Support My Blog

Thursday, October 28, 2010

KOS KELEDEK


Anggaran Kos Pengeluaran Ubi Keledek
(Sehektar/musim) Tahun 2010*

Nama Tanaman : Keledek (Impomea batatas)
Jarak Penanaman : 0.25 m x 0.10 m
Kepadatan : 300,000 pokok**
Jangkamasa penanaman : 3 bulan

A. Pendapatan Kasar 24,000 kg 0.8 /kg = RM 19,200.00

B Kos Pengeluaran Keledek

I Kos Berubah
Bahan-bahan Input
1 Benih 25 guni 20 / guni = RM 500.00
2 Baja
a. Tahi ayam 3 tan 440 /tan = RM 1,320.00
b. NPK 12:6:22:3 0.9 tan 2,380 / tan = RM 2,142.00
c. NPK 12:12:17:2 0.9 tan 2,440 /tan = RM 2,196.00
3 Racun kimia
a. Racun perosak (thiram) 6 kg 25 /kg = RM 150.00
b. Racun rumpai = RM 60.00

Jumlah Kos Bahan Input (I) = RM 6,368.00

II Kos Tenaga Kerja
1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Penyediaan benih 4 t.h. 30 /th = RM 120.00
3 Menanam 10 t.h. 30 /th = RM 300.00
4 Membaja 8 t.h. 30 /th = RM 240.00
5 Kawalan rumpai 8 t.h. 30 /th = RM 240.00
6 Kawalan perosak 4 t.h. 30 /th = RM 120.00
7 Memungut hasil Kontrak = RM 700.00

Jumlah Kos Tenagakerja (II) = RM 2,720.00

III Kos Tetap
1 Sewa tanah 5 bulan 42 /ha/bln = RM 210.00
2 Alatan pertanian = RM 1,187.50
3 Bahan Api 250 liter 1.80 liter = RM 450.00

Jumlah Kos Tetap (III) = RM 1,847.50

Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 10,935.50

C. Pendapatan

1 Pendapatan Kasar = RM 19,200.00
2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 10,935.50
3 Kontigensi 5% = RM 546.78
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 11,482.28
5 Pendapatan Bersih = RM 7,717.73
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 0.48
7 B/C Ratio = RM 1.67Nota :
* Berdasarkan kajian penulis pada bulan Jun-Ogos 2010
** Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar

By
M Anem
Penang
Malaysia

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...