendment), pelembap tanah (soil conditioner) dan bahan tambahan tanah (soil additives). Apa pun kesemua bahan ini adalah penting dalam usaha mempertingkatkan kesuburan tanah bagi dapat menampung keperluan pertumbuhan tanaman daripada peringkat awal penanaman sehingga kepada peringkat penuaian hasil. Penulis blog memang belajar dan membaca mengenai ada terdapat 18 unsur pemakanan tumbuhan yang diperlukan oleh tanaman mengikut peringkat pertumbuhan, cara pengambilan unsur pemakanan tersebut dan jenis tanaman. Sudah tentu unsur yang paling utama dan paling penting dalam proses pertumbuhan hampir kesemua jenis tanaman ialah Nitrogen, Posforus dan Kalium (N,P,K). Unsur Nitrogen sangat penting bagi pertumbuhan tanaman daripada peringkat awal percambahan sehingga peringkat pembentukan daun. Dalam pada itu Fosforus (Phosforan) memang baja yang penting bagi pembentukan akar dan dahan. Terpenting juga adalah unsur Kalium yang penting dalam pembentukan bunga dan buah. Pokok akn menyerap smeua unsur nutrien dari tanah melalui akarnya dan dibawa ke bahagian daun bagi menjalani proses fotosintesis dan menghasilkan tenaga untuk pertumbuhan. Kadar pembajaan yang betul mengikut jadual amat penting bagi mempastikan kesemua nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat digunakan dengan optima.

Baja Campuran atau sering juga di[anggil sebagai Baja Sebatian adalah juga baja kimia yang mengandungi NPK dan TE dihasilkan melalui dan menggunakan campuran bahan kimia dan bukan organik. Kesan k
ekurangan tiga unsur utama ini akan menampakkan simptom secara umumnya pada daun (kurang nitrogen), pertumbuhan terbantut (kurang fosforus) dan tidak membentuk bunga (kurang kalium). Apa pun terdapat juga unsur sekunder yang tidak kurang juga pentingnya dalam pertumbuhan tanaman iaitu kalsium, magnesium, sulfur dan sodium yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhan yang subur. Selain daripada unsur utama dan unsur sekunder, unsur surih seperti boron, zink, ferum, mangan, klorin, molybdenum, kobalt dan tembaga (copper) diperlukan oleh tanaman tetapi dalam jumlah yang sedikit. Maksudnya, ada atau tidak ada unsur surih ini dalam pembajaan tidak begitu signifikan dari segi pertumbuhan. Jika kepekatan unsur surih tinggi dalam tanah maka ini akan menyebabkan toksik (keracunan) terutama bagi tanaman yang baharu disemai. Unsur seperti oksigen, karbon dan hidrogen yang tanaman perlukan adalah didapati daripada atmosfera iaitu dalam bentuk karbon dioksida dan air. Namun begitu, unsur karbon dan hidrogen terdapat dalam baja urea disebabkan oleh penghasilan baja urea melalui proses ‘Haber’. Baja urea dihasilkan daripada gabungan gas nitrogen daripada atmosfera dengan hidrogen daripada gas asli contohnya seperti metana seterusnya membentuk gas ammonia. Baja boleh dikelaskan mengikut empat kumpulan yang berbeza dari segi kandungan nutriennya iaitu baja kimia (bukan organik), baja organik, baja galian (mineral) dan baja organik sintetik. Cara pelepasan nutrien dalam setiap jenis baja ini adalah berbeza mengikut kandungan nutrien baja tersebut.

Apa pun b
aja kimia adalah baja yang dihasilkan menggunakan campuran bahan kimia dan bukan organik contohnya campuran bahan yang mengandungi asid sulfurik dan gas ammonia dalam pembuatan baja ammonium sulfat. Melalui tindak balas kimia, bahan tersebut berubah kandungan dari segi atom dan molekul lalu membentuk bahan baharu iaitu ammonium sulfat. Baja kimia ini mengandungi dua unsur iaitu nitrogen dan sulfur. Kandungan unsur pemakanan tumbuhan adalah tinggi dalam baja kimia. Pelepasan unsur pemakanan tumbuhan daripada baja kimia adalah cepat berbanding baja organik dan baja mineral disebabkan sifat yang mudah larut dan mudah meresap ke dalam tanah. Kebanyakan baja kimia digunakan pada peringkat pertumbuhan yang tertentu dan contohnya sepuluh ke 20 hari selepas penanaman, peringkat pembungaan dan pembentukan buah bagi memastikan nutrien daripada baja kimia digunakan sepenuhnya oleh tanaman pada setiap peringkat pertumbuhan tersebut. Dalam pada itu Baja Organik pula adalah baja yang dihasilkan menggunakan bahan asli tanpa campuran bahan kimia. Cara penghasilan baja organik adalah daripada pereputan sisa pertanian yang mudah terurai contohnya sisa tanaman dan sisa haiwan. Penguraian bahan asli daripada sisa tanaman dan haiwan mengambil masa lebih kurang dalam julat tiga bulan sehingga lapan bulan mengikut tinggi atau rendahnya kandungan bahan yang mudah atau lambat terurai. Hasil akhir daripada proses penguraian ini dikenali sebagai kompos, iaitu baja organik yang terkenal dalam meningkatkan kesuburan tanah dan tanaman. Kandungan bahan humus (organik) dalam kompos adalah tinggi dan kandungan nutriennya bergantung kepada campuran sisa yang digunakan, contohnya jika campuran menggunakan daun kekacang dan sisa haiwan, kandungan nitrogen adalah tinggi. Manakala, jika abu daripada pembakaran pelepah sawit digunakan dalam campuran pembuatan kompos, maka kandungan kalium adalah tinggi. Pelepasan bahan humus daripada kompos adalah perlahan dan biasanya dibekalkan kepada tanaman pada musim awal penanaman supaya boleh diambil oleh tanaman pada setiap peringkat pertumbuhan.

Dalam pada itu terdapat Baja Galian dan Baja Mineral dimana 
Baja galian adalah baja yang dihasilkan melalui pemecahan batuan yang mengandungi nutrien contohnya batu kapur yang mengandungi kalsium serta magnesium dan batuan fosfat yang mengandungi fosforus. Proses penghasilan galian ini adalah disebabkan oleh tindakan luluhawa fizikal dan luluhawa kimia terhadap batuan yang merubah bentuk dan kandungannya. Selain daripada itu, perlombongan batuan dilakukan bagi mendapatkan galian dalam bentuk serpihan yang lebih kecil atau serbuk galian yang sedia untuk digunakan. Kebanyakan baja galian mempunyai nutrien tumbuhan yang rendah dan cara pelepasan unsur pemakanan ke dalam tanah adalah lambat disebabkan batuan ini lambat larut dan memerlukan jumlah air secukupnya bagi proses pelarutan dalam tanah. Contoh baja galian ialah ‘China Rock Phosphate’ (CRP), ‘Christmas Island Rock Phosphate’ (CIRP), dan ‘Egyptian Rock Phosphate’ (EGP). Batuan fosfat ini dinamakan mengikut tempat perlombongan batuan fosfat tersebut. Dalam kes lain terdapat apa yang dikatakan sebagai Baja Organik Sintetik iaitu baja yang dihasilkan daripada gabungan gas dan sebatian organik yang disintesis secara bukan semula jadi. Proses penghasilan baja organik sintetik menggabungkan gas ammonia, hidrogen dan karbon dioksida. Sumber kepada gas ammonia ialah pengikatan gas nitrogen (N2) oleh proses Haber atau pembentukan ‘cyanamide’ (sebatian hablur asid lengai terhasil daripada pembebasan ammonia), manakala sumber kepada gas karbon dioksida ialah gas yang terbebas daripada perindustrian dan perkilangan. Baja urea merupakan satu-satunya penemuan yang unggul dalam pembuatan baja organik sintetik. Dalam proses penghasilan baja urea, gas hidrogen yang terhasil melalui tindak balas air dan gas membentuk gas karbon dioksida dalam jumlah yang banyak.  Namun begitu, gas yang terhasil daripada air, berfungsi dalam menyeimbangkan campuran nitrogen dan hidrogen yang mengandungi kepekatan gas karbon dioksida yang tinggi (70 - 80%). Proses penghasilan baja urea ini ialah tindak balas berbalik dan memerlukan suhu yang tinggi (400 - 500° C). Penemuan dalam kaedah penghasilan baja urea ini menyebabkan penggunaan baja urea secara meluas bukan sahaja disebabkan cara pelepasan unsur pemakanan yang cepat tetapi juga disebabkan oleh kandungan nitrogen yang tinggi iaitu 46%. Penulis blog dapati dimana pengetahuan pembaca dan petani mengenai jenis kandungan unsur pemakanan dalam setiap baja dan juga fungsi unsur tersebut kepada pembentukan dan pertumbuhan tanaman adalah penting bagi menentukan faktor yang perlu diambil kira dalam pemilihan baja. Apa pun cara pelepasan setiap jenis nutrien daripada baja mempengaruhi keberkesanan cara penggunaan baja untuk kesuburan tanah dan tanaman. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technology kali ini. Wasallam!!!...
MENGENAI BAJA... APA BENDANYA...
BAJA NPK,,, RAMAI ORANG GUNA...
BAJA ORGANIK... BAJA KIMIA ADA...
POKOK SUBUR.. MESTI MEMBAJA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11F, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
5 Rabiul Awal 1442H.

Tuesday, October 20, 2020

JENIS-JENIS LIMAU MANDARIN (Part 3)

LIMAU OREN MANDARIN ORANGE (Citrus reticulata)  adalah sejenis tumbuhan sitrus kecil yang menyerupai buah oren. Kebiasaannya buah limau mandarin boleh dimakan begitu sahaja atau dijadikan sebagai salad buah-buahan. Apa pun penulis blog dapati dimana menurut kajian dengan molekular, limau mandarin, limau mata kerbau (sitron), limau bali dan papeda merupakan leluhur kesemua spesies sitrus lain dan jenis-jenisnya sama ada melalui melalui pembiakan atau penghibridan semula jadi. Penanaman pokok limau manis (mungkin jumlah ini termasuk limau manarin ini) di Malaysia pada 2018 dilaporkan seluas 2,692 hektar dan menghasilkan sebanyai 15,37 metrik tan limau (Sumber: Booklet Statistik Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia 2019). Dilaporkan juga keluasan tanaman Limau Bali (Citrus grandis) di Malaysia pada tahun yang sama berjulah 1,149 hektar menghasilkan sebanyak 13,103 metrik tan terutama di Johor dan Perak. Ini menjadikan keluasan kesemua tanaman limau di Malaysia adalah seluas 3,841 hektar. Industri tanaman limau di Malaysia pernah terjejas teruk dengan serangan Penyakit Citrus Greening Disease (CGD) yang banyak menjejaskan jenis limau manis seperti limau langkat dan sebagainya. Varieti Limau M33 yang diperkenalkan sekitar 1987 di Segamat ,Johor merupakan salah satu varieti limau manis jenis limau mandarin. Ia masih ada ditanam dan berhasil dibeberapa kebun limau yang penulis blog pernah melawat. Pada masa ini Malaysia merupakan sebuah negara pengimport buah limau mandarin serta limau lain dan juga produk berasaskan limau. Mungkin kalangan pembaca keliru dengan sebutan Limau Mandarin, Limau Tangerine, Limau Oren, Limau Kupas, Lokam dan sebagainya. Artikel malam ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya terus menulis mengenai beberapa jenis limau mandarin atau limau oren untuk dijadikan bahan rujukkan dan bacaan semua.


Pembiakbakaan limau dijalankan semenjak beratus-ratus tahun dimana hasil kacukan limau ini sudah ada bermacam-macam jenisnya. Oren kuning kemerahan seperti Tangerine juga mempunyai warna, saiz dan bentuk serta rasa yang dilaporkan sama dengan limau mandarin dan beberapa limau lainnya. Limau ini kebanyakannya adalah mempunyai kulit yang mudah dikupas dan senang dimakan serta memberikan rasa manis dan masam yang sangat ideal kualitinya. Citron, Pomelo, Papeda dan mandarian merupakan baka induk kepada kebanyaka varieti limau masakini. Melalui beberapa proses pendebungaan dan penghibridan semulajasi juga maka jenis limau kupas yang manis dihasilkan dan ditanam secara komersil diseluuruh dunia. Negara China meropakan pengeluar utama jenis limau mandarin dengan menguasai sebanyak 53% daripada pengeluaran dunia sebanyak 22.4 juta metrik tan pada tahun 2016 (FAOStat). Pokok limau ini dengan ketinggian antara 3 - 5 meter mempunyai banyak cabang dan bunga biseksual mampu hasilkan buah segar berukuran 5 - 9 cm garispusat. Limau Mandarin dimakan segar dan diproses untuk dijadikan berpuluh malahan rasusan produk berasaskan kepada produk makanan, komestik, kesihatan dan sebagainya.

Daripada peneliitian penulis blog mendapati sebenarnya jenis limau mandarin ini telah dibahagikan kepada 3 kelas iaitu Limau Mandarin (Class I), Limau Tangerine (Class II) dan Limau Satsuma (Class III)Limau Mandarin Citrus reticulata) atau juga dipanggil sebagai Oren Mandarine adalah buah kecil bulat yang menyamai Limau Oren yang selalu dimakan segar dengan mengupasnya atau dijadikan salad. Limau Tangerine pula mempunyai warna oren dihasilak daripada hibrid dengan limau mandarin.  Bagaimana pun berikut adalah pengkelasan limau mandarin mengikut beberapa bahan rujukan untuk kita memahaminya: -


C. Class III, Satsuma 
(Limau jenis ini sering dipasarkan sebagai “Emerald Tangerine”). Limau Satsuma dikenali dan ditanam semenjak 350 lalu berasal dari Jepun. Pokoknya mampu hidup dalam suhu sejukbeku -11.11 Celcius dan ini bermakna memang ia tahan sejuk. Ia mrupakan jenis oren yang sangat manis dan popular di tanam di Florida serta California USA dimana dilaporkan ia dikahwinkan dengan limau Poncirus trifoliate.

1.Owari
Owari adalah limau berbentuk bulat sehingga bentuk oblate atau pun bentuk buah pear. Mempunyai saiz buah yang sederhana dan ukurannya 4.0 - 6.1 cm lebar serta 4.0 - 6.25 cm tinggi. Kulitnya nipis, kuat dan kasar sedikit dengan berwarna oren. Ia mempunyai sebanyak 3 - 4 butir biji didalamnya atau pun tidak berbiji langsung (seedless). Ia matang awal dengan pokok yang kecil serta mempunyai daun lebar dan tidak berduri. Tidak mempunyai kepak pada petiol dan banyakk ditanam di Northern Florida, Other Gulf states, Alabama dan sedikit ditanam di California.

2. Wase
Wase diperkenalkan pada tahun sebelum 1895 di Jepun dan dilaporkan hasil matatunas kacukan dari jenia Owari. Ia telah ditanam dengan meluas di Jepun pada tahun 1910 dimana buahnya berbentuk oblate sehinggabulat atau konical dengan lebarnya 5.71 cm dan tinggi buah 4.5 cm. Kulitnya adalah nipis dan licin dengan berwarna oren. Mempunyai sebanyak 10 segmen didalamnya dan isi yang manis serta matang awal. Pokoknya tumbuh renak dan lambat meninggi serta melempai semasa berbuah. Banyak di tanam di Southern Alabama dan di California.

3. Kara
Kara merupakan limau Satsuma dengan ukuran buahnya mempunyai ukuran lebar 5.4-7.5 cm dan ketinggian buahnya iaitu 5.4 -7.0 cm. Kulitnya berwarna oren pekat sehingga warna kuning-orn akan tetapi ada kedutan sedikit pada bahagian apeks. Jenih limau ini mempunyai 10 - 14 segmen dan mempunyai aroma kuat, lembut dengan isi yang berjus (juicy). Buah muda sangat masam berasid akan tetapi buah masak adalah manis. Ia mempunyai sebanyak 12 - 20 butir biji bersaiz agak besar dan ada kalanya tidak berbiji langsung (seedless). Jenis buah ini akan matang pada lewat musim dengan pokoknya tidak berduri, ada kepak dipetiol serta tumbuh subur dengan daunnya lebar. Banyak ditana, di California USA dan di China. Artikel ini mempunyai 3 bahagian iaitu Part 1, Part 2 dan Part 3 untuk dibaca secara berutrutan. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technologi kali ini. Wasallam!!!...
LIMAU MANDARIN...BANYAK JENISNYA...
KELAS 1... MANDARIN OREN NAMANYA...
KELAS II... TANGERINE POPULARNYA...
KELAS 3... NAMA MACAM JEPUN PULA...

By,
M Anim,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
21 Zulkaedah 1441H).

Monday, October 19, 2020

JENIS-JENIS LIMAU MANDARIN (Part 2)

LIMAU OREN MANDARIN ORANGE (Citrus reticulata)  adalah sejenis tumbuhan sitrus kecil yang menyerupai buah oren. Kebiasaannya buah limau mandarin boleh dimakan begitu sahaja atau dijadikan sebagai salad buah-buahan. Apa pun penulis blog dapati dimana menurut kajian dengan molekular, limau mandarin, limau mata kerbau (sitron), limau bali dan papeda merupakan leluhur kesemua spesies sitrus lain dan jenis-jenisnya sama ada melalui melalui pembiakan atau penghibridan semula jadi. Penanaman pokok limau manis (mungkin jumlah ini termasuk limau manarin ini) di Malaysia pada 2018 dilaporkan seluas 2,692 hektar dan menghasilkan sebanyai 15,37 metrik tan limau (Sumber: Booklet Statistik Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia 2019). Dilaporkan juga keluasan tanaman Limau Bali (Citrus grandis) dimalaysia pada tahun yang sama berjulah 1,149 hektar menghasilkan sebanyak 13,103 metrik tan terutama di Johor dan Perak. Ini menjadikan keluasan kesemua tanaman limau di Malaysia adalah seluas 3,841 hektar. Industri tanaman limau di Malaysia pernah terjejas teruk dengan serangan Penyakit Citrus Greening Disease (CGD) yang banyak menjejaskan jenis limau manis seperti limau langkat dan sebagainya. Varieti Limau M33 yang diperkenalkan sekitar 1987 di Segamat ,Johor merupakan salah satu varieti limau manis jenis limau mandarin. Ia masih ada ditanam dan berhasil dibeberapa kebun limau yang penulis blog pernah melawat. Pada masa ini Malaysia merupakan sebuah negara pengimport buah limau mandarin serta limau lain dan juga produk berasaskan limau. Mungkin kalangan pembaca keliru dengan sebutan Limau Mandarin, Limau Tangerine, Limau Oren, Limau Kupas, Lokam dan sebagainya. Artikel malam ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya terus menulis mengenai beberapa jenis limau mandarin atau limau oren untuk dijadikan bahan rujukkan dan bacaan semua.


Pembiakbakaan limau dijalankan semenjak beratus-ratus tahun dimana hasil kacukan limau ini sudah ada bermacam-macam jenisnya. Oren kuning kemerahan seperti Tangerine juga mempunyai warna, saiz dan bentuk serta rasa yang dilaporkan sama dengan limau mandarin dan beberapa limau lainnya. Limau ini kebanyakannya adalah mempunyai kulit yang mudah dikupas dan senang dimakan serta memberikan rasa manis dan masam yang sangat ideal kualitinya. Citron, Pomelo, Papeda dan mandarian merupakan baka induk kepada kebanyaka varieti limau masakini. Melalui beberapa proses pendebungaan dan penghibridan semulajasi juga maka jenis limau kupas yang manis dihasilkan dan ditanam secara komersil diseluuruh dunia. Negara China meropakan pengeluar utama jenis limau mandarin dengan menguasai sebanyak 53% daripada pengeluaran dunia sebanyak 22.4 juta metrik tan pada tahun 2016 (FAOStat). Pokok limau ini dengan ketinggian antara 3 - 5 meter mempunyai banyak cabang dan bunga biseksual mampu hasilkan buah segar berukuran 5 - 9 cm garispusat. Limau Mandarin dimakan segar dan diproses untuk dijadikan berpuluh malahan rasusan produk berasaskan kepada produk makanan, komestik, kesihatan dan sebagainya.


Daripada peneliitian penulis blog mendapati sebenarnya jenis limau mandarin ini telah dibahagikan kepada 3 kelas iaitu Limau Mandarin (Class I), Limau Tangerine (Class II) dan Limau Satsuma (Class III)Limau Mandarin Citrus reticulata) atau juga dipanggil sebagai Oren Mandarine adalah buah kecil bulat yang menyamai Limau Oren yang selalu dimakan segar dengan mengupasnya atau dijadikan salad. Limau Tangerine pula mempunyai warna oren dihasilak daripada hibrid dengan limau mandarin.  Bagaimana pun berikut adalah pengkelasan limau mandarin mengikut beberapa bahan rujukan untuk kita memahaminya: -


B. Class II, Tangerine

1. Clementine
Limau Clementine ini diperkenalkan paa tahun 1909 oleh Jabatan Pertanian California, USA. Baka ini sebenarnya adlah dibawa masuk dari Algeria pada tahun 1914 setelah ditambahbaik program biakbakaanya. Buahnya adalah sederhana besar berbentu bulat sehingga bentuk elliptical dengan ukuran lebar 5-6.1 cm wide dan ketinggian buahnya 5-7 cm. Kulit buah yang dikopek melihat isinya yang berwarna oren kemerahan mempunyai 8 - 12 segmen yang halus, lembut, tebal, berkilat, loose dan juga puffy. Limau ini juga digelar sebagai Algerian Tangerine.

2. Cleopatra
Cleopatra telah diperkenalkan pada tahun 1888 daripada negara Jamaikan ke USA. Kulit limau jennis ini adalah berwarna oren-merah dengan bentuk buah 'oblate' dan bersaiz agak kecil. Ia mempunyai biji dimana selalu digunakan sebagai pokok hiasan (ornamental plants) di Florida dan Jepun ada juga digunakan sebagai pokok penanti (rootstock). Jenis ini juga dikenali dengan nama sebagai Limau Ponki atau Limau Spice.

3. Dancy
Dancy adalah jenis limau yang dijumpai di Buea Vista, Florida, UA pada tahun 1871 dan dikomersilkan kaedah penanamannya pada tahun1872. Buahnya mempunyai bentuk oblate atau 'pear-shaped'. Buah bersaiz sederhana dengan ukuran 5.7 - 7.5 cm lebar dan 4 - 5.4 cm tinggi. Kulit buah bermarna oren-merah dan merah dengan isinya oren gelap. Limau ini mempunyai 10 - 14 segments dan 6 - 20 biji didalamnya. Ia memang enak dimakan dan luas ditanam di Florida diikuti kawasan di California dan Arizona . Pokoknya tahan kepada cuaca sejukbeku. 

4. Ponkan
Ponkan pula adalah oren dengan nama lainya sebagai 'Chinese Honey Orange' yang berbentuk bulat atau pun bentuk 'oblate' dengan ukuran lebarnya 7 - 8 cm. Kulitnya adalah berwarna oren lembut dimana ada lubang dibahagian bawah buah. Mempunyai sebanyak 9 - 12 segmen dengan ada  aroma wangi, manis, juicy dan mengandungi biji sedikit jumlahnya. Pokoknya dikelaskan sebagai jensi pokok renek (dwarf plant).

5. Robinson
Robinson dihasilkan dengan kacukan dari Limau Clementine Tangerine dengan jenis Orlando tangelo. Ia diperkenalkan di USA oleh Jabatan Pertanian )USDA) pada tahun 1960. Mengandungi sekitar 10 - 12 biji didalamnya dan menjadi populat atau viral apabila dengan menyembur Ethrel mempercepatkan pembuahannya warna oren yang menarik.  

6. Sunburst
Sunburst adalah hasil kacukan Limau Robinson dan Limau Osceola pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 1970 limau ini dibiakkan beberapa anakbenih sebelum dikomersilkan penanamnya pada tahun 1979 terutama di Florida. Buah limau ini adalah bersaix xederhana dengan bentuk buahnya ada;ah 'obate' berukuran 6.25 - 7.5 cm tinggi. Dilaporkan dimana di Florida Tengah kulit buah ini adalah berwarna oren dan oren scarlet dari kawasan tanaman Indian River. Ia juga mempunyai 11-15 segment dengan jumlah bijinya sebanyak 10-20 butir dan warna jus yang kuat. Matang dan dituai pada pertengahan bulan November sehingga pertengahan Dicember. Pokoknya mudah hidup subur, dahan tidak berduri, vigorous dan berbuah awal. 
Artikel ini mempunyai 3 bahagian iaitu Part 1, Part 2 dan Part 3 untuk dibaca secara berutrutan. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technologi kali ini. Wasallam!!!...
LIMAU MANDARIN...BANYAK JENISNYA...
KELAS 1... MANDARIN OREN NAMANYA...
KELAS II... TANGERINE POPULARNYA...
KELAS 3... NAMA MACAM JEPUN PULA...

By,
M Anim,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
21 Zulkaedah 1441H.

Sunday, October 18, 2020

JENIS-JENIS LIMAU MANDARIN (Part 1)

LIMAU OREN MANDARIN ORANGE (Citrus reticulata)  adalah sejenis tumbuhan sitrus kecil yang menyerupai buah oren. Kebiasaannya buah limau mandarin boleh dimakan begitu sahaja atau dijadikan sebagai salad buah-buahan. Apa pun penulis blog dapati dimana menurut kajian dengan molekular, limau mandarin, limau mata kerbau (sitron), limau bali dan papeda merupakan leluhur kesemua spesies sitrus lain dan jenis-jenisnya sama ada melalui melalui pembiakan atau penghibridan semula jadi. Penanaman pokok limau manis (mungkin jumlah ini termasuk limau manarin ini) di Malaysia pada 2018 dilaporkan seluas 2,692 hektar dan menghasilkan sebanyai 15,37 metrik tan limau (Sumber: Booklet Statistik Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia 2019). Dilaporkan juga keluasan tanaman Limau Bali (Citrus grandis) dimalaysia pada tahun yang sama berjulah 1,149 hektar menghasilkan sebanyak 13,103 metrik tan terutama di Johor dan Perak. Ini menjadikan keluasan kesemua tanaman limau di Malaysia adalah seluas 3,841 hektar. Industri tanaman limau di Malaysia pernah terjejas teruk dengan serangan Penyakit Citrus Greening Disease (CGD) yang banyak menjejaskan jenis limau manis seperti limau langkat dan sebagainya. Varieti Limau M33 yang diperkenalkan sekitar 1987 di Segamat ,Johor merupakan salah satu varieti limau manis jenis limau mandarin. Ia masih ada ditanam dan berhasil dibeberapa kebun limau yang penulis blog pernah melawat. Pada masa ini Malaysia merupakan sebuah negara pengimport buah limau mandarin serta limau lain dan juga produk berasaskan limau. Mungkin kalangan pembaca keliru dengan sebutan Limau Mandarin, Limau Tangerine, Limau Oren, Limau Kupas, Lokam dan sebagainya. Artikel malam ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya terus menulis mengenai beberapa jenis limau mandarin atau limau oren untuk dijadikan bahan rujukkan dan bacaan semua.

Pembiakbakaan limau dijalankan semenjak beratus-ratus tahun dimana hasil kacukan limau ini sudah ada bermacam-macam jenisnya. Oren kuning kemerahan seperti Tangerine juga mempunyai warna, saiz dan bentuk serta rasa yang dilaporkan sama dengan limau mandarin dan beberapa limau lainnya. Limau ini kebanyakannya adalah mempunyai kulit yang mudah dikupas dan senang dimakan serta memberikan rasa manis dan masam yang sangat ideal kualitinya. Citron, Pomelo, Papeda dan mandarian merupakan baka induk kepada kebanyaka varieti limau masakini. Melalui beberapa proses pendebungaan dan penghibridan semulajasi juga maka jenis limau kupas yang manis dihasilkan dan ditanam secara komersil diseluuruh dunia. Negara China meropakan pengeluar utama jenis limau mandarin dengan menguasai sebanyak 53% daripada pengeluaran dunia sebanyak 22.4 juta metrik tan pada tahun 2016 (FAOStat). Pokok limau ini dengan ketinggian antara 3 - 5 meter mempunyai banyak cabang dan bunga biseksual mampu hasilkan buah segar berukuran 5 - 9 cm garispusat. Limau Mandarin dimakan segar dan diproses untuk dijadikan berpuluh malahan rasusan produk berasaskan kepada produk makanan, komestik, kesihatan dan sebagainya.

Daripada peneliitian penulis blog mendapati sebenarnya jenis limau mandarin ini telah dibahagikan kepada 3 kelas iaitu Limau Mandarin (Class I), Limau Tangerine (Class II) dan Limau Satsuma (Class III)Limau Mandarin Citrus reticulata) atau juga dipanggil sebagai Oren Mandarine adalah buah kecil bulat yang menyamai Limau Oren yang selalu dimakan segar dengan mengupasnya atau dijadikan salad. Limau Tangerine pula mempunyai warna oren dihasilak daripada hibrid dengan limau mandarin.  Bagaimana pun berikut adalah pengkelasan limau mandarin mengikut beberapa bahan rujukan untuk kita memahaminya: -


A. Class I, Mandarin Oranges:

1. Changsa
Changsa dikenali dengan buah oren merah yang rasa isinya adalah manis, berbiji serta didakwa tidak masuk akal (insipid). Buah ini masak pada musim luruh (fall) dimana pokok jenis ini bertahan pada suhu sejuk beku -15 darjah Celcius dan dilaporkan banyak ditanam di Arlington, Texas.

2. Le-dar
Le-dar merupakan jenis limau yang mempunyai dahan yang menjalar daripada kawasan di Bundaberf, Queensland, Australia pada tahun 1959 (Sama dengan tahun kelahiran penulis blog). Pemilik asal baka ini dikenali dengan nama iaitu Darrow menjumpai dimana dahan limau ini mempunyai sifat suka menjalar (climbing tendency). Kemudian sebuah syarikat semaian iaitu Langbecker Nurseries mengambil baka ini dan mengembangbiak sebanyak 5,000 pokok pada tahun 1965 dan di jadikan satu trademark tersendiri. Kualiti buah limaunya adalah buah besar, dengan warna oren kuat dan pokok yang dicantum lebih berpenghasilan cepat dan lebat buahnya.

3. Emperor
Emperor adalah limau mandarin yang besar, berbentuk oblate dengan mempunyai sekitar 9-10 segments dengan biji yang agak memanjang. Ia berasal daripada Australia dan akan matang pada pertengahan musim panas. Lasimnya limau ini dibiakan dengan menggunakan pokok pnanti daripada pokok lemon.  

4. Oneco
Oneco telah diperkenalkan pada tahun 1888 di Florida, USA oleh pembiakbaka atau petani dengan nama P.W. Reasoner. Buahnya adalah sederhana  dengan bentuk buahnya sebagai bentuk 'oblate' sehingga bentuk 'faintly pear'. Ia mempunyai sebanyak  5 -10 biji didalamnya dengan citarasa amat manis. 

5. Willow-leaf
Willow adalah limau mandarin yang mempunyai saiz daun sederhana dan buahnya juga bersaiz sederhana dimana buah berbentuk bulat sehingga bentuk oblate . Limau ini mempunyai sebanyak 10-12 segments sertaa bilangan bijinya adalah sekitar 15 - 20 biji. Memunyai ciri rasa yang berair (juicy) dan sangat manis . Pokoknya pula agak kecil dengan mempunyai banyak dahan dengan tidak berduri dan daun tirus. Pembiakan limau ini lazimnya menggunakan bijinya. 
Artikel ini mempunyai 3 bahagian iaitu Part 1, Part 2 dan Part 3 untuk dibaca secara berutrutan. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua pembaca blog anim agro technologi kali ini. Wasallam!!!...
LIMAU MANDARIN...BANYAK JENISNYA...
KELAS 1... MANDARIN OREN NAMANYA...
KELAS II... TANGERINE POPULARNYA...
KELAS 3... NAMA MACAM JEPUN PULA...

By,
M Anim,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
21 Zulkaedah 1441H.

Saturday, October 17, 2020

JENIS DAN SISTEM PERTANIAN DI MALAYSIA

PERTANIAN DIMALAYSIA
merupakan salah satu sektor penting dalam sumbangan kepada KDNK dan jaminan kecukupan makanan dalam negara. Sejak sebelum merdeka negara kita adalah sebagai negara pertanian sebelum ia kini berubah kepada sektor perindustrian, petrolium dan perkhidmatan yang lebih dominan. Perubahan masa, teknologi dan industru asas tani dalam sektor pertanian juga telah membawa banyak perubahan dalam senario pertanian dimana sektor ini terus memainkan peranan penting dalam negara. 
Sistem pertanian di Malaysia jauh berubah daripada sebelum merdeka, selepas merdeka dan masa kini. Bagaimana pun kali ini saya akan imbas kembali akan beberapa jenis dan ciri sistem pertanian di Malaysia untuk dibincangkan. Terdapat 4 jenis sistem pertanian di Malaysia yang dikenalpasti iaitu Sistem pertanian pindah (Nomadic Agriculture), Sistem Pertanian Sara Diri (Self sufficiency), Sistem Pertanian Kebun Kecil (Smallholder) dan juga terkini Sistem Perladangan Ekstensif dan Komersial (Commersial Agriculture). Bagaimana pun di Malaysia kesemua 4 jenis sistem pertanian ini masih wujud dibeberapa lokasi dan negeri. Dalam pada itu kini Sistem Pertanian Vertikal (Vertical Agriculture) lebih mampu menarik minat kalangan usahawan muda seperti pertanian dengan menggunakan Struktur Plindung Hujan (SPH), Pertanian Secara Fertigasi, Vege Factory dan beberapa terminologi lagi. Walau pun kos dalam pertanian vertikal ini agak mahal kos permulaannya akan tetapi ia didakwa mampu menjamin pendapatan yang baik. Dikawasan perbandaran dan kota pula ada jenis pertanian yang diperkenalkan iaitu Sistem Pertanian Bandar (Urban Agricuture) yang mana ia menumpukan kepada penanaman tanaman sayuran dan herba dikawasan keliling rumah untuk kegunaan sendiri. Artikel malam ini dalam blog "Anim Agro Tchnology" saya menulis mengenai beberapa jenis dan sistem pertanian di Malaysia untuk dijadikan bahan rujukkan dan bacaan anda.

Paling awal dilakukan oleh penduduk Malaysia yang tinggal dikawasan pendalaman adalah apa yang dinamakan jenis
 Sistem Pertanian Pindah. Sistem pertanian pindah ialah sistem pertanian tradisional yang ringkas dan berkonsepkan pindah tapak. Tapak pertanian sering dipindahkan mengikut tahap kesuburan tanah dengan membuka dimana meraka akan membakar hutan (Sila lihat fotoo disebelah). Ia biasanya diamalkan oleh masyarakat pribumi di Malaysia. Apa pun penulis blog yang membuat beberapa kali tinjauan sistem inidi Pahang, Sarawak, Sabah dan Perak mendapati dimana antar beberapa ciri-ciri Sistem Pertanian Pindah boleh dibahagikan kepada berikut. Pertama mengenai jenis tanaman yang diusahakan iaitu dari jenis tanaman jangka pendek seperti keledek, jagung, ubi kayu, padi huma dan juga ada jenis binatang atau haiwan ternakan. Dalam pada itu lasimnya taburan dan lokasi jenis ini adalah tertumpu di kawasan pedalaman yang jauh daripada bandar atau memerlukan perjalanan berhari-hari untuk ke kawasan lain yang maju. Dari segi skala operasi cara pertanian ini hanyalah melibatkan kawasan yang kecil iaitu antara 0.5 shingga 1 hektar sahaja. Mengenai orientasi pengeluaran pula biasanya- hasil keluaran adalah untuk kegunaan diri sendiri dan ahli keluarga sahaja. Aspek pemilikan dan pengurusan tanah lazimnya tiada hak milik individu ke atas kawasan pertanian (dalam kawasan rizeb rayauan mereka). Kawasan pertanian dibuka mengikut arahan ketua puak atau tuai rumah dan diusahakan secara bergotong-royong. Semua anggota keluarga terlibat dan mempunyai tugas mengikut kemampuan masing-masing. Apa yang saya perhatikan dimana kaedah pengeluaran dan juga tahap penggunaan teknologi adalah paling asas. Penggunaan kaedah dan peralatan tradisional seperti kapak, cangkul dan tenaga haiwan sering digunakan. Sistem pertanian ini juga bergantung sepenuhnya kepada persekitaran fizikal seperti air hujan (mula menanam musim hujan dijadualkan) dan baja organik hasil pembakaran sisa tumbuhan yang ditebang. Apa pun jenis pertanian ini semakin berkurangan mengikut kemajuan dan permodenan sekarang dimana bahan asas makanan lebih mudah didapati.

Jenis kedua adalah S
istem Pertanian Sara Diri Intensif yang lebih praktikal daripada jenis diatas. Sistem pertanian ini dijalankan secara giat dengan mengkhususkan hanya kepada satu jenis tanaman utama sahaja seperti tanamanm Padi (Oryza sativa) sawah di samping beberapa jenis tanaman luar musim seperti keledek (Impomea batatas), jagung (Zea mays) dan sayur-sayuran. Hasil tanaman hanya untuk keperluan keluarga sahaja dan akan dijual sekiranya ada lebihan. Apa pun berikut adalah beberapa ciri-ciri Sistem Pertanian Sara Diri Intensif dimana dari segi jenis tanaman biasanya terdapat dua sistem penanaman iaitu monokultur (tanaman sejenis) dan multikultur (tanaman pelbagai jenis). Mengenai taburan dan lokasi ia akan tertumpu dikawasan seperti lembah sungai yang subur dan mempunyai bekalan air yang mencukupi seperti Dataran Kedah (MADA), Delta Kelantan (KADA) dan beberapa kawasan jelapang padi dibawah IADA seperti IADA Kerian, IADA Barat Laut Selangor, IADA KETARA, IADA Kota Belud, IADA Pekan, IADA Rompin, IADA Batang Lupar, Skim Luar Pengairan JPS dan beberapa lagi. Lazimnya skala operasi atau keluasan tanah pertanian antara 1 hingga 1.5 hektar sahaja dan diusahakan secara individu. Orientasi pengeluaran dimana hasil tanaman hanya untuk keperluan keluarga sahaja dan akan dijual sekiranya ada lebihan. Namun kini di Malaysia semua hasil pertanian dijual untuk mendapatkan subsidi harga padi. Dari sei ciri buruh dan modal dimana sistem pertanian ini masih lagi berintensifkan buruh walaupun sudah ada penggunaan jentera. Petani masih dibelenggu kemiskinan menyebabkan penggunaan modal juga kecil. Bantuan kerajaan diperlukan melalui pemberian baja, racun serangga dan khidmat nasihat. Kaedah pengeluaran dan penggunaan teknologi sebanrnya masih ada yang menggunakan kaedah tradisional dan moden seperti penggunaan jentera, baja kimia dan racun serangga. Kemudahan asas seperti sistem pengairan juga disediakan.

Bagi 
Sistem Pertanian Kebun Kecil dimana lazimnya sistem pertanian ini melibatkan penanaman tanaman bukan bijirin dan bersifat separuh komersial iaitu campuran diantara tanaman untuk jualan dan untuk kegunaan sendiri. Apa pun dalam tinjuan penulis blog di seluruh negara mendapati diantara siri-ciri sistem ini adalah jenis tanaman yang diusahakan. Biasanya jenis tanaman jualan termasuk seperti tanaman getah (Hevea braziliensis), Kelapa Sawit (Elaeis guineensis) serta buah-buahan terpilih mebgikut kesesuaian. Taburan dan lokasi sistem ini meliputi kawasan kaki bukit dan kampung tradisional. Dari segi skala operasi ia mempunyai keluasan kebun kurang daripada 40 hektar (100 ekar) dan berubah-ubah mengikut jenis perkebunan yang diusahakan. Cara orientasi pengeluaran adalah bermatlamat pengeluaran adalah untuk jualan dan kegunaan sendiri. Dari segi tahap pemilikan dan pengurusan tanah pertanian jenis ini lazimnya ia dimiliki secara individu dan diusahakan oleh ahli keluarga. Pengurusan kebun bergantung kepada jenis kebun, iaitu kebun yang diuruskan secara individu diuruskan secara tradisional manakala kebun jenis berkelompok diuruskan secara mini estet. Kaedah pengeluaran dan penggunaan teknologi pula dimana tahap penggunaan teknologi dalam sistem torehan, penggunaan baja kimia dan racun serangga di kawasan yang diuruskan secara mini estet. Kawasan kebun kecil individu masih menggunakan kaedah tradisional kerana masih wujud isu kekangan modal.

Seterusnya adalah S
istem Perladangan Ekstensif dimana sistem ini adalah  berkonsepkan komersial sepenuhnya. Hasil tanaman adalah untuk jualan dan mementingkan keuntungan dan pulangan kepada pelaburan. Apa pun penulis blog mendapati dimana antara ciri-ciri sistem ini adalah mengenai pilihan jenis tanaman seperti tanaman getah, kelapa sawit atau nanas. Tanaman komersil nanas MD2 (Ananas comosus) merupakan diantara contoh yang dimasukkan dalam kategori ini seperi ladang KPF di Tanah Abang, Mersing Johor inii seluas l3bih 300 ekar (Sila lihat foto disebelah). Ladang KPF di Ulu Tiram, Johor Bahru pula mempunyai 700 ekar ladang nanas MD2 dengan jenama MELITA untuk pasaran domestik dan eksport. Mengenai taburan dan lokasi sistem ini lazimnya akan tertumpu di kawasan hutan yang diteroka dan kawasan pembangunan oleh pihak swasta dan juga di wilayah khusus seperti KESEDAR, KETENGAH dan DARA. Dari skala operasi  pula ia akan melibatkan keluasan melebihi 40 hektar. Mengenai orientasi pengeluaran dimana hasil pertanian untuk jualan sepenuhnya sama ada di dalam atau luar negara. Dari segi modal, pemilikan dan pengurusan sistem ini biasanya menggunakan modal yang besar kerana melibatkan kos pengurusan yang tinggi. Biasanya ia melibatkan pelaburan syarikat swasta seperti GUTHRIE, SIME DARBY dan DUNLOP serta agensi kerajaan seperti FELDA, FELCRA dan Tabung Haji. Kaedah pengeluaran, penggunaan teknologi, tenaga buruh serta penggunaan teknologi moden dalam semua peringkat bagi meningkatkan pengeluaran dan mampu memantapkan pengurusan. Namun biasanya pergantungan kepada tenaga buruh masih tinggi sehingga ada terpaksa menggunakan tenaga kerja kontrak terutama bagi peringkat bawahan. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada semua semua pembaca anim agro technology kali ini. Wasallam!!!...
PERTANIAN ... BANYAK  SISTEMNYA...
ADA EMPAT SISTEM.. DI MALAYSIA...
SEMUA DILAKUKAN... LAIN CARA...
BACA ARTIKEL... DAPAT INFONYA...

By,
M Anem,
Senior Agronoomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
(20 Safar 1442H).

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...