Support My Blog

Wednesday, October 27, 2010

KOS BENDI


Anggaran Kos Pengeluaran Bendi
(Sehektar/musim) Tahun 2010


Jarak Penanaman : 0.9 m x 1.5 m
Kepadatan : 5,500 pokok
Jangkamasa penanaman : 4 bulan

Nama Bontanikal : Hibiscus esculenta


A. Pendapatan Kasar 15,000 kg 1.8 /kg = RM 27,000.00


B Kos

I Kos Berubah

Bahan-bahan Input
1 Benih 3 kg 150 / kg = RM 450.00
2 Baja
a. Kapur 2.5 tan 280 / tan = RM 700.00
b. Baja organik 2.5 tan 440 / tan = RM 1,100.00
c. NPK 12:12:17:2 1.2 tan 2,440 / tan = RM 2,928.00
d. MOP 0.16 tan 2,260 /tan = RM 361.60
4 Racun kimia
a. Racun serangga 10 liter 90 / liter = RM 900.00
b. Racun kulat 2 liter 25 / liter = RM 50.00
c. Racun rumpai 8 liter 45 / liter = RM 360.00
5 Bahan lain
a. Plastik lutsinar 20 gulung 110 /gulung = RM 2,200.00
b. Bakul plastik 10 unit 40 / unit = RM 400.00


Jumlah Kecil I = RM 9,049.60


II Kos Tenaga Kerja
1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Semaian benih 34 t.h. 30 /th = RM 1,020.00
3 Menanam/menyulam 14 t.h. 30 /th = RM 420.00
4 Menyiram 16 t.h. 30 /th 480.00
5 Mengawal rumapai 12 t.= RM h. 30 /th 360.00
6 Mengawal serangga dan penyakit 14 t.h. 30 /th = RM 420.00
7 Memungut hasil 90 t.h. 30 /th = RM 2,700.00

Jumlah Kecil II = RM 6,400.00III Kos Tetap
1 Sewa tanah 4 bulan 42 /ha/bln = RM 168.00
2 Alatan pengairan Semusim = RM 1,187.50
3 Bahan Api 250 liter 1.80 liter = RM 450.00

Jumlah Kecil III = RM 1,805.50


Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 17,255.10


C. Pendapatan
1 Pendapatan Kasar = RM 27,000.00

2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 17,255.10
3 Kontigensi 5% = RM 862.76
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 18,117.86
5 Pendapatan Bersih = RM 8,882.15
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 1.21
7 B/C Ratio = RM 1.49Nota : * Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar
By,
M Anem
Tanjung Bunga
Penang


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...