Friday, September 19, 2014

KOPI - JENIS ROBUSTA

 
TANAMAN KOPI (Coffea spp.) di Malaysia banyak terdapat di kawasan-kawasan Pantai Barat Semenanjung Malaysia dan sedikit dibahagian Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Penulis dapati ianya diusahakan secara tanaman tunggal atau pun secara selingan di kawasan-kawasan kelapa yang sedia ada. BBerdasarkan laporan statistik Jabatan Pertanian 2013, terdapat seluas 5,667 hektar tanaman kopi dengan hasil sebanyak 16,608 metrik tan bernilai sebanyak RM10.83 juta yang majoriti ditanam di Johor, Selangor dan Perak. . Dari segi sejarah, tanaman kopi dikatakan berasal daripada kawasan Tropika di Benua Afrika dan kemudian ia dibawa ke Malaysia pada tahun 1779 dengan jenis Arabica merupakan jenis kopi yang mula-mula diperkenalkan. Perusahaan kopi tempatan mula berkembang apabila kopi jenis Liberica diperkenalkan oleh Leonard Wray pada tahun 1875. Kini penanaman kopi di Malaysia menjadi semakin kurang diminati oleh petani kerana banyak faktur. Antara fakturnya seperti pendapatan yang rendah disebabkan harga biji kopi yang rendah serta tidak menentu, kos memungut hasil yang tinggi dan saingan dengan tanaman gantian seperti kelapa sawit. Walau pun pada masa ini hanya kopi jenis Liberica (Coffea liberica Bull ex Hiem) sesuai ditanam di kawasan Semenanjung Malaysia tetapi tahap pendapatan masih rendah. Negeri-negeri pengeluar utama jenis kopi ini ialah Johor dan Selangor. Manakala kopi jenis Robusta (Coffea robusta) pula banyak ditanam di beberapa negeri di Utara Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Setakat ini tanaman kopi di Malaysia masih kurang memuaskan dari segi pengeluarannya disebabkan oleh harga biji kopi yang tidak stabil. Ini juga menyebabkan perusahaan kopi tidak diusahakan secara komersil dan hanya secara kecil-kecilan sahaja. Harga kopi di pasaran tempatan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Faktor-faktor dalaman yang mempengaruhi harga biji kopi ialah gred kopi, kaedah pemperosesan biji kopi dan marjin pemasaran. Faktor luaran pula ialah status penawaran dan permintaan di peringkat antarabangsa. Artikel subuh ini saya menulis lagi dalam blog "Anim Agro Technology" mengenai jenis-jenis kopi yang ditanam untuk menghasilkan biji kopi bagi dijadikan serbuk kopi yang terdiri daripada pelbagai jenama.


Pemerhatian dan pengalaman penulis mendapati pokok kopi yang ditanam menggunakan biji benih akan mula mengeluarkan bunga lebih kurang setahun selepas ditanam di ladang. Ini berbeza daripada anak benih yang ditanam menggunakan baka cantuman di mana ia akan mula mengeluarkan bunga pada peringkat umur 6 - 9 bulan selepas ditanam. Lazimnya buah kopi jambu berwarna hijau semasa muda dan bertukar menjadi kuning dan merah apabila masak (Sila lihat foto disebelah kanan). Biasanya buah kopi yang dipetik dipanggil sebagai "Kopi Jambu" walau pun ia tidak ada kaitan dengan buah jambu. Buah kopi ini mengandungi dua biji "Kopi Beras" iaitu isi biji walaupun ada terdapat buah yang mempunyai satu biji sahaja yang dinamakan pea atau pun berry. Kopi jenis Liberica mengambil masa 8-13 bulan dari tarikh untuk pengeluaran bunga dan jangkamasa untuk masak. Dilaporkan juga kopi jenis Robusta pula mengambil masa antara 9-10 bulan untuk masak sebelum dipetik secara manual dengan tangan. Jenis kopi yang ada di tanam ini sangat banyak ragamnya. Bagaimana hanya empat jenis kopi yang diusahakan petani dan didagangkan secara komersil diseluruh dunia. Empat jenis kopi yang banyak diusahakan adalah jenis Kopi Arabika, Robusta, Liberica dan ExcelsaLaporan FAO menyatakan bahawa sebanyak 70% jenis kopi yang ditanam dan juga beredar di pasaran dunia adalah Kopi Arabika dan diikuti dengan jenis Kopi Robusta sebanyak 28% dan bakinya hanya 2% adalah Kopi Liberica dan Kopi Excelsa.


(2) KOPI ROBUSTA
Kopi Robusta (Coffea canephora) adalah jenis kopi yang kedua terluas ditanam didunia dengan menguasai sebanyak 28% daripada pengeluaran. Kopi Robusta adalah lebih toleran terhadap ketinggian kawasan kebun untuk ditanam tidak seperti jenis arabica yang perlu suhu sejuk sedikit. Jenis kopi ini boleh tumbuh dengan baik pada ketinggian sekitar 400-800 meter dari paras laut dengan suhu sekitar 21-24C (Itu pun dikategorikan agak sejuk juga berbanding dengan tanah rendah). Penanaman jenis kopi ini sangat sesuai untuk dilakukan didataran sederhana rendah dimana kopi arabika rentan terhadap serangan penyakit Karat Daun (HV disease). Kajian menujukkan masa dulu terdapat tanda serangan penyakit Karat Daun (HV disease) yang didapati memusnahkan tanaman kopi arabika dimana program penanaman semula dilakukan untuk kopi jenis kopi robusta yang lebih tahan penyakit di Indonesia. Jenis kopi robusta lebih cepat berbunga dibanding jenis kopi arabika selepas ditanam. Selalunya dalam waktu selama 2.5 tahun selepas penanaman kopi robusta sudah mulai boleh dituai hasilnya. Pada umur ini produktiviti adalah ditahap masih rendah. Produktiviti bagi kopi robusta secara purata adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kopi arabika. Produktiviti kopi robusta adalah sekitar 900 -1,300 kg/ha/tahun. Pengurusan dan pemeliharaan yang intensif boleh meningkatkan hasil sehingga melebihi 2,000 kg/ha/tahun dikawasan tanah subur dan cuaca baik.


Tanaman kopi jenis robusta boleh menghasilkan biji kopi yang baik dengan pengurusan agronomi tanaman mengikut keperluan seperti pembajaan, kawalan rumpai dan penyakit. Bagaimana pun untuk berbuah dengan baik, jenis kopi robusta memerlukan waktu panas selama 3 - 4 bulan dalam setahun dengan beberapa kali hujan sahaja. Buah kopi robusta mempunyai bentuk yang bulat dan warna merahnya cenderung gelap (Sila lihat foto disebelah). Buah kopi jenis robusta melekat kuat pada tangkainya meski pun buah didapati cukup matang dan tidak mudah gugur. Kadar rendemen kopi robusta cukup tinggi sekitar 22%. Lazimnya antara para penggemar kopi menghargai jenis kopi robusta walau pun permintaannya agak lebih rendah berbanding jenis kopi arabika. Berbeza dengan isu pemasaran kopi lazimnya harga kopi robusta adalah agak yang murah berbanding arabika. Ramai juga para petani seringkali memproses sendiri biji kopi robusta dengan proses kering yang lebih murah. Bagaimana pun kopi ini dijual untuk dijadikan pelbagai produk kopi dipasaran dunia. Wasallam!.


JENIS KOPI...NAMA ROBUSTA...
BUAH BULAT..MERAH MASAKNYA...
TAHAN PENYAKIT..MUDAH JAGANYA...
MURAH SEDIKIT... HASIL UTAMA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Room 304, Hotel Adya Nalendra,
Jojakarta DIY,
Indonesia
.

Thursday, September 18, 2014

KOPI - JENIS ARABIKA


TANAMAN KOPI (Coffea spp.) di Malaysia banyak terdapat di kawasan-kawasan Pantai Barat Semenanjung Malaysia dan sedikit dibahagian Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak. Penulis dapati ianya diusahakan secara tanaman tunggal atau pun secara selingan di kawasan-kawasan kelapa yang sedia ada. Berdasarkan laporan statistik Jabatan Pertanian 2013, terdapat seluas 5,667 hektar tanaman kopi dengan hasil sebanyak 16,608 metrik tan bernilai sebanyak RM10.83 juta yang majoriti ditanam di Johor, Selangor dan Perak. Dari segi sejarah, tanaman kopi dikatakan berasal daripada kawasan Tropika di Benua Afrika dan kemudian ia dibawa ke Malaysia pada tahun 1779 dengan jenis Arabica merupakan jenis kopi yang mula-mula diperkenalkan. Perusahaan kopi tempatan mula berkembang apabila kopi jenis Liberica diperkenalkan oleh Leonard Wray pada tahun 1875. Kini penanaman kopi di Malaysia menjadi semakin kurang diminati oleh petani kerana banyak faktur. Antara fakturnya seperti pendapatan yang rendah disebabkan harga biji kopi yang rendah serta tidak menentu, kos memungut hasil yang tinggi dan saingan dengan tanaman gantian seperti kelapa sawit. Walau pun pada masa ini hanya kopi jenis Liberica (Coffea liberica Bull ex Hiem) sesuai ditanam di Semenanjung Malaysia tetapi tahap pendapatan masih rendah. Negeri-negeri pengeluar utama jenis kopi ini ialah Johor dan Selangor. Manakala kopi jenis Robusta (Coffea robusta) pula banyak ditanam di beberapa negeri di Utara Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Setakat ini tanaman kopi di Malaysia masih kurang memuaskan dari segi pengeluarannya disebabkan oleh harga biji kopi yang tidak stabil. Ini juga menyebabkan perusahaan kopi tidak diusahakan secara komersil dan hanya secara kecil-kecilan sahaja. Harga kopi di pasaran tempatan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor dalaman dan luaran. Faktor-faktor dalaman yang mempengaruhi harga biji kopi ialah gred kopi, kaedah pemperosesan biji kopi dan marjin pemasaran. Faktor luaran pula ialah status penawaran dan permintaan di peringkat antarabangsa. Artikel subuh ini saya menulis lagi dalam blog "Anim Agro Technology" mengenai jenis-jenis kopi yang ditanam untuk menghasilkan biji kopi bagi dijadikan serbuk kopi yang terdiri daripada pelbagai jenama.


Pemerhatian dan pengalaman penulis mendapati pokok kopi yang ditanam menggunakan biji benih akan mula mengeluarkan bunga lebih kurang setahun selepas ditanam di ladang. Ini berbeza daripada anak benih yang ditanam menggunakan baka cantuman di mana ia akan mula mengeluarkan bunga pada peringkat umur 6 - 9 bulan selepas ditanam. Lazimnya buah kopi jambu berwarna hijau semasa muda dan bertukar menjadi kuning dan merah apabila masak (Sila lihat foto disebelah kanan). Biasanya buah kopi yang dipetik dipanggil sebagai "Kopi Jambu" walau pun ia tidak ada kaitan dengan buah jambu. Buah kopi ini mengandungi dua biji "Kopi Beras" iaitu isi biji walaupun ada terdapat buah yang mempunyai satu biji sahaja yang dinamakan pea atau pun berry. Kopi jenis Liberica mengambil masa 8-13 bulan dari tarikh untuk pengeluaran bunga dan jangkamasa untuk masak. Dilaporkan juga kopi jenis Robusta pula mengambil masa antara 9-10 bulan untuk masak sebelum dipetik secara manual dengan tangan. Jenis kopi yang ada di tanam ini sangat banyak ragamnya. Bagaimana hanya empat jenis kopi yang diusahakan petani dan didagangkan secara komersil diseluruh dunia. Empat jenis kopi yang banyak diusahakan adalah jenis Kopi Arabika, Robusta, Liberica dan ExcelsaLaporan FAO menyatakan bahawa sebanyak 70% jenis kopi yang ditanam dan juga beredar di pasaran dunia adalah Kopi Arabika dan diikuti dengan jenis Kopi Robusta sebanyak 28% dan bakinya hanya 2% adalah Kopi Liberica dan Kopi Excelsa.


(1) KOPI ARABIKA

Ini merupakan jenis kopi yang paling popular ditanam dibeberapa negara termasuk di negara jiran Indonesia iaitu jenis Kopi Arabika. Kajian pasaran mendapati kopi arabika menguasai 70% pasaran dunia dan ia amat diminati oleh para peminat kopi dan amat menghargai jenis kopi arabika berbanding jenis kopi lain. Dari kajian yang saya buat mendapati jumlah pengeluaran kopi di negara-negara ASEAN adalah sebanyak 153,268 metrik tan pada tahun 2013 yang merupakan 26% daripada jumlah pengeluaran kopi dunia. Antara faktor penentu nilai pada mutu kopi arabika kerana habitat pertumbuhannya, teknik amalan agronomi, proses pasca tuai dan cara menyediaan atau pengolahan biji. Kopi Arabika (Coffea arabica) merupakan jenis kopi yang paling ditanam petani kerana ia mempunyai nilai rasa yang dinilai paling baik. Jenis kopi ini disyorkan untuk ditanam di tanah dengan tahap ketinggian antara 1,000-2,00 meter dari paras laut (Agak sejuk). Ini bermakna ia perlukan cuaca sejuk didataran tinggi dibeberapa negara pengeluar kopi arabika popular. Bagaimana pun ada dilaporkan bahawakopi arabika juga akan juga hidup dengan baik pada ketinggian diatas 800 meter walau pun pengurusan berbeza dan kualiti kopi juga berbeza. 

Ada kajian mendapati jika ia ditanam di dataran yang lebih rendah maka jenis kopi ini sangat rentan terhadap penyakit dinamakan Karat Daun (HV disease). Kopi Arabika akan tumbuh pada keadaan yang optimum pada suhu sekitar antara16 - 20 Celcius dimana terutama dikawasan tanah tinggi. Bagaimana pun untuk mendapatkan hasil tuaian yang baik maka pokok kopi arabika perlukan suasana beberapa bulan kering sekitar 3 bulan dalam setahun. Pokok Kopi Arabika mula dituai setelah berumur 4 tahun. Anggaran produktiviti kopi ini purata antara 350 - 400 kg/ha/tahun bergantung kepada pengurusan dan umur pokok. Pengurusan tanaman secara intensif lazimnya boleh menghasilkan hasil kopi basah diantara 1,500 - 2,000 kg/ha/tahun. Lazimnya bila buah telah masak maka warna buah arabika menjadi merah terang (Sila lihat foto diatas). Buah yang telah matang mudah sekali gugur bila masak jika dibiarkan diatas pokok. Buah tersebut akan jatuh ketanah dan menyerap bau-bauan yang ada pada tanah sehingga mutu aroma turun. Kopi Arabika sebaiknya dituai apabila masak sebelum buah gugur ke tanah. Kadar pertukaran berat buah biji basah (green beans) dengan biji kering (kopi beras) sekitar 18-20%. Para petani yang menanam kopi arabika biasanya akan masa untuk mereka memproses sendiri buah kopi dengan proses basah. Meski memerlukan kos dan waktu lebih lama akan tetapi ia mampu untum menghasilkan mutu biji kopi yang jauh lebih baik. Wasallam!...

TANAM KOPI...JENIS ARABICA...
TANAH TINGGI...SESUAI IANYA...
KOPI BERMUTU...TINGGI HARGA...
PENGELUAR UTAMA... INDONESIA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Memproses Kopi,
FAMA Rengit,
Batu Pahat, Johor,
Malaysia.
(21 Zulkaedah 1435H)

Wednesday, September 17, 2014

RUMPUT ALFAFA - KENAL DIA

RUMPUT ALFAFA (Medicago sativa L) adalah sejenis tanaman kumpulan rumput yang digunakan untuk makanan ternakan terutama haiwan jenis ruminan. Ini termasuk ternakan seperti lembu, kambing, bebiri, kerbau dan sebagainya. Rumput Alfalfa juga sering digunakan untuk sistem penggiliran tanaman pangan kerana akarnya dapat mengikat unsur nitrogen (N). Bahan N ini memperbaiki struktur kesuburan tanah dan mengawal pertumbuhan rumpai sebagai tanaman penutup bumi berkesan. Dari segi sejarah menyatakan tanaman ini berasal dari sisa-sisa alfalfa berusia 6,000 tahun telah ditemukan di Iran dan negara Mediteranean. Terdapat bukti tulisan tertua mengunakan rumput alfalfa pada tahun tahun 1300 sebelu masehi di Turki. Tanaman ini ditanam dibeberapa negara di tropika termasuk di Malaysia oleh penternak memandangkan khasiatnya sebagai sumber makanan berkhasiat. Ia memiliki kandungan protein, vitamin, dan mineral yang tinggi yang diperlukan oleh haiwan ternakan untuk membesar. Belum ada maklumat rasmi oleh JPV akan keluasan penanaman rumput alfafa di negara kita kerana penanaman rumput ini tidak meluas dipadang ragut. Bagaimana pun kawasan sesuai untuk tanaman rumput ini terdiri dari tanah suber yang mempunyai sistem saliran baik dengan pH sekitar 6.3-7.5 dan ia adalah tahan pada keadaan kurang air. Artikel malam ini saya menulis artikel dalam "Anim Agro Technology" mengenai rumput Alfafa sekadar untuk menambah ilmu pengetahuan dalam teknologi pertanian untuk bacaan dan rujukan anda semua.


Alfalfa adalah tanaman sejenis tanaman rumput yang memiliki beberapa ciri seperti mempunyai akar tunjang, batang merayap atau menjalar tegak dari pangkal kayu dan tingginya sekitar 30-120 cm. Ia mempunyai jenisa daun tersusun tiga. Tangkai daun agak berbulu yang berukuran 5-30 mm. Lazimnya kadar kedalaman akar alfalfa dapat mencapai 2-4 meter (amat dalam berbanding rumput lain). Daripada mula membentuk batang, tunas pucuk di bahagian bawah ketiak daun kemudian akan membentuk batang sehingga mahkota pada bahagian bawah menjadi pangkal di atas tanah membentuk sistem percabangan. Bunganya tersusun pada jambak yang padat dengan bunga kecil berwarna kuning. Dalam banyak kajian dilaporkan rumput ini mampu hidup hingga 30 tahun iaitu bergantung dari keadaan keadaan persekitarannya. Rumput Alfalfa juga memiliki bintil (nodul) akar yang mengandung bakteria dikenali sebagai Rhizobium meliloti yang dapat mengikat nitrogen dari atmosfera untuk keperluan tumbuhan. Rumput alfalfa sebenarnya merupakan jenis leguminosa dimana ia mempunyai akar yang mempunyai bintil-bintil nitrogen.

Penanaman Alfalfa sub-tropika telah dimajukan di USA, Jepun, Australia dan juga Korea untuk memenuhi kegunaan makanan ternakan ruminan seperti lembu dan ruminan  lain. Kekurangan bahan ragutan hijau pada ternakan ruminan akan mengakibatkan penurunan pengeluaran untuk susu dan daging lembu. Bagi Alfafa Tripoka ia sesuai ditanam di Asia tenggara dengan pengurusan yang disesuaikan. Kajian dari beberapa lokasi mendapati rumput alfafa yang ditanam boleh dituai dengan kekerapan setiap 21 hari sekali. Kandungan protin adalah pada kadar 32 % dengan usia menuai selepas 3 tahun ditanam. Rumput ini sesuai dengan semua jenis tanah asalkan ada saliran baik. Kadar hasil dijangka adalah sebanyak 15 metrik tan sehektar. Tanaman Alfafa sangat penting dikaji dari kandungan protein, lemak dan serat kasarnya (fiber. Rumput ini juga sesuai untuk digunakan sebagai makanan kesihatan bagi manusia. Saya dapati ia diambil sebagai minuman supplement untuk membersihkan racun-racun kimia atau bahan radikal bebas yang banyak terkandung dalam makanan harian. Makanan ini sering mengandungi bahan pewarna, pengawet dan penyedap rasa. Dalam beberapa usaha menanam rumput alfata terdapat cadangan bagi petani atau penternak yang berminat menggantikan tanaman tembakau kepada rumput alfafa terutama jika tanahnya ternyata lahan kurang subur. Nilai ekonomik dari tanaman alfafa mungkin meningkatkan pendapatan petani kerana kandungan unsur nitrojan yang amat banyak untuk menyuburkan tanah tandus. Kadar tumbesaran rumput alfafa adalah cepat dimana pada umur satu tahun akar sudah mencapai kedalaman 2 meter dengan diameter sekitar 5 cm pada pangkal akarnya. Pada umur dua tahun akar dapat mencapai dalaman  5 meter. Rumput ini sesuai untuk mengawal hakisan tanah bercerun dikawasan berbukit dengan berkesan. 

Menafaat dan khasiat rumput alfafa untuk manusia memang banyak diperkatakan. Banyak produk makanan kesihatan yang dihasilkan daripada rumput ini.  Kandungan bahan serat seperti yang terdapat dalam rumput alfalfa membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah dan dapat melambatkan pembebasan kalori tenaga dari makanan. Serat ini juga memiliki kesan positif pada kandungan bahan kolesterol dan tingkatkan kesihatan jantung.  Produk alfalfa suplemen yjuga mempunyai bahan zat hijau, beta karotin, kalsium dan vitamin D, E dan K yang baik untuk kesihatan. Saah satu produk komersil dipasaran seperti K-liquid Chlorophyll Suplement. Ia adalah sejenis minuman kesihatan (herbal drink) yang bahan utamanya adalah pati ekstrak klorofil dari daun alfalfa (Medicago Sativa). Ia didakwa mempunyai komposisi seperti pati daun alfalfa yang di dalamnya mengandung: Sodium,Copper, Chlorophyllin), Vit A,B-Complex, C, E, Calsium, Magnesium, Posforus, Asid Amino dan Alpha-Beta Carotine + UIE (Universe Induced Energy). Antara khasiatnya seperti sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan mata, paru-paru dan pencernaan. Kajian menunjukkan 1 sudu bahan ini menyamai dengan kuantiti 1 Kg sayuran. Ia melancar dan membersihkan darah dari segala bentuk racun dan zat kimia dalam tubuh serta mampu untuk menghalang pertumbuhan bakteria dan mempercepat penyembuhan luka. Produk ini juga akan meningkatkan daya serap nutrisi dan tenaga (Sila lihat botol produk alfafa disebelah). Inilah artikel dalam "Anim Agro Technology" mengenai rumput alfafa. Wasallam!.

RUMPUT BAIK... NAMANYA ALFAFA...
MUDAH DITANAM..DIMANA-MANA...
BERAKAR DALAM.. BAIK KHASIATNYA...
UNTUK TERNAKAN ...DAN MANUSIA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Projek UPEN AMBANK,
Sekijang, Segamat,
Johor, Malaysia.
(12 Syawal 1435H)

Tuesday, September 16, 2014

LEBAH - TEKNOLOGI MENTERNAK (Part 6)

TERNAKAN LEBAH MADU (Honey Bee) merupakan satu akiviti yang agak kurang diberi perhatian oleh usahawan muda di Malaysia. Lebah Madu merupakan serangga hidupan yang terbang dan bersarang di lokasi khusus sama ada diternak atau lebah liar dihutan. Kajian penulis mendapati di Malaysia terdapat seramai 730 orang usahawan lebah madu yang aktif didaftarkan kepada Jabatan Pertanian Malaysia sebagai satu sumber rujukkan yang berguna. Antara negeri yang paling ramai mempunyai usahawan lebah adalah Negeri Sabah dengan seramai 625 orang usahawan diikuti dengan Kedah (20 orang) dan Kelantan (17 orang) usahawan lebah madu dan melibatkan sebanyak 23,385 kotak haif (Laporan dari Jabatan Pertanian 2013). Lebah adalah sekelompok besar serangga yang dikenali ramai dimana ia bersosial dan berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah adalah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apidae (ordo Hymenoptera). Apa yang saya belajar, lebah merupakan serangga yang menghasilkan madu dan produk-produk lain berasaskan lebah yang telah lama dikenali manusia. Sejak zaman purba manusia memburu sarang lebah di gua-gua, di lubang-lubang pokok serta tempat-tempat lain untuk diambil madunya. Lebah juga menghasilkan produk yang yang sangat diperlukan untuk dunia kesihatan seperti royal jelly, pollen, lilin dan sebagainya. Selanjutnya manusia mulai menternak lebah madu secara komersil dengan memakai gelodog kayu dan pada masa ini menggunakan Haif Lebah iaitu sistem berpusat. Di Malaysia teknik menternak lebah secara komersil masih pada tahap belum matang kerana masih sedikit usahawan yang berkecimpong menternak lebah madu secara komersil berbanding dengan negara lain. Artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology"  mengenai temuan teknologi menternak lebah madu untuk rujukan dan bacaan anda.


Siri terakhir dalam teknologi menternak lebah adalah teknologi menuai hasil dan produk lebah madu. Dari awal penulis ada nyatakan hasil utama lebah madu adalah MADUMadu merupakan hasil utama dari lebah yang banyak khasiat dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Sementara itu jika diuruskan dengan baik, ada hasil tambahan dari penternakan lebah madu iaitu royal jelly (susu ratu), pollen (debunga), lilin lebah (wax), propolis (perekat lebah) dan sebagainya. Proses pengambilan madu boleh dilaksanakan pada 1-2 minggu setelah musim bunga yang banyak. Ciri-ciri madu siap dituai adalah dimana lubang kom pada bingkai (Haif super) telah tertutup oleh lapisan lilin tipis warna krim putih. Bingkai yang akan dituai diperiksa dimana jika madu telah banyak dan ditutup dikeluarkan dari haif. Alihkan lebah pekerja yang masih berada pada bingkai dengan mengetukan pada haif. Lapisan lilin ini perlu dipotong dengan pisau tajam dan akan kelihatan madu lebah didalamnya. Ia akan disusun dalam pengempar madu (extractor) beberapa frame. Biasanya frame tersebut bersih dan tidak ada kekotoran.


Apabila frame yang mengandungi madu lebah sudah dipotong penutupnya, ia disusun dalam lubang dalan pengempar madu. Kemudian pusingkan pengempar madu dengan tangan sehingga semua madu perkeluar dari dalam kom lebah. Madu tersebut akan berkumpul dibawah bahagian pengempar madu dan kemudian dikeluarkan melalui paip. Tapis madu dengan menggunakan penapis plastik untuk membuang segala kekotoran pada madu yang dikeluarkan daripada pengempar madu. Antara kotoran termasuk larva lebah, lebah dewasa, serpihan lilin kom lebah dan kekotoran lain. Madu yang ditapis ini sebaiknya disimpan dalam suhu bilik beberapa jam untuk menghilangkan gelembung udara. Proses seterusnya adalah proses pembotolan madu lebah sebelum dipasarkan. Sebaiknya botol kaca digunakan untuk kekalkan kualiti madu yang tahan lebih lama berbanding dengan bahan botol jenis plastik. Pastikan botol dalam keadan hygenik atau bersih semasa proses memasukkan madu kedalam botol. Cara masuk masuk madu kedalam botol adalah mengalir melalui tebing botol dan elakkan ia menitik untuk kurangkan masaalah buih.  Tutup botol dengan kuat dan lekatkan label yang mengandungi maklumat lengkap. Simpan botol madu pada suhu bilik sebelum dijual. Pengemasan madu perlu dilakukan dengan baik untuk membolehkan hasil madu kita selamat dimakan, berkualiti dan mengandungi khasiat yang tidak diragukan. 

Madu lebah yang asli mempunyai permintaan tinggi dikalangan rakyat Malaysia. Tempat jualan madu lebah lazimnya ada dua kategori iaitu Jualan Produk Madu di premis yang sering dikunjungi seperti Pasaraya, Mini-Mart, Kedai Runcit dan juga jualan madu lebah secara tradisional. Jualan secara tradisional lazim dilakukan dikawasan penternakan lebah, pusat pelancongan, pasar malam, pasar tani, kaki lima dan juga jualan terus dari rumah kerumah atau melalui internet. Madu lebah yang diimpot banyak dijual dengan pembungkusan menarik seperti jenia CAPILANO (Sila lihat foto disebelah). Beberapa produk madu lebah yang disusun diatas rak-rak di Hypermarket kebanyakannya adalah madu yang diimpot. Pastikan anda membeli madu lebah asli kerana dipasaran dikatakan lebih 60% bekalan adalah dipercayai dari madu tiruan. Membuat madu tiruan ini pelbagai cara daripada menggunakan lebah madu asli atau membuat campuran dari bahan kimia. Semuga anda mendapat banyak info berguna membaca 6 siri tenologi menternak lebah yang saya tulis dan posting untuk seminggu ini. Wasallam!. 
MENTERNAK LEBAH...MINAT UTAMA...
ADA KURSUS... DAPATKAN ILMUNYA...
MENCARI KAWASAN... SIAP HAIFNYA...
CARI KOLONI... PASTIKAN BERJAYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Apiari Nasional,
Parit Botak, Senggarang,
Batu Pahat, Johor,
Malaysia.
(26 Syawal 1435H) 

Monday, September 15, 2014

LEBAH - TEKNOLOGI MENTERNAK (Part 5)

TERNAKAN LEBAH MADU (Honey Bee) merupakan satu akiviti yang agak kurang diberi perhatian oleh usahawan muda di Malaysia. Lebah Madu merupakan serangga hidupan yang terbang dan bersarang di lokasi khusus sama ada diternak atau lebah liar dihutan. Kajian penulis mendapati di Malaysia terdapat seramai 730 orang usahawan lebah madu yang aktif didaftarkan kepada Jabatan Pertanian Malaysia sebagai satu sumber rujukkan yang berguna. Antara negeri yang paling ramai mempunyai usahawan lebah adalah Negeri Sabah dengan seramai 625 orang usahawan diikuti dengan Kedah (20 orang) dan Kelantan (17 orang) usahawan lebah madu dan melibatkan sebanyak 23,385 kotak haif (Laporan dari Jabatan Pertanian 2013). Lebah adalah sekelompok besar serangga yang dikenali ramai dimana ia bersosial dan berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah adalah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apidae (ordo Hymenoptera). Apa yang saya belajar, lebah merupakan serangga yang menghasilkan madu dan produk-produk lain berasaskan lebah yang telah lama dikenali manusia. Sejak zaman purba manusia memburu sarang lebah di gua-gua, di lubang-lubang pokok serta tempat-tempat lain untuk diambil madunya. Lebah juga boleh menghasilkan produk yang yang sangat diperlukan untuk dunia kesihatan seperti produk royal jelly, pollen, lilin dan sebagainya. Selanjutnya manusia mulai menternak lebah madu secara komersil dengan memakai gelodog kayu dan pada masa ini menggunakan Haif Lebah iaitu sistem berpusat. Di Malaysia teknik menternak lebah secara komersil masih pada tahap belum matang kerana masih sedikit usahawan yang berkecimpong menternak lebah madu secara komersil berbanding dengan negara lain. Artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai temuan teknologi menternak lebah madu untuk rujukan dan bacaan anda.


Pengurusan Penyakit Lebah Madu perlu dijalankan bagi mempastikan koloni lebah sentiasa banyak dan aktif. Antara jenis Penyakit Lebah di kawasan tropika adalah seperti Foulbrood, Sacbrood, Chalkbrood, Stonebrood, Adled brood, Acarine dan Nosema. Saya memang dengar agak pelik jenis-jenis nama penyakit ini tidak seperti penyakit pada tanaman. Asas kepada atasi masaalah penyakit pada koloni lebah adalah tahap kebersihan dalam haif lebah. Penyakit seperti 'Foul Brood' yang menyerang mempunyai dua jenis iaitu American Foul Brood disebabkan oleh Bacillus spp pada larva dan Penyakit European Foul Brood yang juga disebabkan oleh patogen Streptococcus pluton. Penyakit ini menyerang dibahagian kom pada bingkai lebah terutama pada kawasan yang basah atau lembap. Jenis Penyakit Chalk Brood pula disebabkan oleh kulat iaitu Pericustis apis. Kulat ini selalu tumbuh pada kom sel dimana ia akan terus menutup sel sehingga larva didalam sel kom akan mati. Penyakit Stone Brood pula disebabkan oleh sejenis kulat jenis Aspergillus flavus dan Aspergillus fumigatus. Tempat sel larva yang diserang akan berubah menjadi seperti batu yg keras. Penyakit Addled Brood adalah disebabkan oleh telur ratu yang cacat dari awal penghasilan telur oleh lebah ratu. Seterusnya adalah jenis Penyakit Acarine yang disebabkan oleh sejenis kutu dinamakan dengan Acarapis woodi yang hidup dalam tengkorok lebah sehingga boleh menyebabkan lebah mengalami kesukaran untuk ia terbang. Jenis Penyakit Nosema atau Amoeba ini pula disebabkan oleh Nosema apis  yang hidup didalam perut Lebah iaitu bersama sejenis parasit dikenali sebagai Malpighamoeba mellificae yang hidup dalam sistem pembuluh lebah dan akan menuju usus dan menyebabkan kematian lebah. 


Perosak yang menyerang lebah madu pula terdiri daripada jenis serangga dan haiwan lain. Paling besar adalah beruang yang tinggal dihutan akasia dan ia akan makan madu dari dalam haif lebah. Seterusnya serangan burung berek merupakan ancaman kepada penternak lebah terutama dikawasn pesisir pantai barat Semenanjung Malaysia. Kawasan di Kg Serkat di Pontian, Johor melaporkan kadar serangan burung berek yang serius pada musim tertentu. Mengkarong dan Katak memang pemakan serangga dimana kehadirannya akan menganggu koloni lebah. Bagaimana pun Semut merupakan antara ancaman haif lebah kerana ia akan mencuri makanan manisan dan debunga serta membunuh anak lebah dan larva dalam kom lebah. Ia perlu dielakkan dengan cara menggunakan minyak atau kolam air keliling tiang haif. Tabuan atau Tebuan (Wasps) juga membunuh lebah dengan cara memakan manisan dalam perut lebah yang baru balik kehaif dan lebih dahsyat kalau ia masuk dalam haif lebah. Kupu-kupu yang masuk kedalam haif juga akan bertelur pada kom dan bingkai dimana larvaynya yang menetas akan merosakkan bingkai haif lebah. Kehadiran tikus juga mampu merosakan bingkai dan kom lebah dan kesemua perosak tersebut perlu dikawal dengan berkesan. Kawalan dilakukan dengan lakukan pemeriksaan hais mengikut jadual dan memasang pintu khas (hanya lebah sahaja boleh keluar masuk). Bersambung pada artikel teknologi perlebahan Part 6. Wasallam!. 


MENTERNAK LEBAH...MINAT UTAMA...
ADA KURSUS... DAPATKAN ILMUNYA...
MENCARI KAWASAN... SIAP HAIFNYA...
CARI KOLONI... PASTIKAN BERJAYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Apiari Nasional,
Parit Botak, Senggarang,
Batu Pahat, Johor,
Malaysia.
(26 Syawal 1435H) 

Sunday, September 14, 2014

LEBAH - TEKNOLOGI MENTERNAK (Part 4)

TERNAKAN LEBAH MADU (Honey Bee) merupakan satu akiviti yang agak kurang diberi perhatian oleh usahawan muda di Malaysia. Lebah Madu merupakan serangga hidupan yang terbang dan bersarang di lokasi khusus sama ada diternak atau lebah liar dihutan. Kajian penulis mendapati di Malaysia terdapat seramai 730 orang usahawan lebah madu yang aktif didaftarkan kepada Jabatan Pertanian Malaysia sebagai satu sumber rujukkan yang berguna. Antara negeri yang paling ramai mempunyai usahawan lebah adalah Negeri Sabah dengan seramai 625 orang usahawan diikuti dengan Kedah (20 orang) dan Kelantan (17 orang) usahawan lebah madu dan melibatkan sebanyak 23,385 kotak haif (Laporan dari Jabatan Pertanian 2013). Lebah adalah sekelompok besar serangga yang dikenali ramai dimana ia bersosial dan berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah adalah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apidae (ordo Hymenoptera). Apa yang saya belajar, lebah merupakan serangga yang menghasilkan madu dan produk-produk lain berasaskan lebah yang telah lama dikenali manusia. Sejak zaman purba manusia memburu sarang lebah di gua-gua, di lubang-lubang pokok serta tempat-tempat lain untuk diambil madunya. Lebah juga menghasilkan produk yang yang sangat diperlukan untuk dunia kesihatan seperti royal jelly, pollen, lilin dan sebagainya. Selanjutnya manusia mulai menternak lebah madu secara komersil dengan memakai gelodog kayu dan pada masa ini menggunakan Haif Lebah iaitu sistem berpusat. Di Malaysia teknik menternak lebah secara komersil masih pada tahap belum matang kerana masih sedikit usahawan yang berkecimpong menternak lebah madu secara komersil berbanding dengan negara lain. Artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai temuan teknologi menternak lebah madu untuk rujukan dan bacaan anda.


Dalam haif lebah moden yang selalu mempunyai bingkai (frame) lazimnya lebah ratu akan bergerak mengelilingi sarang untuk mencari sel-sel yg masih kosong pada frame. Sebiji telur diletakkan di bahagian dasar sel kom (Sila lihat foto sebelah). Tabung sel yang telah berisi telur akan diisi madu dan sebagainya oleh oleh lebah pekerja. Kemudian setelah penuh maka lubang tersebut akan ditutup dengan lapisan lilin tipis dimana ia memang dapat ditembusi oleh anak lebah pekerja matang untuk keluar. Kapasiti ratu lebah untuk mengeluarkan sebiiji telur perlukan masa selama 0.5 minit dan perhatian penulis mendapati setelah mengeluarkan 30 biji telur lazimnya ratu akan berehat 6 saat untuk makan. Begitulah kehebatan ratu lebah yang masih aktif untuk sentiasa bertelur dengan banyak untuk mempastikan koloninya sentiasa besar untuk menjadi koloni yang aktif. Umur lebah madu adalah pendek dan perlu diganti setiap masa.  Jenis tabung sel dalam kom bingkai selalunya terdiri daripada beberapa jenis kegunaan iaitu sel untuk sel calon ratu yang selalunya berukuran paling besar dimana cara susunannyna memang tidak teratur dan biasanya terletak di pinggir Haif. Bagi sel calon jantan selalunya ia akan ditanda dengan tutup diatas yang bentuknya 'menonjol' dan terdapat titik hitam di tengahnya. Sementara itu sel calon lebah pekerja lazimnya berukuran kecil dengan tutup rata dan ia adalah paling banyak jumlahnya.


Penternak Lebah perlu faham akan kitaran hidup lebah madu. Lebah madu merupakan jenis serangga yang ada 4 peringkat tumbesaran iaitu Telur, Larva, Pupa dan serangga dewasa. Jangkamasa untuk setiap peringkat adalah berbeza-beza mengikut spesis dan persekitaran. Bagaimana pun umumnya berikut adalah keadaan yang lazim untuk kitaran hidup lebah madu. Bagi kasta Lebah Ratu selepas telur menetas (3 hari), peringkat larva (5 hari), terbentuk benang penutup (1 hari), Masa Rehat (2 hari), perubahan larva jadi pupa (1 hari), Pupa atau kepompong (3 hari) menjadikan masa ia menjadi ratu selama15 hari. bagi kasta Lebah Pekerja pula telur akan menetas (3 hari), Larva (5 hari), terbentuk benang penutup (2 hari), Rehat (3 hari), perubahan larva jadi pupa (1 hari), Pupa atau kepompong (7 hari) menjadikan jumlah untuk menjadi lebah 21 hari. Bagi kasta Lebah Jantan lazimnya telur akan menetas 3 hari, larva 6 hari, terbentuk benang penutup 3 hari, iatirahat (4 hari), Perubahan larva jadi pupa (1 hari), Pupa atau kepompong (7 hari) menjadikan ia menjadi lebah jantan dalam masa 24 hari (Paling lama). Selalunya diperingkat larva ia akan diberi makan madu oleh lebah pekerja dewasa dan juga debunga sebanyak-banyaknya. Waktu ini disebut masa larva masih aktif sebelum larva menjadi kepompong (pupa). Pada masa kepompong lebah tidak makan atau minum di mana ia akan berubah daripada pupa untuk menjadi lebah sempurna. Setelah sempurna lebah akan keluar sel menjadi lebah muda sesuai asal selnya.


Dalam keadaan liar dan semulajadi lazimnya lebah madu akan membuat sarang iaitu dikawasan sesuai dan selamat untuk koloni mereka. Selain daripada celah-celah lubang pada pokok, ia juga membuat sarang pada dahan pokok (Sila lihat foto sebelah), dibawah bumbung rumah-rumah kampong, dalam batang kelapa kering, dalam tanah dan sebagainya. Pemeliharaan Lebah Moden memerlukan haif dan pengurusan khusus seperti kebersihan haif, membuat rawatan koloni, memberi makanan tambahan, melindungi daripada serangan musuh dan penyakit. Koloni lebah berada dalam haif yang direkabentuk empatsegi sama dengan mempunyai bingkai-biingkai tersusun didalamnya dan kotak super untuk simpanan madu. Kerja selenggaraan yang perlu dilakukan pada haif lebah adalah seperti aktiviti membersihkan lantai dasar kotak lebah dari kotoran yang ada, mencegah serangan semut atau tabuan atau kerengga masuk dengan cara menyapu minyak pada tiang atau air pada pangkal tiang. Mencegah daripada masuknya binatang pengganggu seperti cicak, tebuan (wasps), beruang dan sebagainya. Burung berek juga menggangu koloni lebah dilokasi tertentu di Johor dan Selangor kerana ia menyambar atau makan lebah pekerja yang terbang balik kesarang. 


Mengawal Perosak dan Penyakit dalam penternakan lebah meliputi menyingkirkan Lebah Ratu, Menyusun bingkai dalam haif yang abnormal serta menjaga kebersihan haif lebah. Memberi makanan pada koloni lebah pada waktu tertentu adalah penting untuk mempastikan bilangan koloni besar. Cara pemberian makanan Lebah adalah dengan membawa koloni lebah ke tempat di mana banyak bunga dan sumber nektar. Dinegara 4 musim selalunya jadual disesuaikan dengan musim bunga yang ada. Sebaiknnya masa memindahkan haif lebah adalah pada waktu malam iaitu semasa koloni lebah tidak aktif. Kajian menunjukkan tempat meletak haif dikawasan baru dengan sumber makanan bunga dalam lingkungan paling minima 3 kilometer. Tujuan utama membawa koloni ini pindah kekawasan baru adalah untuk menjaga kesinambungan dan pengeluaran agar tidak menurun secara drastik. Pemberian makanan tambahan (formulasi makanan lebah madu) selain daripada sumber luar bertujuan untuk mengatasi kekurangan sumber makanan akibat musim hujan. Walau pun makanan tambahan tidak dapat meningkatkan penghasilan tetapi ia akan berfungsi untuk mempertahankan koloni Lebah. Makanan tambahan lazimnya disyorkan menggunakan formulasi dari bahan gula, air dengan kadar 1:1. Adunan tepung campuran dan bahan ragi, tepung kacang soya, susu tepong dengan perbandingan 1:3:1 dan diitambah madu secukupnya boleh diberikan kepada koloni lebah madiu terutama musim hujan atau pintu ditutup kurang 4 jam kerana semburan racun diladang berhampian. Bersambung kepada artikel Part 5. Wasallam!.
MENTERNAK LEBAH...MINAT UTAMA...
ADA KURSUS... DAPATKAN ILMUNYA...
MENCARI KAWASAN... SIAP HAIFNYA...
CARI KOLONI... PASTIKAN BERJAYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Apiari Indera Mahkota,
Pusat Pertanian Sultan Ahmad Shah,
Kuantan, Pahang,
Batu Pahat, Johor,
Malaysia.
(26 Syawal 1435H) 

Saturday, September 13, 2014

LEBAH - TEKNOLOGI MENTERNAK (Part 3)

TERNAKAN LEBAH MADU (Honey Bee) merupakan satu akiviti yang agak kurang diberi perhatian oleh usahawan muda di Malaysia. Lebah Madu merupakan serangga hidupan yang terbang dan bersarang di lokasi khusus sama ada diternak atau lebah liar dihutan. Kajian penulis mendapati di Malaysia terdapat seramai 730 orang usahawan lebah madu yang aktif didaftarkan kepada Jabatan Pertanian Malaysia sebagai satu sumber rujukkan yang berguna. Antara negeri yang paling ramai mempunyai usahawan lebah adalah Negeri Sabah dengan seramai 625 orang usahawan diikuti dengan Kedah (20 orang) dan Kelantan (17 orang) usahawan lebah madu dan melibatkan sebanyak 23,385 kotak haif (Laporan dari Jabatan Pertanian 2013). Lebah adalah sekelompok besar serangga yang dikenali ramai dimana ia bersosial dan berkelompok meskipun sebenarnya tidak semua lebah adalah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau familia Apidae (ordo Hymenoptera). Apa yang saya belajar, lebah merupakan serangga yang menghasilkan madu dan produk-produk lain berasaskan lebah yang telah lama dikenali manusia. Sejak zaman purba manusia memburu sarang lebah di gua-gua, di lubang-lubang pokok serta tempat-tempat lain untuk diambil madunya. Lebah juga menghasilkan produk yang yang sangat diperlukan untuk dunia kesihatan seperti royal jelly, pollen, lilin dan sebagainya. Selanjutnya manusia mulai menternak lebah madu secara komersil dengan memakai gelodog kayu dan pada masa ini menggunakan Haif Lebah iaitu sistem berpusat. Di Malaysia teknik menternak lebah secara komersil masih pada tahap belum matang kerana masih sedikit usahawan yang berkecimpong menternak lebah madu secara komersil berbanding dengan negara lain. Artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai temuan teknologi menternak lebah madu untuk rujukan dan bacaan anda.


Teknologi menternak lebah madu memerlukan peralatan yang akan digunakan aktiviti harian pengurusan koloni lebah terdiri daripada penutup muka (veil), pakaian kerja, sarung tangan, pengasap, penyekat ratu, pisau, tong kumpul madu, penapis madu, botol, sangkar ratu, berus, sikat, tempat makanan tambahan, penutup sarang, alat-alatan kecil lain. Pengempar Madu (Honey Extractor) merupakan alatan penting untuk mengeluarkan madu daripada bingkai (frame) madu. Alatan ini perlu dibeli atau dibuat sendiri (yang boleh dibuat) untuk ia digunakan ketika perlu dan disimpan ketika tidak diperlukan. Penggunaan penutup muka (veil) merupakan satu kemestian kepada penternak lebah madu untuk mengelakkan disengat dibahagian sensitif seperti muka, bibir dan mata. Lebah tidak akan memberi apa-apa isyarat jika ia hendak menyengat sesiapa sahaja walau pun yang datang itu adalah 'tuannya'. kalau setakat menyengat bahagian lain badan seperti tangan dan kaki atau perut tidak mengapa kerana ianya tidak menjejaskan kesakitan dan rupa paras yang bengkak.


Pemilihan dan pembelian koloni lebah yang betul dan produktif amat penting untuk memulakan penternakan lebah madu. Pilih jenis lebah yang sesuai sama ada ia adalah Lebah Keran (A. cerana) atau Lebah Impot (A. mellifera) atau Lebah Kelulut (Trigona spp). Lebah kelulut pula ada dua jenis iaitu Kelulut agak besar (Trigona thorasica) dan Kelulut Kecil Sedikit (Trigona itama). Setiap koloni lebah akan mempunyai Ratu, Lebah Pekerja dan Jantan. Ratu lebah merupakan ketua dari pembentukan koloni lebah dan perlu dipilih dari jenis ratu lebah yang unggul bertujuan untuk menjadikan satu koloni lebah dapat menghasilkan produk paling maksima. Kajian penulis mendapati bahawa ratu lebah jenis Lebah Keran (A. cerana) mampu bertelur 500 -900 biji sehari dan bagi Lebah Impot mampu bertelur sebanyak 1,500 biji telur sehari. Untuk mendapatkan benih ratu atau koloni unggul ini sekarang tersedia tiga pakej yang diperkenalkan di negara jiran iaitu Pakej Pembelian Koloni untuk menternak lebah madu. Pakej tersebut adalah koloni lebah madu terdiri dari 1 ratu dengan 5 lebah pekerja. Kedua adalah Pakej Jualan terdiri dari 1 ratu dengan 10.000 lebah pekerja. Pakej ketiga pula merupakan paket keluarga terdiri dari 1 ratu dengan sebanyak 10,000 lebah pekerja lengkap dengan haif super. Kita di Malaysia boleh juga menyediakan pakej-pakej ini untuk dijual kepada usahawan lebah madu kerana pada masa ini haanya pakej haif yang berisi koloni sahaja dijual dipasaran.


Rawatan Koloni  Baru Induk Lebah perlu dilakukan sebelum kita memulakan projek ternakan lebah madu. Lazimnya apa yang perlu dilakukan adalah dimana pada hari pertama koloni lebah dibeli, ratu perlu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam haif yang telah disiapkan. Selama 6 hari lebah-lebah tersebut tidak dapat diganggu kerana masih pada masa penyesesuaian (adaptation stage) sehingga lebih peka terhadap persekitaran baru. Berikan makanan asas lebah untuk waktu tersebut. Setelah sesuai ia secara semulajadi akan menjalankan aktiviti rutin perlebahan. Dalam pengurusan menternak lebah perlu dilakukan penggantian ratu lebah yang kurang produktif. Teknologi ini adalah dimana kita membuat ratu baru sebagai kaedah untuk mengembangkan jumlah koloni. Cara yang sesuai dilakukan adalah dengan menggunakan teknik membuat ratu lebah baru yang boleh kita belajar secara hands-on dipusat apiari atau diladang lebah yang komersil. Teknik mengganti ratu lebah ini perlukan pengetahuan dan kemahiran khusus untuk kita dapat menyediakan ratu baru pada koloni lebah madu.


Dalam setiap koloni terdapat tiga jenis lebah iaitu Lebah Ratu (Queen), Lebah Pekerja (Worker) dan Lebah Jantan (Drone) seperti rajah disebelah. Alat untuk proses pembiakan lebah pekerja berupa kelamin betina yang tidak berkembang sehingga ia tidak berfungsi. Hanya alat kelamin ratu dan lebah jantan yang berfungsi untuk mengawan dan kemudian bertelur. Di beberapa negara 4 musim, lazimnya proses mengawan lebah terjadi pada awal musim bunga. Ratu lebah akan terbang keluar dari sarang diikuti oleh semua lebah Jantan yang akan mengawininya. Perkawinan selalu akan terjadi di udara tetapi kesian saya lihat kerana selepas itu semua lebah jantan akan mati. Sperma akan disimpan dalam spermatheca (kantung sperma) terdapat pada ratu lebah kemudian ratu kembali ke dalam haif. Selama perkawinan itu lazimnya kasta lebah pekerja menyiapkan sarang untuk ratu bertelur. Ratu lebah akan bertelur beribu-ribu ekor sehingga ia tua dan tidak produktif lagi dan akan dibunuh oleh lebah pekerja. Kemudian ratu baru akan dicipta oleh lebah pekerja Bersambung pada artikel teknologi perlebahan Part 3. Wasallam!. 
MENTERNAK LEBAH...MINAT UTAMA...
ADA KURSUS... DAPATKAN ILMUNYA...
MENCARI KAWASAN... SIAP HAIFNYA...
CARI KOLONI... PASTIKAN BERJAYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Pusat Latihan Pertanian Inderapura,
Jalan Gambang, Kuantan,
Pahang, Malaysia.
(26 Syawal 1435H) 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...