Support My Blog

Wednesday, October 27, 2010

KOS TERUNG


Anggaran Kos Pengeluaran Terung
(Sehektar musim Tahun 2010)

Jarak Penanaman : 0.9 m x 1.5 m
Kepadatan : 5,500 pokok*
Jangkamasa penanaman : 6 bulan

Nama Bontinikal : Solanum melongenaA. Pendapatan Kasar 16,500 kg 1.6 /kg = RM 26,400.00


B Kos


I Kos Berubah

Bahan-bahan Input
1 Benih 0.4 kg 300 / kg = RM 120.00
2 Baja
a. Kapur 2.5 tan 280 /tan = RM 700.00
b. Tahi ayam 5 tan 440 / tan = RM
2,200.00
c. NPK 15:15:15 0.5 tan 2,400 / tan = RM 1,200.00
d. NPK 12:12:17:2 1.2 tan 2,440 /tan = RM 2,928.00
3 Racun kimia
a. Racun rumpai 8 liter 45 /liter = RM 360.00
a. Racun serangga 10 liter 90 / liter = RM 900.00
b. Racun kulat 10 liter 25 / liter = RM 250.00
4 Bahan lain
a. Plastik lutsinar 25 gulung 70 /gulung = RM 1,750.00
b. Kayu penyokong 2,800 batang 1 /batang = RM 2,800.00
c. Tali rafia 10 gulung 7 /gulung = RM 70.00
d. Bakul plastik 10 unit 40 / unit = RM 400.00

Jumlah Kos Bahan Input I = RM 13,278.00


II Kos Tenaga Kerja
1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Merata dan membaiki batas 12 t.h. 30 /th = RM 360.00
3 Menyemai 5 t.h. 30 /th = RM 150.00
4 Mengubah 12 t.h. 30 /th = RM 360.00
5 Penyelenggaraan sistem pengairan 10 t.h. 30 /th = RM 300.00
6 Membaja 12 t.h. 30 /th = RM 360.00
7 Meracun serangga/penyakit 25 t.h. 30 /th = RM 360.00
8 Mencantas dan sokongan 16 t.h. 30 /th = RM 750.00
9 Memasang penyokong 5 t.h. 30 /th = RM 480.00
10 Memungut hasil 120 t.h. 30 /th = RM150.00

Jumlah Kos Tenagakerja II = RM 4,270.00III Kos Tetap
1 Sewa tanah 6.0 bulan 42 /ha/bln = RM 252.00
2 Alatan pengairan = RM 1,900.00
3 Bahan Api Diesel 300 liter 1.8 liter = RM 540.00

Jumlah Kecil III = RM 2,692.00Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 20,240.00


C. Pendapatan Terung:
1 Pendapatan Kasar = RM 26,400.00
2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 20,240.00
3 Kontigensi 5% = RM 1,012.00
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 21,252.00
5 Pendapatan Bersih = RM 5,148.00
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 1.29
7 B/C Ratio = RM 1.24Nota : * Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar

By,

M Anem

Copthorne Hotel. Penang

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...