Support My Blog

Thursday, October 28, 2010

KOS HALIA MUDA


Anggaran Kos Pengeluaran Halia Muda
(Sehektar/musim) Tahun 2010

Jarak Penanaman : 0.25 m x 0.5 m
Kepadatan : 60,000 pokok*
Jangkamasa penanaman : 5 - 6 bulan selepas menanam


A. Pendapatan Kasar 8,000 kg 2.7 /kg = RM 21,600.00

B Kos Pengeluaran Halia Muda

I Kos Berubah
Bahan-bahan Input
1 Benih 3000 rizom 2.5 / rizom = RM 7,500.00
2 Baja
a. Kapur 2.5 tan 280 /tan = RM 700.00
b. Baja organik 2.5 tan 440 / tan = RM 1,100.00
c. NPK 12:12:17:2 1 tan 2,440 /tan = RM 2,440.00
d. NPK 15:15:15 0.1 tan 2,400 /tan = RM 240.00
3 Racun kimia
a. Racun Rumpai (gramoxome) 6 liter 45 /liter = RM 270.00
b. Racun serangga 4 liter 90 /liter = RM 360.00
c. Racun kulat 4 liter 25 /liter = RM 100.00
4 Bahan lain
a. Bakul plastik 10 unit 40 / unit = RM 400.00

Jumlah Kos bahan Input I = RM 12,710.00

II Kos Tenaga Kerja

1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Menanam 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
3 Membaja dan mengapur 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
4 Merumput dan menimbul tanah 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
5 Mengawal musuh dan penyakit 15 t.h. 30 /th = RM 450.00
6 Memungut hasil 35 t.h. 30 /th = RM 1050.00
7 Memikul dan mengangkat (kontrak) 15 t.h. 30 /th = RM 450.00

Jumlah Kos Tenagakerja II = RM 4,750.00

III Kos Tetap

1 Sewa tanah 6 bulan 42 /ha/bln 2= RM 52.00
2 Alatan pengairan Semusim = RM 1,900.00
3 Bahan Api 250 liter 1.8 liter = RM 450.00

Jumlah Kos Tetap III = RM 2,602.00

Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 20,062.00

C. Pendapatan
1 Pendapatan Kasar = RM 21,600.00
2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 20,062.00
3 Kontigensi 5% = RM 1,003.10
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 21,065.10
5 Pendapatan Bersih = RM 534.90
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 2.63
7 B/C Ratio = RM 1.03


Nota : * Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar
By
M Anem
Penang

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...