Support My Blog

Thursday, April 28, 2022

TEKNOLOGI PEMPROSESAN MAKANAN (Part 2)

TEKNOLOGI PEMPROSES MAKANAN
adalah satu perkara yang penting dilakukan bagi membolehkan bahan mentah diproses sehingga menjadi makanan yang sesuai dimakan manusia dalam pelbagai keadaan. Pemprosesan makanan juga merupakan set cara-cara dan teknik yang digunakan untuk menukarkan bahan-bahan mentah kepada makanan atau menukarkan makanan kepada kepada pemakanan lain bagi manusia atau haiwan sama ada secara kecil-kecilan, sederhana atau pun berskala komersil dalam industri makanan. Pemprosesan makanan khususnya merupakan satu proses yang mengambil produk tanaman dituai atau binatang yang disembelih dimana dengan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan menghasilkan produk makanan yang menarik serta boleh dipasarkan dan selalunya hayat simpanan yang lebih lama berbanding produk segar. Pada penulis blog yang sering membuat beratus-ratus tinjauan kepada usahawan pemprosesan makanan juga mendapati dimana sumber utama manusia adalah makanan. Makanan amat penting untuk manusia kerana manusia kerana kita memerlukan tenaga, zat, dan protein untuk terus hidup. Selain itu memang manusia juga sentiasa perlu mendapatkan makanan yang sihat dan seimbang. Pembaca blog perlu faham cara bagaimanakah makanan diproses dan dihasilkan agar ia kekal segar dan mampu tahan lama supaya tidak berlaku pembaziran dan kerugian. Dalam bertugas di sektor pertanian hampir 40 tahun penulis blog dapati dimana teknologi pemprosesan makanan digunakan untuk tujuan memproses dan membungkusan makanan. Pemprosesan makanan dijalankan untuk dapat menukarkan makanan mentah kedalam bentuk lain yang lebih selamat dimakan atau pun membolehkan makanan tersebut dapat disimpan lebih lama. Contoh makanan yang diproses adalah seperti makanan dalam tin, susu segar, pasteur dan ikan kering dan banyak lagi. Dalam pada itu antara tujuan bagi memproses makanan adalah bagi membunuh hidupan mikro organisma (microbes) seperti bakteria dan kulat dalam makanan supaya ia dapat mengelakkan individu daripada keracunan makanan. Ia juga menjadikan makanan dapat disimpan dan tahan lama. Ada juga yang bertujuan untuk mumudahkan pencernaan dalam badan kerana makanan telah dilembutkan dan akhir sekali bagi menjadikan makanan lebih enak, berkhasiat dan menarik untuk pengguna dan orang lebih suka menjamahnya. Artikel malam Isnin ini saya menulis dalam blog "Anim Agro Technology" mengenai beberapa fakta penting berkaitan dengan teknologi pemproses makanan (food processing) untuk dijadikan bahan rujukkan semua.

Dalam aktiviti pemprosesan makanan terdapat beberapa kaedah yang sesuai digunakan untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan melalui bahan mentah yang diproses. Dalam beberapa tinjauan dan pembelajaran yang penulis blog ketahui di antara kaedah yang selalu dilakukan adalah aspek Penggunaan Teknologi Moden, Penggunaan Baka (Tanaman dan Ternakan) yang Berkualiti, Penggunaan Tanah Yang Cekap, Penggunaan Tanah dan Kawasan Yang Optimum, Pendidikan dan Bimbingan Kepada Petani dan juga aspek Penyelidikan dan Pembangunan Berterusan (R&D). Faktur penggunaan bahan mentah berkualiti yang hendak diproses sebaiknya perlu melalui satu saringan piawaian agar keseragaman produk akhir kelak akan lebih sekata. Bagaimana pun jika bahan mentah ini didatangkan daripada petani, penternak atau sesiapa juga yang berbeza sumbernya maka ia akan memberikan sedikit masaalah dan perlua ada sedikit proses pengubahsuaian semasa pemprosesan makanan dilakukan. Pengeluar bahan mentah ini perlu amalkan p
enggunaan teknologi moden dimana kini sudah ada bahan tanaman dan juga ternakan telah diubahsuai secara genetik. Amalan mereka didalam aspek penggunaan baja kimia dan pestisid juga perli diamilkira kerana sebarang perlanggaran kandungan bahan kimia (MRL) akan menyebabkan masaalah kepada kesihatan pengguna. Pengeluar sebaknya mampu untuk menggunakan alatan dan juga mesin moden untuk dapat mempercepatkan proses penanaman sehingga kepada ktiviti pemungutan hasil, penggredan dan aktiviti lepas tuai. Elakkan daripada cuba menggunakan bahan tanaman yang telah diubahsuai secara genetik (GMO).

Aspek penting didalan mempastikan p
enggunaan baka yang berkualiti sama ada untuk tanaman dan ternakan dari peringkat awal adalah aspek penting. Sebaiknya bagi memberikan kelebihan kepada pengusaha baka tersebut sebaiknya akan dapat  mengeluarkan makanan dan ternakan yang cepat terhasil. Dalam pada itu baja tersebut juga mampu untuk mngeluarkan hasil yang banyak kerana bahan mentah untuk diproses dijual dengan harga lebih rendah dipasaran daripada hasil yang dijual untuk prodeuk segar. Pastikan bahan tersebut adalah hasil tanaman atau ternakan berkualiti mengikuti ketetapan piswaian untuk ianya diproses. Elakkan daripada menggunakan bahan murah dan tidak berkualiti sehingga ianya boleh menjejaskan produk akhir apabila diproses. Baka tersebut sepatutnya mampi mengeluarkan hasil yang lebih berkualiti serta lebih tahan terhadap serangan penyakit dan perosak. Petani dan penternak juga perlu amalkan apa yang dikatakan sebagai Penggunaan Tanah Yang Cekap termasuk didalam memelihara kesuburan tanah, mencegah hakisan tanah, menjalankan sistem pasture atau terkini dudah dikatakan dapat menjalankan tanaman bercampur (Mixed Farming). Pertanian Bersepadu (Intergrated farming) dan Pertanian Organik serta Pertanian Tepat dengan aplikasi Internet Of Thing (IoT) kini sudah dijadikan satu lagi kaedah penambahbaikan amalan pertanian diperingkat pengeluaran ladang. Beberapa skim persijilan sudah diperkenalkan kepada pengeluar agar ianya memberi akses kepada produk akhir kelak. Kini produkk yang ada persijilan seperti MyGAP, My Organik, HALAL, MesTI, HACCP dan sebagainya sudah dijadikan aras penting oleh pengguna.

Bahan asas untuk pemprosesan akanan biasanya diperlkan dengan kuantiti yang banyak dan memerlukan syarat khusus sebelum ianya diproses menjadi produk berkualiti dan seragam dengan persijilan khas. Diperingkat ladang perlu ada apa yang dikatakan
Penggunaan Tanah Maksima dengan kawasan pengairan optimum. DI kebun sebaiknay dipasang dan diaadakan sistem pengairan yang berkesan. Dalam tinjuan penulis blog Ke TKPM Slim, Malim, Perak dimana penanam jambu batu menggunakan air tasek secara pengairan titis diatas tanah bekas lombong untuk menghasilkan jambuu batu yang seragam untuk produk segar dan juga produk proses (Sila lihat foto disebelah). Produk jambu kering diantara produk proses yang dihasilkan pengusaha disini. Dibeberapa tasek dan kolam sekitarnya juga ada aktiviti akuakultur dengan ternakan pelbagai spesis ikan juga untuk dijual segar serta diproses. Aspek Pendidikan dan Bimbingan kepada petani adalah satu proses berterusan. Pengeluar makanan perlu diperkenalkan dengan teknik pertanian yang terkini. Mereka juga perlu sering diperkenalkan baka yang bermutu serta terus dibantu dalam membimbing penggunaan baja dan racun serangga dengan betul seperti arahan pada label. Memang wakar untuk aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan dalam usaha menghasilkan hasil pertanian untuk penggunaan segar segar dan proses dilakukan. Ini termasuk juga kajian terhadap teknologi pertanian yang berkesan, menghasilkan baka yang bermutu tinggi, mempelbagaikan jenis makanan, mampu untuk menghasilkan baja organik dan inorganik. Kajian jug aternasuk mampu untuk mengeluarkan racun perosak yang efektif serta bagaimana cara meneroka kawasan tanah pertanian baru.

Pada masa sekarang sudah sering dibincangkan akan aspek keselamatan makanan. Antaranya bagaimana isu pengubahsuaian genetik (GMO) pada tumbuh-tumbuhan dan haiwan mempengaruhi kesihatan manusia. Bagaimana pun umum mungkin pernah mendengar bagaimana didalam 
kejuruteraan genetik, gen daripada suatu organisma dimasukkan ke dalamnukleus organisma lain untuk tujuan menghasilkan ciri-ciri yang diingini. Saintin berjaya dalam memasukkan gen yang menghasilkan insektid semula jadike dalam jagung atau ubi kentang untuk membolehkan tumbuhan itumenghapuskan perosak dengan sendiri. Gen antikulat juga boleh dimasukkan kedalam pokok jagung. Apa pun makanan yang diubah secara genetik ialah makanan yang diperoleh daripada organisma yang telah dimodifikasikan gennya. Dalam isu ini ada beberapa info tentang kebaikan dan keburukan makana dari GMO. Ini kerana antara kebaikan apabila saintis telah mampu memasukkan gen daripada satu organisma ke dalam organisma lain untukmenghasilkan bahan kimia seperti zat vitamin yangsukar dihasilkan dalam keadaan biasa. Cara ini boleh ber kesan penggunaan pestisid dan baja pada tanaman dapat dikurangkan. Bagi tanaman yang mempunyai rintangan yang tinggi terhadap kemarau, penyakit dan serangga perosak juga kini dapat dihasilkan. Tanaman baru yang terhasil tidak memerlukan banyak pemprosesan di kilang dan hanya memerlukan sedikit bahan tambah makanan. Ini kerana tanaman ini mempunyai gen yang mana ia juga membolehkannya tahan lebih lama menjadikan kos pengeluaran tanaman yang lebih murah. Bagaimana pun antara keburukan GMO pula adalah apabila dilaporkan usaha memodifikasikan makanan secara genetik boleh membawa kesan buruk ke atas kesihatan dan alamsekitar. Bahan baru yang tidak pernah dimakan sebelumini dimasukkan ke dalam tanaman atau ternakan.Kesan bahan ini ke atas sistem keimunan badanmasih dalam kajian. Cara pemprosesan protein yang berlainan dalamtumbuhan atau haiwan mungkin akan mengubahfungsi badan kita. Ada sesetengah tanaman seperti anggur yang dimodifikasikan secara genetik, dilaporkan ia mempunyai rintangan tinggi terhadap pestisid tertentu telah didapati membiak dengan rumpai tertentu dikawasan kebun. Makanan segar dan proses yang baik perlu ada beberapa ciri iaitu ia terhasil dari bahan mentah yang asli yang tidak diproses secara melampau. Makanan yang tidak diproses secara kimia yang selalunya bersifat asid apabila memasuki dalam tubuh yang memberi kesan buruk kepada organ-oragan, tisu dan sel-sel. Makanan ini perlu bebas bahan aditif kimia atau sintetik seperti bahan pengawet, pewarna, kondisioner dan perasa yang selalunya berasid dalam tubuh.Sebaiknya makanan ini juga bebas bahan antibiotik, vaksin, hormon, steroid untukmempercepatkan pertumbuhan haiwan ternakan seperti ayam, ikan dan lembu. Semuga artikel ini boleh menambah ilmu pengetahuan semua pembaca blog ani agro kali ini. Wasallam!!!.
PEMPROSESAN MAKANAN... APA DIA...
BANYAK KAEDAH... BOLEH DIGUNA...
BAHAN MENTAH... IANYA BERBEZA...
PRODUK AKHIR... PENGGUNA SUKA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrajaya,
WP Putrajaya,
Malaysia.
(24 Ramadan 1443H).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...