Support My Blog

Sunday, May 28, 2017

SIMPOSIUM BIOSEKURITI TUMBUHAN 2017

SIMPOSIUM BIOSEKURITI TUMBUHAN 2017 telah pun diadakan dari 17-18 April 2017 di Darul Iman Training Center (DITC), Telok Kalong, Kemaman, Terengganu. Simposium tahunan yang dihadiri lebih daripada 150 orang peserta terdiri daripada pegawai-pegawai Jabatan Pertanian, Pakar-pakar Biosekuriti, Para Saintis, Pegawai pengembangan dan Usahawan Pertanian ini dibuat untuk menampilkan beberapa perkara berkaitan dengan biosekuriti tumbuhan negara. Objektif simposium ini adalah untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada pegawai dan pengusaha-pengusaha tani akan kepentingan Pengurusan Pewrosak Bersepadu (PPB) dalam menjamin keselamatan dan kedaulatan makanan. Ianya juga bertujuan untuk meningkatkan tahap pengetahuan mengenai perosak tanaman penting dimasa kin dan cara pengurusannya. Objektif ketiga adalah untuk dijadikan sebagai forum bagi berkongsi pengalaman dan maklumat berkaitan status dan pengurusan perosak tanaman. Simposium ini telah dirasmikan oleh YB Dato Hj Muhammad Pehimi bin Yussof, Pengerusi Jawatankuasa Pertanian, Industri Asas Tani dan Komoditi Negeri Terengganu. Turut hadir dalam Majlis Perasmian tersebut adalah Puan Faridah Aiini Muhammad mewakili Ketua Pengarah Pertanian, Tn Hj Nasir Warris (Pengarah Pertanian Terengganu), Dato' Hj Mohd Anim Hj Hosnan (Pengarah Pertanian Pahang), Tn Hj Ahmad (Pegawai Daerah Kemaman) dan beberapa Pengarah dibwah MoA Inc negeri. Dalam ucapan aluan oleh KPP dinyatakan simposium ini diadakan di Terengganu sempana serangan Kumbang Jalur Merah (RPW) yang melanda negeri ini dan beberapa kaedah kawalan telah dilaksanakan dengan baik. Artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai simposium Biosekuriti Tumbuhan 2017 untuk dijadikan bahan bacaan anda semua.


DITC, Telok Kalong, Kemaman
Sebanyak 12 kertas kerja dibentangkan dalam simposium ini tidak termasuk dua kertas Ucaptama oleh Ketua Pengarah Pertanian bertajukk "Biosekuriti Tumbuhan Negara - Cabaran Masa Kini dan Masa Hadapan". Kertas ucaptama kedua juga diberikan oleh Pengarah Bahagian Biosekuriti Jabatan Pertanian bertajuk "Pengurusan Perosak Bersepadu di Malaysia". Kertas ucaptama membentangkan akan kepentingan Biosekuriti Tumbuhan dan industri pertanian dan bekalan makanan negara. Biosekuriti adalah penting didalam menggabungkan pelbagai amalan bagi menghalang atau mengurangkan penyebaran dan kemusnahan akibat serangga perosak dan penyakit. Antara cabaran biosekuriti masa kini adalah seperti kekurangan pakar-pakar dalam bidang biosekuriti, fenomena perubahan iklim, peningkatan pergerakan keluar masuk dari luar negara termasuk juga tumbuhan dan manusia dimana ini akan menjejaskan keselamatan biosekuriti secara langsung. Kerajaan perlu proaktif didalam menangani masaalah biosekuriti negara demi menjamin keselamatan tanaman dan tumbuhan agar masih mampu mengeluarkan makanan yang mencukupi, selamat dimakan dan terkawal. Kerjasama diantara petani, pegawai pengembangan dan pakar dalam bidang biosekuriti perlu sentiasa ada dan pemantauan mesti dijalankan secara sistematik untuk mempastikan jika ada berlaku serangan maka aspek kawalan dapat segera dilakukan.


Dalam kertas ucaptama kedua telah pun dimaklumkan dimana Aspek Pengurusan Perosak Bersepadu (Intergrated Pests Management) didefinasikan sebagai satu kaedah kawalan yang menggabungkan pelbagai kaedah dengan mengambilkira amalan agronomi yang sesuai, faktor-faktor ekologi dan biologi perosak dan tanaman bagi mengurangkan populasi perosak keparas rendah dan tidak mendatangkan kerosakkan ekonomik. Aktiviti IPM telah dimulakan di Malaysia semasnjak 1960'an lagi dengan beberapa jenis tanaman utama seperti getah, kelapa sawit dan kelapa. Bagaimana pun kini aktiviti IPM untuk tanaman makanan seperti tanaman padi, sayur-sayura, tanaman singkat masa dan buah-buahan lebih kerap dijalankan. Kini Jabatan Pertanian mempunyai kaedah kawalan IPM yang terbaik untuk sayur-sayuran seperti tanaman cili (Sila lihat foto disebelah).  Pennggunaan IPM sangat berkait rapat dengan keberkesanan aktiviti 'surveilance' atau Pengawasan dan Ramalan yang memang perlu dijalankan. Penggunaan menyembur racun serangga seraca berjadual bukanyah satu kaedah yang baik tetapi semburan hanya perlu dilakukan apabila kadar serangan perosak mencapaii apa yang dikatakan sebagai ETL atau 'Economic Trheshold Level'. 


Pada penulis blog yang hadir dalam simposium ini amat gembira dapat mendengar bagaimana beberapa kertaskerja dapat dibentangkan dengan baik. Kertas 1 bertajuk "Pemerhatian Keberkesanan Penggunaan Perangkap Feromon bagi pengesanan dan kaedah pengawalan ulat pengorek batang tanaman padi" di tulis oleh pakar dari BBT Perak. Kertas 2 pula membantangkan akan kertas bertajuk "Pemerhatian Keberkesanan Perangkap Lampu dalam mengawal kehadiran Benah Perang (BPH) di Selangor". Kertas ke 3 berjudul "Perlaksanaan IPM dalam Jelapang Padi di Pahang" menjelaskan akan program tersebut yang melibatkan Ketua Pasukan Sawah di IADA Pekan dan IADA Rompin. Kertas ke 4 adalah bertajuk "Kaedah kawalan IPM untuk tanaman kelapa di Selangor" yang dibentangkan dengan beberapa kaedah kawalan IPM. Seteursnya adalah kertas khas dibentangkan oleh Pengarah Biosekuriti Tanaman Jabatan Pertanian bertajuk "Program Pengurusan dan Cabaran dalam Kawalan Kumbang Palma Merah atau RPW di rantau Asia dan Asia Pasifik". Kertas ini membentangkan banyak perkara tentang serangan kumbang RPW yang mengancam tanaman kelapa di malaysia khhususnya di Kelantan dan Terengganu. Kertas ke 6 bertajuk "Penggunaan agen biology Asecodes hispinarum bagi mengawal kumbang bronstispa dikawasan kelapa".


Kertas ke 7 adalah kertas menarik bertajuk "Pemerhatian keberkesanan agen Tiger Fly dalam mengawal perosak Pelombang Daun di lakukan di Cameroon Highlands". Kertas ke 8 bertajuk "Kulat Pharma herbarum sebagai agen kawalan biologi bagi Rumput Sambau" dimana ia dilakukan kajian oleh pakar khas daripada MPOB iaitu Dr Mohd Hefni. Kertas ke 9 adalah kertas bertajuk "Pengesanan penyekit Layu Bakteria Pisang di Semenanjung Malaysia" yang disampaikan oleh Dati Jalil iaitu Timbalan Pengarah BBT Kuala Lumpur yang dengan jelas menjelaskan akan senario serangan semasa. Kertas ke 10 merupakan kertas yang berkait rapat dengan penulis sendiri iaitu kertas bertajuk "Serangan Penyakit karat Nangka di Malaysia" kerana negari Pahang menrupakan antara kawasan yang menerima kesan serangan karat nangka untuk kawasan beberapa projek di TKPM. Kertas ke 11 bertajuk "Status serangan Penyakit Reput Teras Nenas di Projek RIPP di Rompin Pahang" oleh pegawai pakar daripada BBT Pahang.  Kertas ke 12 adalah kertas yang bertajuk "Serangan Balck Soldier Fly terhadap koloni kelulut" yang dibentangkan oleh BBT Terengganu. Penulis blog yang menjadi pengerusi panel mendapati banyak soaljawab diantara peserta,  usahawan tani dan pembentang kertas setiap sessi yang dijalankan, Tahniah kepada Bahagian BBT Jabatan Pertanian yang menjayakan simposium kali ini. Wasallam!!!...
SIMPOSIUM BIOSEKURITI...BAGUSNYA...
DI DITC KEMAMAN...TERENGGANU KITA.. 
DIBENTANGKAN... ADA12 KERTAS KERJA...
AMAT BERFAEDAH ... UNTUK SEMUANYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Room 302, DITC Telok Kalong,
Kemaman, Terengganu,
Malaysia.
(12 Syaaban 1438H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...