Support My Blog

Thursday, October 28, 2010

KOS LABU MANIS


Anggaran Kos Pengeluaran Labu Manis
(Sehektar/musim) Tahun 2010

Jarak Penanaman : 1.2 m x 2.4 m
Kepadatan : 2,600 pokok*
Jangkamasa penanaman : 3 bulan


A. Pendapatan Kasar 15,000 kg 0.85 /kg = RM 12,750.00
B Kos Pengeluaran Labu Manis

I Kos Berubah
Bahan-bahan Input

1 Benih 0.8 kg 25 /kg = RM 20.00
2 Baja
a. Tahi ayam 3 tan 440 /tan = RM 1,320.00
b. Kapur GML 3 tan 280 /tan = RM 840.00
c. NPK 12:12:17:2 0.8 tan 2,440 /tan = RM 1,952.00
3 Racun kimia
a. Racun perosak 8 liter 13 /liter = RM 107.00
4 Bahan lain
a. Plastik lutsinar 14 gulung 70 /gulung = RM 980.00
b. Bakul plastik 10 unit 40 / unit = RM 400.00

Jumlah Kos Bahan Input (I) = RM 4,132.00

II Kos Tenaga Kerja
1 Penyediaan tanah dan batas Kontrak = RM 1,000.00
2 Membaja organan 20 t.h. 30 /th = RM 600.00
3 Memasang plastik 10 t.h. 30 /th = RM 300.00
4 Menanam dan menebuk plastik 6 t.h. 30 /th = RM 180.00
5 Membaja tambahan 3 t.h. 30 /th = RM 90.00
6 Pengairan 34 t.h. 30 /th = RM 1,020.00
7 Kawalan musuh dan penyakit 6 t.h. 30 /th = RM 180.00
8 Memungut hasil 20 t.h. 30 /th = RM 600.00

Jumlah Kos Tenagakerja (II) = RM 3,970.00


III Kos Tetap
1 Sewa tanah 3.0 bulan 42 /ha/bln = RM 126.00
2 Alatan pertanian = RM 1,187.50
3 Bahan Api 250 liter 1.80 liter = RM 450.00

Jumlah Kos Tetap (III) = RM 1,763.50

Jumlah Kos Berubah ( I+II+III) = RM 9,865.50

C. Pendapatan

1 Pendapatan Kasar = RM 12,750.00
2 Jumlah kos (I+II+III) = RM 9,865.50
3 Kontigensi 5% = RM 493.28
4 Jumlah kos pengeluaran = RM 10,358.78
5 Pendapatan Bersih = RM 2,391.23
6 Harga Pulang Modal (Kos/kg) = RM 0.69
7 B/C Ratio = RM 1.23


Nota : * Berdasarkan 75% kawasan bertanam sehektar
By,
M Anem
Penang

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...