Support My Blog

Friday, October 1, 2010

Impak Pengembangan

Pengembangan Pertanian adalah merupakan satu aktiviti utama yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian dan beberapa Jabatan Lain dalam Kementerian Pertanian serta agensi seperti RISDA, FELCRA dan sebagainya. Kerajaan masa kini memberikan beberapa perubahan Dasar Baru dalam RM ke 10 untuk menjalankan program dan aktiviti yang berkaitan dengan sistem pengembangan pertanian yang akan dilaksanakan. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa dasar baru yang saya baca melalui akhbar dan berita elektronik adalah seperti GAGASAN 1 MALAYSIA, MODEL EKONOMI BARU, NEGARA BERPENDAPATAN TINGGI dan TRANSFORMASI KERAJAAN serta TRANSFORMASI EKONOMI yang ada kaitan dengan perlaksanaanArtikel kali ini berbicara tentang impak dalam pengembangan pertanian yang dilaksanakan dan peranannya dalam sektor pertanian di Malaysia berdasarkan pengalaman penulis sebagai pegaeai pengembangan selama hampir 30 tahun.

Pembangunan sektor pertanian di Malaysia merupakan satu sektor yang terus berkembang maju dalam sektor tanaman industri seperti tanaman Kelapa Sawit, Getah, Kelapa, koko dan juga industri tanaman makanan bersama sektor industri ternakan, perikanan serta Industri Asas Tani. Nilai ekspot sektor pertanian negara terus berkembang sehingga Malaysia muncul sebagai pengekspot utama didunia minyak Kelapa sawit (Eleais guineensis) dan menghasilkan pelbagai produk hiliran daripada industri kelapa sawit. Pernahkah kita berfikir bagaimana industri kelapa sawit dapat terus berkembang dari mula menyediakan ladang sehingga aktivitti memproses dan diekspot. Apa yang orang ramai tidak sedar adalah peranan pegawai-pegawai pengembangan pertanian dan para saintis serta penyelidik menjalankan transformasi untuk menjadikan biji sawit yang di ambil dari Benua Afrika berjaya di majukan di Malaysia ditanam sehingga berjuta-juta hektar dengan nilai pengeluaran melebihi RM 1 billion setahun.

Sektor penanaman Getah (Hevea brazilliensis) di Malaysia juga terus dibangunkan melalui pelbagai agensi seperti RISDA, LGM, FELDA, FELCRA, ESTET SWASTA dan juga Kerajaan Negeri menjadikan kini Malaysia pengekspot getah asli ketiga terunggul didunia (Sejarah mencatitkan Malaysia pengekspot utama getah asli beberapa puloh tahun dulu sebelum kini diterajui oleh Indonesia dan Thailand). Peranan pegawai2 pengembangan mentransformasikan industri tanaman getah sejak beratus2 tahun dulu perlu di jadikan satu indikator impak kejayaan sistem pengembangan pertanian bagi tanaman getah sehingga kepada teknologi torehan menggunakan gas dan menanam getah dari klon yang boleh dijadikan kayu balak berkualiti. Kini perabut kayu getah telah diterima sebagai produk perabut berkualiti tinggi diseluroh dunia. Melalui pelbagai program dan usaha berterusan industri getah dinegara ini masih sangat relevan dalam sumbangan terhadap KDNK negara.

Kini sektor tanaman makanan merupakan sektor yang paling kritikal dalam menentukan bahawa Malaysia akan terus unggul dalam mengeluarkan bahan makanan sendiri dan mengurangkan penggantungan daripada pengimpotan. Peranan Pegawai Pengembangan Pertanian dan pihak swasta dalam menjalankan proses transformasi pertanian yang melibatkan pelbagai teknologi baru perlu terus diperhebatkan. Nilai ekspot sektor pertanian tanaman makanan telah meningkat dari RM71.6 juta pada 2006 kepada RM 40.745 juta pada 2009 manakala nilai impot telah naik sedikit dari RM 40.264 kepada RM 40.745 juta pada masa yang sama. Petunjuk diatas memberikan isyarat bahawa kerja-kerja pengembangan pertanian telah berjaya memperpaiki pengeluaran bahan makanan negara dan mengurangkan impot makanan negara. Peranan mereka masih relevant dalam mempastikan bahan makanan negara yang dihasilkan benar-benar berkualiti, murah dan selamat dimakan oleh rakyat Malaysia. Sistem Pengambangan sekarang mengajar petani untuk menjalankan amalan pertanian mengikut Amalan Ladang Baik Malaysia. Jabatan Pertanian mengadakan Skim Akreditasi SALM dan SOM untuk tujuan tersebut yang dilaksanakan oleh pegawai pengembangan.

Beberapa komoditi tanaman makanan seperti padi, buah-buahan, sayur-sayuran masih defisit dan berlaku lebihan impot terutama produk dari negara temperate seperti epal, limau, peach, kiwi dan sayuran impot iklim sejuk. Peranan yang dimainkan oleh agen pengembangan pertanian akan terus memberikan terus membangunkan sektor tanaman makanan dengan memperkenalkan teknologi baru seperti penggunaan benih-benih hybrid baru, sistem penanaman dibawah struktur kalis hujan dan kalis serangga, penggunaan baja foliar, penggunaan racun mesra alam, amalan pengurusan tanaman yang baru serta kaedah pacsa tuai lebih baik. Sistem Akreditasi ladang dan 'pesticide extension' akan terus dipergiatkan agar penggunaan bahan kimia tidak disalah gunakan sehingga sampel-sampel hasil yang mengandungi MRL yang dibenarkan. Makmal menguji sampel seperti daun telah diujudkan diseluroh negara oleh kerajaan bagi tujuan tersebut. Petani yang didapati melanggar lebih MRL akan diberikan khidmat nasehat dahulu melalui sistem pengembangan dan lawtan ladang.


Apa yang paling ketara saya lihat dalam transformasi pertanian ialah dengan banyaknya usahawan tani yang kini melaksanakan projek tanaman makanan mereka dalam Struktur Pelindung Hujan (SPH) sama ada di kawasan Tana h Tinggi atau di Kawasan Tanah Rendah (Lihat foto di TKPM Pulau Gadong sebelah). Walaupun kos asal projek SPH mencecah sebanyak RM 750,000 sehektar tetapi kajian mendapati pulangan akan dapat di capai mengikut Pelan Bisnes dan mengutungkan jika tanaman diurus dengan baik. Sistem SPH dapat mempastikan tanaman dapat dikawal dari segi pertumbuhan, amalan agronomi yang teratur, tidak diganggu oleh faktur cuaca, hasil dapat di capai seperti hasil potensi, kualiti hasil yang baik dan produk yang selamat di makan untuk manusia. Suasana bekerja juga lebih selesa dengan teknologi ini. Kini terdapat ramai pakar2 dalam teknologi SPH di Malaysia yang boleh dirujuk dan dijadikan penasihat dalam tekno9logi ini. Kebanyakkan bahan2 untuk membuat struktur SPH seperti bahan plastik, besi, GI, aluminium, sistem pengairan, Gutter, Netting dan sebagainya kini dikeluarkan oleh kilang-kilang tempatan dan tidak perlu impot. Pegawai pengembangan Jabatan Pertanian ramai yangg mahir dan pakar berkaitan sistem SPH dengan perlaksanaan program TKPM.


Saya masih kuat menyatakan bahawa sistem pengembangan pertanian perlu terus dijalankan oleh pihak kerajaan dan juga pihak swasta. Peranan oleh kerjaan dijalankan melalui beberapa Jabatan2 dan agensi yang menjalankan projek-projek pertanian di seluruh negara. Peranan agen-agen pengembangan swasta terdiri daripada Petani Maju, Usahawan komersial, Pekedai Pertanian yang menjual input pertanian seperti Racun, Benih, Baja dan lain2 peralatan. Petani yang mendapatkan input2 pertanian akan berhubung untuk teknologi2 baru pertanian yang boleh meningkatkan hasil pertanian mereka.


PENGEMBANGAN PERTANIAN....MENJANA EKONOMI.....
MENYUMBANG KDNK....MENINGKATKAN RM PETANI...
AGEN KERAJAAN BUAT...PERANAS SWASTA DI MESTI...
MEMPASTIKAN MAKANAN....CUKUP DAN BERKUALITI....


By
M Anem
Extension Expert
Ptjya

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...