Support My Blog

Thursday, October 28, 2010

KOS HALIA


Anggaran Kos Pengeluaran Halia Tua
Sehektar/musim) Tahun 2010

Jarak Penanaman : 0.25 m x 0.5 m
Kepadatan : 60,000 pokok*
Jangkamasa : 8 - 9 BULAN


A. Pendapatan Kasar 15,000 kg 2.5 /kg = RM 37,500.00

B Kos

I Kos Berubah

Bahan-bahan Input
1 Benih 3000 rizom 2.5 / rizom = RM 7,500.00
2 Baja
a. Kapur 2.5 tan 280 / tan = RM 700.00
b. Baja organik 2.5 tan 440 / tan = RM 1,100.00
c. NPK 12:12:17:2 1.5 tan 2,440 / tan = RM 3,660.00
d. NPK 15:15:15 0.1 tan 2,400 / tan = RM 240.00
3 Racun kimia
a. Racun Rumpai (gramoxome) 8 liter 45 / liter = RM 360.00
b. Racun serangga 6 liter 90 / liter = RM 540.00
c. Racun kulat 6 liter 25 / liter = RM 150.00
4 Bahan lain
a. Bakul plastik 10 unit 40 / unit = RM 400.00

Jumlah Kecil I = RM 14,250.00

II Kos Tenaga Kerja
1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Menanam 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
3 Membaja dan mengapur 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
4 Merumput dan menimbul tanah 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
5 Mengawal musuh dan penyakit 15 t.h. 30 /th = RM 450.00
6 Memungut hasil 40 t.h. 30 /th = RM 1,200.00
7 Memikul dan mengangkat (kontrak) 15 t.h. 30 /th RM 450.00

Jumlah Kecil II = RM 4,900.00


III Kos Tetap
1 Sewa tanah 9 bulan 42 /ha/bln = RM 378.00
2 Alatan pengairan Semusim = RM 3,800.00
3 Bahan Api 250 liter 1.8 liter = RM 450.00

Jumlah Kecil III = RM 4,628.00


Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 23,778.00

C. Pendapatan
1 Pendapatan Kasar = RM 37,500.00
2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 23,778.00
3 Kontigensi 5% = RM 1,188.90
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 24,966.90
5 Pendapatan Bersih = RM 12,533.10
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 1.66
7 B/C Ratio = RM 1.50


Nota : * Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar


By
M Anem
Penang

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...