KLIK SAYA SOKONG BLOG

Friday, May 22, 2015

PADI BUKIT (Part 4) - KAWALAN PEROSAK


PENAMANAN PADI BUKIT (Oryza sativa) di Malaysia hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak sahaja sebagai tanaman untuk kegunaan sara diri terutama dikawasan pendalaman dan rumah panjang. Kawasan penanaman padi bukit dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga tulang empat kerat dikawasan lereng bukit dan kawasan tanah yang beralun. Padi bukit ditanam dikawasan yang kering, tidak ada sistem pengairan dimana ia memang bergantung sepenuhnya kepada air hujan. Penulis yang bertugas di Sarawak selama 2 tahun lebih dan sering melawat kawasan pendalaman memang biasa dengan aktiviti penanaman padi bukit ini. Padi bukit juga saya perhatikan ditanam dengan beberapa jenis tanaman lain seperti ubikayu, keledek, jagung, kacang tanah dan beberapa lagi. Dikawasan tertentu juga tanaman padi bukit akan ditanam dicelah-celah kebun lada hitam atau kawasan penanaman baru kelapa sawit. Padi bukit memang dijadikan amalan pertanian pindah-randah dengan penggunaan input pertanian amat minima sekali. Di Pahang dan Perak juga ada ditanam padi bukit dikawasan perkampongan orang Asli. Purata hasil tanaman padi bukit adalah rendah dimana ia kurang daripada 1 mt/ha (Purata nasional sekitar 0.74 mt/ha) berdasarkan Laporan CCS Jabatan Pertanian. Tanaman padi bukit lazimnya dilakukan dengan menebang hutan atau belukar baru dan ditanam satu musim sebelum bertukar kekawasan lain. Hasil yang rendah membolehkan petani menggunakan hasilnya untuk dimakan sendiri sahaja. Artikel subuh ini saya menulis lagi dalam dalam "Anim Agro Technology" mengenai KAWALAN PEROSAK  tanaman padi bukit berdasarkan pemerhatian, pembacaan dan membuat beberapa rujukan teknikal.

(1) BURUNG PIPIT

Burung pipit (Longchura spp) merupakan sejenis burung yang suka makan padi yang hampir masak. saya ada menulis artikel mengenai burung pipit makan padi dalam artikel sebelum ini (Sila klik disini)Bagi saya dikawasan jelapang padi dan kawasan tanah lapang di Malaysia terdapat dua jenis burung pipit yang habitatnya dikawasan tanaman padi iaitu Burung Pipit Uban (Lonchura maja) dan Burung Pipit Padi (Lonchura leucogastra). Serangan burung pipit dikawasan tanaman padi terutama dikawasan penanaman padi bukit yang terpencil menjadi satu ancaman kepada petani. Jika serangan burung pipit tidak dikawal maka serangan oleh burung pipit mampu mnengurangkan hasil padi sehingga 40-70% jika tiada kawalan langsung. Biasanya petani akan membuat objek seperti "ORANG-ORANG" diletakkan tengah sawah iaitu tiang kayu yang di pasang dengan baju lama dan dipasangkan topi dan disambung dengan tali yang ditarik oleh penjaga.


(2) CENGKERIK

Serangga Cengekerik atau juga dipanggil Sesorok (Gryllotalpa orientalis) merosakan tanaman anak pokok padi yang tumbuh dengan memakan pucuknya terutama dimalam hari. Cengkerik tanah ini boleh dikurangkan populasinya dengan membersihkan kawasan kebun dan persekitarannya. Kawalan dengan racun serangga yang sesuai membantu kurangkan populasi. Kini ada petani disyorkan menggunakan perangkap lampu kerana cengkerik suka cahaya terang dan terbang kepada perangkap lampu dimalam hari. Musnahkan cengkerik yang diperangkap.


(3) ULAT PENGOREK BATANG

Ulat Pengorek Batang (Chilo spp dan Scirpophaga incertulas) akan merosakan tanaman padi bukit dengan makan batang padi. Kawalan dengan cara memusnahkan tunggul jerami padi yang lama dan kurangkan penggunaan baja N berlebihan. Semburan pada daun padi dengan racun jenis sistemik membantu mengawal populari perosak ini. Gunakan racun Fipronil atau Racun Carbofuran semasa peringkat padi bunting. Lazimnya jika ada ramai petani dikawasan penanaman padi bukit digalakkan menanam serentak. 


(4) ULAT GULUNG DAUN

Ulat Gulung Daun (Cnephalocrosis medinalis) pada tanaman padi huma jiga perlu dikawal. Kawalan dengan cara mengelakkan dari menggunakan baja N berlebihan atau dibuat semburan racun serangga jenis Chlorantraniliprole atau Fipronil atau Carbofuran pada sukatan dan masa yang tepat.


(5) KESING

Serangga Kesing (Leptocorisa acuta) lazimnya akan menyedut air sap pada biji padi diperingkat susu semasa 'filling stage'. Akibatnya biji padi akan menjadi hampa dan ini amat merugikan petani jika tidak dikawal. Kawalan racun kimia dengan racun jenis Fenthion dan Etofenprox  yang disembu diperingkap pengisian susu biji padi. Semburan dibuat jika populasi kesing tinggi.


(6) TIKUS

Serangan tikus (Rattus spp) dikawasan tanaman padi bukit lebih serius berbanding dengan disawah padi kerana tanahnya kering. Ia berlaku disemua peringkat penanaman daripada menugal benih sehingga padi hampir dituai. Tikus mesti dikawal dari awal penanaman dengan menjalankan sanitasi kebun (buang semak samun tempat perlindungan tikus0, musnahkan lubang sarangnya, pasang perangkan dan umpan yang sesuai. Umpan kimia seperti Warfarin dan Chlorophacinone dan jenama Matikus boleh digunakan dikawasan laluan tikus. Sentiasa membuat pemantau di kebun untuk melihat kesan kehadiran dan serangan sang tikus.


(7) BABI HUTAN

Babi Hutan (Sus scrofa) merupakan haiwan yang termasuk dalam kategori perosak tanaman padi bukit. Ini kerana babi hutan akan membongkar tanah dikawasan tanaman padi yang lembab untuk mencari cacing dan serangga lain. Babi hutan yang melalui kawasan padi bukit juga merebahkan tanaman dan ini menjejaskan pertumbuhan dan hasil. Kawalan babi hutan dengan memasang perangkap dan menembak dengan senjata api.
Semuga artikel ini memberi infi  berguna kepada anda. Wasallam!.


TANAM PADI... MUSUH ADA..
PADI BUKIT..LAGI DIA SUKA...
TIKUS BURUNG... JANGAN LEKA..
SILAP CARA... HASIL TIADA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Kg Sungai Semeran,
Jalan Serian-Tebedu, Serian,
Sarawak, 
Malaysia.
(25 JamadilAkhir 1436H)

Thursday, May 21, 2015

PADI BUKIT (Part 3) - AMALAN AGRONOMI

PENAMANAN PADI BUKIT (Oryza sativa) di Malaysia hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak sahaja sebagai tanaman untuk kegunaan sara diri terutama dikawasan pendalaman dan rumah panjang. Kawasan penanaman padi bukit dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga tulang empat kerat dikawasan lereng bukit dan kawasan tanah yang beralun. Padi bukit ditanam dikawasan yang kering, tidak ada sistem pengairan dimana ia memang bergantung sepenuhnya kepada air hujan. Penulis yang bertugas di Sarawak selama 2 tahun lebih dan sering melawat kawasan pendalaman memang biasa dengan aktiviti penanaman padi bukit ini. Padi bukit juga saya perhatikan ditanam dengan beberapa jenis tanaman lain seperti ubikayu, keledek, jagung, kacang tanah dan beberapa lagi. Dikawasan tertentu juga tanaman padi bukit akan ditanam dicelah-celah kebun lada hitam atau kawasan penanaman baru kelapa sawit. Padi bukit memang dijadikan amalan pertanian pindah-randah dengan penggunaan input pertanian amat minima sekali. Di Pahang dan Perak juga ada ditanam padi bukit dikawasan perkampongan orang Asli. Purata hasil tanaman padi bukit adalah rendah dimana ia kurang daripada 1 mt/ha (Purata nasional sekitar 0.74 mt/ha) berdasarkan Laporan CCS Jabatan Pertanian. Tanaman padi bukit lazimnya dilakukan dengan menebang hutan atau belukar baru dan ditanam satu musim sebelum bertukar kekawasan lain. Hasil yang rendah membolehkan petani menggunakan hasilnya untuk dimakan sendiri sahaja. Artikel subuh ini saya menulis lagi dalam dalam "Anim Agro Technology" mengenai AMALAN AGRONOMI tanaman padi bukit berdasarkan pemerhatian, pembacaan dan membuat beberapa rujukan teknikal.


Tanaman padi bukit walau pun kurang popular tetapi masih perlukan amalan agronomi untuk mendapatkan hasi berpatutan. Penggunaan baja dengan kadar 75:25:35 kg (NPK) selain beberapa unsur mikro lain sesuai dilakukan. Selainitu terdapat Baja Sebatian Padi Bukit digunakan (15:12.5:17.5:1 +TE + HA + NUE) dengan kadar untuk penggunaan 200 kg sehektar. Cara memberi baja ini sebaiknya dibenamkan didalam tanah sedalam 5 cm. Baja ini ditabur 15 - 20 hari selepas bercambah (HLC) melihat kesesuaian cuaca dan saiz tanaman. Baja urea diberikan 85 - 90 hari seelepas bercambah (peringkat pertumbuhan) dan juga kali kedua pada 115 - 120 HLC) iaitu peringkat padi bunting. Kadar penggunaan urea sebanyak 50 kg sehektar pada setiap peringkat aplikasi. Elakkan menabur baja pada musim kering dan sebaiknya ditabur selepas hujan untuk mendapatkan kesan optima. Pada masa ini petani digalakkan juga menggunakan baja foliar (semburan daun) pada umur 65 HLC dan 130HLC untuk medapatkan hasil yang optima. Ia disembur pada pokok dengan kadar disyorkan sebanyak 4 liter sehektar. 


Rumpai dikebun merupakan masaalah utama penanaman padi bukit kerana ia bersaing utuk ruang, air, baja dan sebagainya.Silap-silap tanam jika tidak dijaga maka hanya rumput yang akan naik subur. Penulis dapati antara jenis rumpai daun lebar yang sering dijumpai seperti jenis rumpai daun tirus, rusiga dan paku pakis. Jenis yang tumbuh seperti Rumput Selaput Tunggul (Mikania micranta), Dokong Anak (Phyllanthus niruri), Pokok Kapalterbang, Sendayan dan beberapa lagi. Ia perlu dibasmi semasa penyediaan kawasan dengan membakar, menajak meracun, mencabut dengan tangan dan sebagainya. Ada yang gunakan racun pra-cambah seperti Pretichlor dengan cara betul.  Jenis racun seperti Glyphosate dan Glufosinate boleh digunakan dengan karedah yang betul. Gunakan racun rumpau selektif untuk mengelakkan kecederaan teruk kepada tanaman padi bukit. Sebaiknya kawalan rumpai dilakukan diantara 17 - 45 hari HLC untuk mrndapatkan hasil optima. Amalan agronomi untuk kawalan penyakit dan perosak bagi tanaman padi huma dijelaskan dalam Artikel Padi Huma (Part 4). Wasallam.


PADI BUKIT... KENA BERBAJA...
BAJA SEBATIAN... DAN UREA...
KAWAL RUMPAI...SENTIASA...
POKOK SIHAT... HASIL DIRASA..

By,
M ANem,
Senior Agronomist,
Kg Siol Kandis, Semenggik,
Kuching, Sarawak,
Malaysia.
(21 JamadilAkhir 1436H)

Wednesday, May 20, 2015

PADI BUKIT (Part 2) - PENANAMAN

PENAMANAN PADI BUKIT (Oryza sativa) di Malaysia hanya tertumpu di Sabah dan Sarawak sahaja sebagai tanaman untuk kegunaan sara diri terutama dikawasan pendalaman dan rumah panjang. Kawasan penanaman padi bukit dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tenaga tulang empat kerat dikawasan lereng bukit dan kawasan tanah yang beralun. Padi bukit ditanam dikawasan yang kering, tidak ada sistem pengairan dimana ia memang bergantung sepenuhnya kepada air hujan. Penulis yang bertugas di Sarawak selama 2 tahun lebih dan sering melawat kawasan pendalaman memang biasa dengan aktiviti penanaman padi bukit ini. Padi bukit juga saya perhatikan ditanam dengan beberapa jenis tanaman lain seperti ubikayu, keledek, jagung, kacang tanah dan beberapa lagi. Dikawasan tertentu juga tanaman padi bukit akan ditanam dicelah-celah kebun lada hitam atau kawasan penanaman baru kelapa sawit. Padi bukit memang dijadikan amalan pertanian pindah-randah dengan penggunaan input pertanian amat minima sekali. Di Pahang dan Perak juga ada ditanam padi bukit dikawasan perkampongan orang Asli. Purata hasil tanaman padi bukit adalah rendah dimana ia kurang daripada 1 mt/ha (Purata nasional sekitar 0.74 mt/ha) berdasarkan Laporan CCS Jabatan Pertanian. Tanaman padi bukit lazimnya dilakukan dengan menebang hutan atau belukar baru dan ditanam satu musim sebelum bertukar kekawasan lain. Hasil yang rendah membolehkan petani menggunakan hasilnya untuk dimakan sendiri sahaja. Artikel subuh ini saya menulis lagi dalam dalam "Anim Agro Technology" mengenai kosting tanaman padi bukit berdasarkan pemerhatian, pembacaan dan membuat bebrapa rujukan teknikal.


Kawasan tanaman padi bukit sesuai dikawasan tanah yang cerunnya kurang 35 darjah dengan ada laluan jalan untuk membawa bahan input dan hasil tuaian. Ia juga tidak mempunyai isitem pengairan dan alat jentera khusus digunakan. Tanah dengan kedalaman 0 - 40 cm memadai dengan pH tanah diantara 5.5  - 6.5. Penggunaan kapor pepejal kini telah disesuaikan teknoogi penggunaan kapor cecair dengan cara disembur ketanah 3 hari sebelum menugal. Sebaiknya menyembur kapor selepas hujan untuk mendapatkan kesan optima. Apa pun penyediaan kawasan padi huma perlu dilakukan awal semasa msuim kering dengan meneang, memerun dan membakar sisa kayu. Jika gunakan kawasan tanaman padi huma yang lama (pernah ditanam dahulu) makan dikawasan yang ada semak samun ia perlu diracun dahulu dan kemudian dibakar. Pembakaran perlu dikawal untuk mengelakkan merebak. Kesan daripada pembakaran lazimnya menyumbang kesuburan tanah dengan unsur K dan P yang ditambah. Bagaimana pun ia perlukan baja untuk menambah kesuburan tanaman padi bukit.


Terdapat beberpapa jenis padi bukit yang sesuai ditanam di Sarawak dan Sabah mengikut lokaliti. Lazimnya petani akan menyimpan sendiri stok benih untuk ditanam setiap musim berikutnya. Kesesuaian varieti lazimnya mengikut jenis tanah, cuaca dan ciri-ciri padi yang disukai seperti aroma, citarasa dan ketahanan kepada penyakit. Penulis membuat rujukan di Jabatan Pertanian Sarawak mendapati beberapa varieti padi bukit yang popular seperti Mayoh, Lawi, Tipos, Sempangan B, Pandan, Kuning Serasan Putih dan juga varieti Buntar B. Kesemua varieti padi bukit merupakan jenis tradisional dengan sifat pokok yang tinggi dan fotopeka serta potensi hasil yang memang rendah. Ia lazimnya akan matang untuk dituai 145 0 150 hari selepas betcambah. Kelewatan percambahan akibat kurang air menjejaskan tempoh matang. Lazimnya benih padi bukit disimpan ditempat khusus dan bebas daripada benih rumpai semasa mengambilnya. kadar penggunaan benih padi bukit sebanyak 30 kg sehektar. Sebaiknya benih dirawat dengan racun kulat Benomyl.


Menanam padi bunit unik caranya kerana kena dilakukan dengan cara menugal. Penulis berpengalaman menanam padi bukit di Gersik, Ledang, Johor sekitar tahun 1970'an (sekitar umur 7-8 tahun) bersama keluarga beberapa tahun. Kayu Tugal merupakan kayu lurus berukrlilit sekitar 10 - 15 cm dengan hujungnya ditajamkan. Kerja menugal dilakukan seorang atau beberapa orang dengan menekan penugal kedalam tanah sedalam 3-7 cm dan akan diisikan benih didalamnya. Sebanyak 5 - 10 biji dimasukkan dan kemudan ditutup sedikit dengan tanah. Jika terbuka tanpa ditutup tanah maka kemungkinan benih akan dimakan tikus, burung, semut atau kering dibawah sinaran matahari. Jarak penanaman antara pokok adalah 25 cm x 25 cm dan sebaiknya dalam keadaan lurus. Lazimnya benih yang baik dan bernas dengan cuaca sempurna kan bercambah dalam masa 4 - 5 hari. Aktiviti amalan agronomi dan lain-lain ditulis dalam Part 3. Wasallam!.
PADI HUMA... MANA BENIHNYA...
BANYAK VARIETI.. PILIH MANA...
LUBANG DITUGAL..5 - 10 BIJINYA...
BILA TUMBUH... RASA LEGANYA...

By,
M ANem,
Senior Agronomist,
Kg Siol Kandis, Semenggik,
Kuching, Sarawak,
Malaysia.
(21 JamadilAkhir 1436H)

Tuesday, May 19, 2015

LEBAH TUKANG - KITARAN HIDUP

LEBAH TUKANG (Xylocopa spp) atau LEBAH KAYU atau Carpenter bees merupakan sejenis serangga seperti lebah atau kumbang dengan badan lebah besar dan berbulu. Laporan saintis menyatakan terdapat kira-kira 500 spesies lebah kayu dalam 31 subgenus diseluruh dunia termasuk di Malaysia. Nama lebah kayu ini datang daripada fakta dimana lebah ini suka membina sarangnya dengan mengorek lubang dalam kayu mati, buluh atau di kayu balak (kecuali dalam subgenus Proxylocopa) dan ada spesis lebah ini yang suka membuat sarang dalam tanah. Lebah tukang ini merupakan sejenis serangga perosak kayu bagi beberapa orang tetapi sebenarnya ia juga merupakan sejenis spesis lebah yang mengunjungi bunga tumbuhan dan membantu proses pendebungaan. Penulis juga telah menulis artikel bagaimana lebah tukang ini amat baik dan berkesan dalam membantu proses pendebungaan pokok Durian Belanda (Annona muricata). Bunga durian belanda mempunyai masaalah pendebungaan yang agak serius terutama jika ditanam dikawasan yang sentiasa lembab, kurang tiupan angin, pokok kurang subur, jumlah pokok sedikit, jarak tanaman berjauhan atau pun kekurangan serangga agen pendebunga (Sila baca artikel berkaitan - Sila klik disini dan Sila Klik Disini dan Sila Klik Disini). Ada kemungkinan penanam pokok durian belanda menternak lebah tukang dikawasan kebunnya agar ia meningkatkan kapasiti proses fertilization (pendebungaan) bunga durian belanda. Pokok durian belanda perlukan pendebungaan berbantu bagi tingkatkan hasilnya. Artikel subuh Ahad ini saya menulis kitaran hidup lebah tukang dalam "Anim Agro Technology" bertujuan bagi menambah dan memindahkan ilmu penulis kepada pembaca blog ini yang dikunjungi lebih 5.5 juta pembaca sejak 7 tahun ianya disediakan.


Persoalan pertama adalah berapa lamakan kitaran hidup lebah tukang ini?. Beberapa info yang penulis rujuk nyatakan ia boleh hidup selama satu (1) tahun. Kitaran kali ini dimulakan dengan peringkat lebah tukang dewasa bertelur dalam batang kayu reput atau kayu didalam lubang sarang. Satu lubang mempunyai beberapa biji telur dan apabila menetas diberikan makanan debunga selama 1-2 bulan. Ia menjadi larva dan pupa sebelum begerak keluar menjadi dewasa. Peringkat dewasa ia akan hidup selama setahun dengan mencari debunga dan nektar sebagai sumber makanannya. Lebah tukang dewasa ini akan mencari pasangannya dan 'mating' dimana lebah tukang jantan akan mati selepas itu. Lebah tukang betina akan kembali mencari sarang lama atau sarang baru untuk bertelur. Lebah betina akan bertelur dan menyambung kitaran hidup dimana ia boleh hidup lebih lama iaitu sekitar setahun setengah selepas bertelur dan anaknya menjadi dewasa. Kitaran hidup lebah tukang di kawasan tropika dengan kawasan temperate agak berlainan kerana pada musim sejuk lebah tukang hanya tinggal dalam sarangnya sahaja. Di Malaysia ia boleh aktif sepanjang tahun dan membiak setiap masa membolehkan populasinya cepat membiak jika makanan dan cuaca mengizinkan.


Lebah Tukang ini dengan mana warna badan lazimnya adalah Hitam (Black) dengan tanda jalur atau tompok kuning pada badannya. Memang agak sukar untuk membezakan taksonomi kumbang tukang dimana lazimnya ia mempunyai mata kompoun yang besar. Lebah Tukang Jantan dapat dikenali dengan mempunyai saiz mata kompoun lebih besar berbanding dengan Lebah Tukang Betina. Dalam spesis lebah lebah tukang antara yang juga mempunyai saiz paling besar, kuat, berkilat, berbulu dan mampu menyengat (lebah betina sahaja). Lebah tukang mengorek kayu dan membuat lubang dengan menggunakan getaran badannya dan gunakan rahang pada mulutnya (mandibles) dan hanya akan membuat satu terowong sahaja. Terowong ini dikorek dengan tepat berukuran  6 mm (0.63 inci) ditengah batang kayu atau ditepi hampir sisi. Lebah tukang tidak menjadikan kayu sebagai makanan sebaliknya hanya makan debunga dan nektar daripada tumbuhan sahaja. Debu kayu yang dikorek bagaimana pun dikeluarkan melalui lubang diluar kayu dan sebahagian lagi dijadikan dinding sel untuk telur dan larvanya. Fungsi terowong ini sebenarnya untuk bertelur, larva, pupa dan menyimpan makanan samada debunga atau nektar mencukupi untuk keperluan anaknya (Sila rujuk foto dibawah). Anda juga boleh membaca artikel mengenai lebah tukang dalam penulisan lain. Semuga tulisan ini memberikan info berguna kepada anda. Wasallam!.
LEBAH TUKANG... LEBAH KAYU...
BUAT LUBANG...SAIZ TERTENTU...
TEROWONG...  BERTELUR DULU...
SATU TAHUN... UMUR BERLALU...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Room 204, Hotel Kowloon,
Cameroon Highland,
Pahang, Malaysia.
(20 Rejab 1436H) 

Monday, May 18, 2015

KUMBANG TUKANG - CARA KAWALAN (Part 1)

LEBAH TUKANG (Xylocopa spp) merupakan sejenis lebah dari keluarga Xylocopidae yang terdapat diseluruh dunia dengan mempunyai lebih daripada 500 spesis. Apa yang mnenarik tentang lebah ini atau lebih dikenali sebagai 'Carpenter bees' adalah kerana sifatnya yang suka mengorek lubang sama ada batang kayu, buloh, papan, beruti, pokok kering, tunggul kayu sehingga merosakan kekuatan struktur. Daripada pengalaman penulis sendiri, saya dapati Lebah boleh dibahagikan kepada 5 keluarga iaitu Keluarga Adrenidae(Lebah liar yang suka tinggal dalam tenah), Megachiledae (Lebah yang suka memotong daun), Bombidae (Bumblebees), Apidae (Lebah Madu) dan akhir sekali adalah dari Keluarga Xylocopidae (Lebah Tukang Kayu). Lebah mempunyai beberapa cara berkomunikasi iaitu melalui bau, getaran dan juga interaksi secara fizikal. Terdalat jenis lebah yang suka bersosial atau berkoloni sementara ada juga yang tidak bersosial. Bagaimana pun kebanyak serangga lebah adalah mengunjungi bunga untuk mendapatkan makanan dan secara tidak langsung merupakan agen pendebungaan kebanyakan tumbuhan. Lebah lazimnya hanya mengunjungi bunga-bunga yang bersih dan segar dimana terdapat nektar yang digunakan sebagai sumber makanan untuk membekalkan tenaga. Lebah madu pula mengumpulkan nektar atau gula untuk dibawa balik kesarangnya yang kemudia diproses menjadi madu lebah. Bagaimana pun lebah tukang atau dikampong saya lebih mudah dipanggil sebagai 'kumbang hitam pengorek kayu' ini mempunyai perangai mengorek kayu kering sebagai sarangnya. Artikel petang Sabtu ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai cara mengawal serangga perosak kayu ini (Part 1) yang boleh dijadikan bahan rujukan dan bacaan.


Kerosakkan kumbang tukang ini memang amat dirasai terutama dikawasan kampong yang mana rumah diperbuat daripada kayu. Kayu jenis lembut menjadi kegemaran untuk lebah ini mengirek lubang didalamnya sebagai tempat tinggal dan bertelut (Sila lihat foto disebelah). Lubang yang dibuat pada kayu gelegar atau tiang ini membahayakan struktur rumah yang membolehkannya menjadi patah atau runtuh. Melihat kepada permukaan kayu yang dibuat lubang, memang agak unik kerana ia berbentuk bulat yang mua-muat untuk memasukkan badannya kedalam lubang jauh kedalam kayu. Kalau semasa kanak-kanak dahulu ada lubang seperti ini, maka saya dan rakan-rakan akan mengambil botol kaca (bekan minuman air bergas) dan meletakkannya dipintu lubang. Kemudian kayu akan diketuk dan tidak lama kemudian kumbang tukang ini keluar masuk dalam botol. Kaki kumbang ini akan diikat dengan benang dan dilepaskan terbang berpusing menjadi permainan yang menyeronokkan. Begitu hebat kreativiti kanak-kanak zaman dulu bermain dengan kumbang tukang ini. Tetapi kini saya cuma menulis artikel mengenai bagaimanakah hendak mengawal populasi atau menhapuskan kumbang tukang berasaskan kepada kajian saintis berjudul "How to Get Rid of Carpenter Bees" dari luar negara untuk dijadikan panduan.


Terdapat dua kaedah untuk mengawal kumbang jenis perosak kayu ini. Teknik pertama adalah dengan membunuhnya secara langsung (Actively Fighting and Exterminating Carpenter Bees) dan cara kedua untuk mengawal dari serangan kumbang tukang (Preventing from Carpenter Bees). Kumbang yang berwarna hitam dengan tompok-tompok kuning adalah jenis serangga yang kurang agresif. Hanya kumbang tukang betina yang sering menyengat itu pun kalau ia diganggu atau disergah (provoked). Serangga ini lazimnya terdapat dikawasan desa atau kampong dengan banyak tumbuhan dan tiada pencemaran udara. Paling senang untuk membunuhnya adalah dengan menyembur racun serangga jenis 'Aerosol' seperti Ridsect, Baygon, Shelltox terus kepada badan kumbang tukang. Apabila terkena ia akan mati tidak berapa lama kemudian (Sila lihat foto disebelah). Semburan aerosol juga boleh dimasukkan kedalam lubang kayu terus dimana kumbang akan mati akhirnya.  Selain itu racun serangga jenis serbuk yang diletakkan dilubang kayu juga sesuai digunakan seperti jenis racun Carbaryl (Sevin) and Asid Boric dan berkesan.


Cara lain mengawal kumbang tukang adalah dengan menyembur petrol atau disel pada lubang pada kayu yang telah ditebuk (Sila lihat foto disebelah). Kumbang ini memang tidak suka akan bau petrol dan disel iaitu murah dan mudah dan membunuh kumbang tukang. Bagaimana pun kena berhati-hati kerana petol memudahkan berlaku kebakaran jika ada api. Semasa membuat semburan juga kena pakai sarung muka, sarung tangan dan hidung agar tidak tersedut dan menganggu kesihatan.  Anda juga boleh gunakan tin aerosol dengan ada muncung tajam yang boleh ditusuk terus kedalam lubang. Cara ini adalah paling beri kesan kepada kemasukan bahan kimia dan petrol kedalam kayu. Kumbang tukang tidak akan tinggal lagi dalam lubang kayu yang telah disembur dengan petrol atau disel untuk jangkamasa waktu yang lama. Teknik semburan yang menggunakan muncung panjang ini dikatakan lebih cekap, selamat, murah dan juga mudah dilakukan (Sila lihat foto dibawah). Bagaimana pun pastikan anda menentukan  puntu lubang yang ada pada kayu sama hanya satu atau banyak disekeliling kayu ditebuk. Sebaiknya sembur semua lubang-lubang yang terdapat pada kayu tersebut. 
 Penulis agak setuju dengan satu lagi cara kawalan kumbang tukang iaitu dengan mengadakan bunyi muzik yang bising. Ini kerana kubang tukang memang tidak suka dan sensitif dengan bunyi bising dan getaran (sensitivity to vibrations). Paling mudah adalah dengan meletakkan radio atau 'soundbox or boombox' berhampiran dengan sarang kayu dimana ia tinggal. Pastinya kumbang tukang ini akan beredar dari kawasan tersebut (Sila lihat foto diatas). Teknik ini dikatakan paling mesra alam, selamat dan menghiburkan halwa telinga kita. Kalau kita suka dengan lagu Hindustan silakan, kalau suka lagu joget silakan tetapi agaknya kalau dipasang lagu Rock n Roll rasanya kumbang tukang akan lebih cepat meninggalkan sarangnya.Kalau anda seorang ahli sukan badminton memang sesuai mengawal kumbang tukang ini dengan menggunakan Raket Badminton. Kumbang betina lazimnya akan bertelur dan memberi makanan kapada larva dalam lubang kayu. Lazimnya ia akan berlegar-legar berhampiran sarang dan masa itu kita boleh libas atau 'smash' dengan kuat gunakan raket badminton (Sila lihat foto diatas). Kumbang yang terkena libas ini akan mati serta merta dan cara ini akan mengurangkan populasinya dengan berkesan. Lazimnnya kumbang betina aktif bertelur dan keluar-masuk sarang dalam masa 2-3 minggu sahaja dan pastikan anda bersabar melalukannya sehingga terhapus. Cara yang paling mudah tetapi memerlukan kos adalah dengan panggil syarikat Kawalan Serangga (Pesticide control company) untuk datang membasmi serangan kumbang tukang, anai-anai, semut dan semua jenis serangga dikawasan ada serangan. Kos untuk kawalan ini berbeza mengikut jenis serangga, jarak, racun digunakan dan sebagainya. Kumbang tukang walau pun ia memberi faedah kepada proses pendebungaan tetapi perosak kepada kayu. Kumbang tukang merupakan serangga yang mampu mendebungakan bunga durian belanda yang efektif. Penulis mengesyorkan meletakkan kayu didalam ladang durian belanda untuk kumbang iinii bersarang dan membantu proses pendebungaan ini. Sila baca artikel sambungan Part 2. Wasallam!.
KUMBANG TUKANG... APA DIA...
MENEBUK KAYU... ROSAKANNYA...
BOLEH DIKAWAL...BANYAK CARA...
BACA ARTIKEL... BARU JUMPA..

By,
M Anem,
Senior Agromomist,
Room 687, Hotel Nouvelle,
Sungai Besi, Seri Kembangan,
Selangor, Malaysia.
(26 Rejab 1436H)

Sunday, May 17, 2015

KUMBANG TUKANG - CARA KAWALAN (Part 2)

LEBAH TUKANG (Xylocopa spp) merupakan sejenis lebah dari keluarga Xylocopidae yang terdapat diseluruh dunia dengan mempunyai lebih daripada 500 spesis. Apa yang mnenarik tentang lebah ini atau lebih dikenali sebagai 'Carpenter bees' adalah kerana sifatnya yang suka mengorek lubang sama ada batang kayu, buloh, papan, beruti, pokok kering, tunggul kayu sehingga merosakan kekuatan struktur. Daripada pengalaman penulis sendiri, saya dapati Lebah boleh dibahagikan kepada 5 keluarga iaitu Keluarga Adrenidae(Lebah liar yang suka tinggal dalam tenah), Megachiledae (Lebah yang suka memotong daun), Bombidae (Bumblebees), Apidae (Lebah Madu) dan akhir sekali adalah dari Keluarga Xylocopidae (Lebah Tukang Kayu). Lebah mempunyai beberapa cara berkomunikasi iaitu melalui bau, getaran dan juga interaksi secara fizikal. Terdalat jenis lebah yang suka bersosial atau berkoloni sementara ada juga yang tidak bersosial. Bagaimana pun kebanyak serangga lebah adalah mengunjungi bunga untuk mendapatkan makanan dan secara tidak langsung merupakan agen pendebungaan kebanyakan tumbuhan. Lebah lazimnya hanya mengunjungi bunga-bunga yang bersih dan segar dimana terdapat nektar yang digunakan sebagai sumber makanan untuk membekalkan tenaga. Lebah madu pula mengumpulkan nektar atau gula untuk dibawa balik kesarangnya yang kemudia diproses menjadi madu lebah. Bagaimana pun lebah tukang atau dikampong saya lebih mudah dipanggil sebagai 'kumbang hitam pengorek kayu' ini mempunyai perangai mengorek kayu kering sebagai sarangnya. Artikel petang Sabtu ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai cara mengawal serangga perosak kayu ini (Part 2) yang boleh dijadikan bahan rujukan dan bacaan.


Kerosakkan kumbang tukang ini memang amat dirasai terutama dikawasan kampong yang mana rumah diperbuat daripada kayu. Kayu jenis lembut menjadi kegemaran untuk lebah ini mengirek lubang didalamnya sebagai tempat tinggal dan bertelut (Sila lihat foto disebelah). Lubang yang dibuat pada kayu gelegar atau tiang ini membahayakan struktur rumah yang membolehkannya menjadi patah atau runtuh. Melihat kepada permukaan kayu yang dibuat lubang, memang agak unik kerana ia berbentuk bulat yang mua-muat untuk memasukkan badannya kedalam lubang jauh kedalam kayu. Kalau semasa kanak-kanak dahulu ada lubang seperti ini, maka saya dan rakan-rakan akan mengambil botol kaca (bekan minuman air bergas) dan meletakkannya dipintu lubang. Kemudian kayu akan diketuk dan tidak lama kemudian kumbang tukang ini keluar masuk dalam botol. Kaki kumbang ini akan diikat dengan benang dan dilepaskan terbang berpusing menjadi permainan yang menyeronokkan. Begitu hebat kreativiti kanak-kanak zaman dulu bermain dengan kumbang tukang ini. Tetapi kini saya cuma menulis artikel mengenai bagaimanakah hendak mengawal populasi atau menhapuskan kumbang tukang berasaskan kepada kajian saintis berjudul "How to Get Rid of Carpenter Bees" dari luar negara untuk dijadikan panduan.


Kawalan kumbang tukang boleh disesuaikan dengan pelbagai cara lain (Sila lihat foto disebelah). Salah satu kaedah yang boleh dilakukan adalah dengan menyumbat lubang kumbang dengan menggunakan bahan logam atau bahan keras lain yang mana kumbang tidak boleh menebuknya. Ambil logam atau besi yang saiznya sama dengan saiz lubang pada kayu. Kalau kumbang tersebut masih ada didalamnya maka ia tidak dapat keluar atau jika diluar ia tidak akan dapat masuk. Pastikan semua lubang yang terdapat pada kayu ditutup. Ia akan mengambil masa lama untuk mengorek dan kemungkinan kumbang tukang tersebut akan mati didalamnya. Ia seakan sel penjara bagi kumbang tukang. Cara ini juga murah, mesra alam dan amat mudah dilakukan asalkan anda tahu lubang.


Seterusnya penulis berfikir kaedah mengawal kumbang tukang yang sesuai. Kayu keras agak kurang diserang kumbang tukang berbanding dengan jenis kayu lembut dan hampir reput. Kaedah mengecat kayu atau menyapu dengan minyak hitam atau varnish akan menjauhkan kumbang tukang daripada datang menghampiri dan menebuk kayu (Sila lihat foto disebelah). Sapukan bahan perlindungan kayu seperti bahan minyak yang akan diserap kedalam kayu dimana selain daripada ia memberikan ciri ketahanan kayu daripada hujan panas malahan ia juga menghindarkan dari serangan serangga perosak menebuk kayu yang lain seperti Bubuk Kayu. Kumbang tanduk memang kurang mengunjungi jenis kayu yang telah dirawat dibandingkan dengan jenis kayu tidak dirawat.
  
Cara lain yang boleh dilakukan untuk mengawal kumbang tukang adalah dengan kaedah membuat semburan menggunakan larutan air limau atau 'tea tree oil spray'. Cecair ini boleh dibeli daripada penjual berlesen atau pun dibuat sendiri. Cecair ini aa yang telah dikhususkan untuk serangga kumbang tukang iaitu bahan bukan sintetik serta mesra alam. Potong beberapa biji kulit buah citrus dengan teliti dan kumpulkan dalam bekas. Kebanyakan jenis limau boleh digunakan seperti Limau Oren, Lemon, Limau Bali, Limau Manis, Limau Nipis dan sebagainya yang masih segar. Kemudian kulit limau ini direbus dengan sedikit air sehingga tinggal separuh dan ambil airnya sehingga sejuk. Masukan ekstrak air limau ini dalam botol penyembur untuk digunakan. Sembur larutan ekstrak limau ini pada kayu dan lubang lebah tukang sehingga basah semuanya. Lebah Tukan dan serangga lain memang tidak menyukai akan ada bau limau berhampiran sarang secara semulajadi seperti mana kulit limau melindungi isinya daripada diserang serangga. Ekstrak daripada 'Almond oil' and almond essence juga sesuai digunakan untuk mengawal kumbang tukang.Kawalan lebah tukang juga boleh ditumpukan kepada larva yang berada dalam sarang. Cara membunuh larva dalam sarang ini akan menghentikan kitaran hidup kumbang ini sengan cekap dan berkesan. Membunuh lebah tukan dewasa memang tidak lengkap dan perlu dimusnah peringkat telur dan larvanya. Apa yang pasti larva memang berada dalam kayu disarang. Sebaiknya gunakan racun jenis debu (powder) diletakkan dalam sarangnya (Sila lihat foto disebelah). Racun jenis sistemik ini akan melekat pada badan kumbang tukang dewasa diserap oleh larva sama seperti serangga lain dimana akhirnya semua akan mati. Pastikan anda menutup semua lubang pada kayu setelah memasukan racun debu walau pun lebah tukang lazimnya akan mengorek lubang lain tetapi kesan racun sistemik ini akan mempastikan ia akan mati kemudian.


Cara terakhir yang penulis hendak berkongsi adalah dengan menutup semua lubang yang dibuat oleh lebah tukang pada batang kayu dengan bahan sesuai. Bahan seperti dawai, aluminium, tar, fiberglas, simen putih dan kayu penuutup lubang sebagainya boleh digunakan. Sapukan bahan 'sealer' pada permukaan lubang sehingga memasukki jauh kedalam lubang (Sila lihat foto disebelah). Aktiviti menutup lubang ini perlu dilakukan pada lubang baru yang masih aktif atau lubang-lubang lama yang telah ditinggalkan oleh lebah tukang. Lubang yang tidak ditutup ini akan memudahkan kumbang tukang baru untuk masuk dan bersarang didalamnya. Kaalau kayu yang digunakan dahulu adalah jenis kayuu gelap sebaiknya digantikan dengan jenis kayu keras yang lebih lasak. Sebaiknya bekas lubang yang ditutup disapu dengan cat agar kumbang tidak mahu merosakannya semula. Kumbang tukang walau pun ia memberi faedah kepada proses pendebungaan tetapi perosak kepada kayu. Kumbang tukang merupakan serangga yang mampu mendebungakan bunga durian belanda yang efektif. Penulis mengesyorkan meletakkan kayu didalam ladang durian belanda untuk kumbang iinii bersarang dan membantu proses pendebungaan ini.
Semuga artikel Part 1 dan Part 2 ini akan memberikan info berguna kepada anda. Artikel ini agak jarang ditulis sebelum ini. Wasallam!.KUMBANG TUKANG... APA DIA...
MENEBUK KAYU... ROSAKANNYA...
BOLEH DIKAWAL...BANYAK CARA...
BACA ARTIKEL... BARU JUMPA..

By,
M Anem,
Senior Agromomist,
Room 687, Hotel Nouvelle,
Sungai Besi, Seri Kembangan,
Selangor, Malaysia.
(26 Rejab 1436H)

Saturday, May 16, 2015

POKOK KETUM - APA GUNANYA

POKOK KETUM (Mitragyna speciosa Korth) merupakan sejenis pokok yang juga dikenali sebagai Pokok Biak iaitu tumbuhan daripada famili Rubiaceae. Ia banyak terdapat di Afrika dan di negara kita tumbuah liar terutama dibahagian utara dan tengah Semenanjung Malaysia serta di selatan Thailand. Daripada laporan, di negaraThailand pokok ini dipanggil 'Kakuam' atau 'Ithang' atau 'Thom' sementara di USA pula sebagai 'Kratom'. Kenapa ada nama pokok ini di USA?. Mungkin ia ada kaitan dengan kehebatan daun ini sebagai sejenis tumbuhan yang menghayalkan jika ianya disalahguna. Daun Ketum telah lama menjadi sebagai bahan perubatan tradisional sebagai minuman pemulih tenaga bagi wanita yang baru lepas bersalin. Daun tumbuhan ini direbus dan airnya diminum sebagai pemulih tenaga serta juga bagi rawatan mengeluarkan angin dalam badan dan bagi merawat sakit belakang. Bagaimana pun air rebusan daun Ketum telah disalahgunakan dan mula dijual secara meluas kepada pengguna biasa sehingga menyebabkan kerajaan terpaksa memusnahkan tanaman tersebut dikawasan berpotensi untuk disalahguna. Sebenarnya pokok Ketum menjadi terkenal pada awal tahun 2003 kerana ia dikatakan berupaya menjadikan seseorang itu ketagihan kerana ia mengandungi mitraginin. Mitraginin telah disenaraikan dalam Third Schedule of Poisons (Psychotrapic Substance) Regulation 1989, Poison Ordinance 1952 dalam undang-undang Malaysia. Dengan itu pokok Ketum telah diisytiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2003 dan akan sentiasa dipantau kehadirannya. Artikel subuh Sabtu ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai pokok ketum dan kegunaannya.


 Artikel kali ini membincangkan tentang Khasiat Daum Ketum yang mana ia mempunyai khasiat seperti melancarkan perjalanan darah, menambah tenaga atau mengembalikan kesegaran selepas penat berkerja, mengawal kadar gula dalam darah, mengembalikan tenaga batin dan juga dapat merawat ketagihan dadah. Daun ketum (Mitragyna speciosa korth) juga dikatakan kaitan dengan penawar diabetis dan juga penawar sakit urat. Terkini adlah dimana Daun Ketum diistiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2003 dimana ini bererti pokok Ketum mungkin akan pupus akibat aktiviti penghapusan oleh pihak berkuasa. Dalam beberapa laporan penulis dapat info bahawa nasib pokok ketum ternyata berbeza dengan pokok kola yang berasal dari Amerika Syarikat. Air rebusan daun kola telah dijadikan bahan asal Coca-cola. Bagaimanapun setelah didapati daun kola mempunyai bahan ketagihan yang sama, syarikat Coca-cola telah menukar bahan asal dalam daun kola kepada bahan sintatik yang tidak menagihkan.  
Kandungan mitraginin dalam daun ketum dos rendah boleh digunakan sebagai ejen dalam rawatan detoksifikasi dadah (pemulihan penagih dadah). Daun Ketum dipercayai boleh membantu dalam rawatan detoksifikasi atau terapi gantian dan khasiat dalam perubatan tradisional tetapi kajian lebih saintifik perlu dilakukan bagi memastikan aspek keselamatan serta keberkesanan daun ketum digunakan dalam rawatan tersebut.


Minum air ketum telah dijadikan amalan orang tua dulu akan tetapi amalan dan khasiat daun ketum sebagai penawar diabetis adalah tidak begitu dikenali seperti herba mas cotek dan misai kucing. Selain itu daun ketum adalah herba yang paling mujarab diantara herba ubatan alternatif yang dicuba dalam mengawal kadar gula dalam darah. Daun ketum yang direbus dan diminum airnya dikatakan amalan yang biasa dilakukan (Sila lihat foto disebelah). Herba lain munkin menpunyai kelebihan dengan cara tindak balas yang berlainan akan tetapi daun ketum amat mujarab dalam dalam menurunkan kadar gula dalam darah pada masa yang singkat. Kemanpuan air ketum untuk menurunkan kadar gula dalam darah secepat mungkin adalah penting terutama untuk pesakit yang menpunyai luka dan bengkak (diabetes feet) untuk menbantu memulihkan tisu dan mencegah jangkitan (infection). Kini terdapat dua jenis daun ketum yang boleh dibezakan melalui warna daun walau pun bentuk kedua daun lebih kurang sama. Satu adalah berwarna 'hijau' dan satu lagi menpunyai urat daun berwarna 'merah' yang boleh dilihat jelas belakang daun Spesis berwarna belang merah ini dikatakan lebih berkhasiat dan mujarab daripada yang berwarna hijau. Masyarakat tradisi mengunakan daun ketum untuk membantu dalam menambah tenaga atau mengembalikan kesegaran selepas penat berkerja. Ia dimakan secara segar seperti mengunyah daun sirih. Daun ketum juga digunakan untuk merawat ketagihan dadah, tetapi penggunaan yang berlebihan boleh memberi kesan ketagihan terhadap bahan berkenaan.


Dalam pada itu daun ketum yang dikeringkan dan direbus akan digunakan untuk mengembalikan tenaga batin. Selain dari dikunyah segar, air rebusan daun yang kering juga digunakan sebagai tonik untuk menghilangkan rasa lesu selepas berkerja, lenguh-lenguh, radang, kejang otot sakit-sakit sendi dan lelah (Sila lihat air rebusan ketum disebelah). Rebusan daun kering dan akarnya pula digunakan bagi melegakan penyakit darah tinggi dan kencing manis. Bagaimana pun jika pengambilan air daun ketum yang berlebihan dan tidak terkawal akan menyebabkan pengamalnya berasa sakit pada urat saraf dan sendi. Lazimnya apabila mereka tidak mengambil atau minum air ketum badan menjadi lemah. Selepas dos yang ada di dalam badan telah berkurangan yang disebabkan kesakitan yang tidak dapat kita gambarkan maka mereka akan mengamalkan air ketum itu tadi. Mereka terpaksa mengambil air ketum dua atau tiga bungkus setiap hari untuk menghilangkan rasa sakit atau sengal badan berpunca daripada mengamalkan air ketum secara tidak terkawal. Jadi perlu dihindari tabiat buruk minum air ketum secara tidak terkawal sehinga menyebabkan ketagihan. Jika sudah ketagihan maka susah mencari cara untuk menyembuhkan kesakitan yang berpunca dari menagih air ketum.


 Cara-cara menanam pokok ketum mudah dimana ia boleh di tanam melalui biji benih iaitu dengan menyemai biji ketum ke dalam medium semaian. Kemudian biarkan beberapa minggu sehingga anak benih ketum tumbuh dan bertunas serta ada akar. Apabila meningkat dewasa pokok ketum perlulah diubah ke tempat yang lebih luas. Selain itu pokok ketum juga boleh ditanam melalui kaedah keratan batang. Kaedah ini dengan memotong bahagian batang yang cukup matang usianya. Pokok ketum tidak memerlukan penjagaan khusus kerana ia tidak mempunyai penyakit dan serangan serangga yang serius. Pokok yang matang apabila banyak daun dihasilkan dan ia boleh dipetik mengikut keperluan. Lazimnya daun ketum akan diambil secara berperingkat. Daun ketum mengandungi bahan aktif mitragynine iaitu sejenis alkaloid psikoaktif. Bahan ini dikawal dibawah Akta Racun 1952 dibawah peraturan kawalan psikotropik. Terdapat juga 24 bahan lain yang terkandung didalam ketum antaranya ajmalin, corynanthedine, mitaphylline, paynanthesine, speciophylin dan speciogynine. 
Kesan pengambilan mitragynine yang berlebihan menyebabkan rasa khayal (euforia), Rasa pening, rasa mengantuk dan seterunya boleh muntah. Kesan buruk jika pengambilan ketum secara berterusan mengakibatkan ketagihan, bibir dan kulit jadi kehitaman seperti kesan lebam dan terbakar terutama di pipi, kulit menjadi kering, Sembelit dan masaalah Insomnia. Undang-Undang Yang Mengawal Ketum yang mengandungi bahan Mitragynine iaitu bahan aktif dalam air daun ketum adalah bahan psikotropik yang dikawal di Malaysia. Mitragynine disenaraikan dalam Jadual Ketiga Racun (Bahan-Bahan Psikotropik), Akta Racun 1952. Menurut Seksyen 30 Akta Racun 1952, adalah menjadi satu kesalahan bagi aktiviti pengimportan, pengeksportan, pengilangan, penjualan dan pemilikan bahan-bahan psikotropik yang tersebut.  Jika disabitkan kesalahan, denda boleh dikenakan di bawah Seksyen 30(5) Akta Racun 1952, iaitu denda tidak melebihi RM 10,000 atau 4 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada pembaca semua. Wasallam!.


DAUN KETUM... APA GUNANYA...
MITRAGYNINE ...ITU BAHANNYA ...
KETAGIHAN... BERJAGA-JAGA....
BAHAN DIKAWAL... MERBAHAYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Taman Herba Perak,
Jalan Gopeng, Ippoh,
Perak, Malaysia.
(20 JamadilAkhir 1436H)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...