Support My Blog

Thursday, October 28, 2010

KOS PETOLA

Anggaran Kos Pengeluaran Petola/ha/musim Tahun 2010

Jarak Penanaman : 0.9 m x 0.9 m
Kepadatan : 9,200 pokok*
Jangkamasa penanaman : 4 bulanA. Pendapatan Kasar 18,000 kg 1.2 /kg = RM 21,600.00

B Kos Pengeluaran Petola

I Kos Berubah
Bahan-bahan Input
1 Benih 5 kg 30 / kg = RM 150.00
2 Baja
a. Kapur 3 tan 280 /tan = RM 840.00
b. Baja organik 3 tan 440 / tan = RM 1,320.00
c. NPK 12:12:17:2 0.8 tan 2,440 /tan = RM 1,952.00
3 Racun kimia
a. Racun serangga 8 liter 90 /liter = RM 720.00
b. Racun kulat 8 liter 25 /liter = RM 200.00
e. Racun Rumpai 3 liter 45 /liter= RM 135.00
4 Bahan lain
a. Plastik Lutsinar 20 gulung 70 /gulung = RM 1,400.00
b. Bakul plastik 10 unit 40 / unit = RM 400.00

Jumlah Kos Bahan Input (I) = RM 6,717.00

II Kos Tenaga Kerja
1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Membuat batas 25 t.h. 30 /th = RM 750.00
3 Membaja asas & kapur 12.5 t.h. 30 /th = RM 375.00
4 Menyulam dan menjarang 2 t.h. 30 /th = RM 60.00
5 Memasang sistem air & penyelenggaraan 4 t.h. 30 /th = RM 120.00
6 Menanam 6 t.h. 30 /th = RM 180.00
7 Menyembur serangga & kulat 9 t.h. 30 /th = RM 270.00
8 Merumput 10 t.h. 30 /th = RM 300.00
9 Membaja I,II,III dan IV 12 t.h. 30 /th = RM 360.00
10 Meracun rumpai 8 t.h. 30 /th = RM 240.00
11 Memungut hasil 60 t.h. 30 /th = RM 1,800.00

Jumlah Kos Tenagakerja (II) = RM 5,455.00

III Kos Tetap
1 Sewa tanah 3.5 bulan 42 /ha/bln = RM 147.00
2 Alatan pengairan = RM 1,187.50
3 Bahan Api
a. Diesel 300 liter 1.8 liter = RM 540.00

Jumlah Kos Tetap (III) = RM 1,874.50


Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 14,046.50

C. Pendapatan
1 Pendapatan Kasar = RM 21,600.00
2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 14,046.50
3 Kontigensi 5% = RM 702.33
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 14,748.83
5 Pendapatan Bersih = RM 6,851.18
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 0.82
7 B/C Ratio = RM 1.46Nota : * Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar

BY
M ANEM
PENANG

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...