Support My Blog

Saturday, December 21, 2019

KACANG TANAH - BAJA KOMPOS SAWIT

KACANG TANAH (Arachis hypogea) adalah komoditi yang kurang ditanam di Malaysia sebagai tanaman makanan. Rekod daripada Jabatan Pertanian menunjukkan keluasan penanaman kacang tanah pada tahun 2018 hanya 75 hektar sahaja dengan jumlah hasil sebanyak 235 metrik tan sahaja (Sumber: Booklet Statistik Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia 2018). Kawasan penanaman kacang tanah ini hanya Daerah Machang, Kelantan (74 ha), Daerah Kinta di Perak (45 ha), Daerah Pitas di Sabah (23 ha) dan di Tangkak. Bagaimana pun tanaman kacang tanah merupakan komoditi makanan dan agrobisnis yang bernilai ekonomi cukup tinggi dan merupakan salah satu sumber protein dalam pola pangan penduduk Indonesia. Keperluan kacang tanah di negara jiran ini dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, keperluan zat makanan protin masyarakat, diversifikasi tanaman makanan, serta meningkatnya kapasiti industri permakanan di Indonesia. Namun pengeluaran kacang tanah dalam negera mereka belum mencukupi keperluan Indonesia yang masih memerlukan pengimportan dari luar. Kerajaan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan jumlah pengeluarannya melalui intensifikasi, perluasan kawasan penanaman dan penggunaan pembajaan tepat. Kacang tanah memiliki nilai ekonomi tinggi serta mempunyai peranan besar dalam mencukupkan keperluan makanan dari kategori kekacang. Kacang tanah memiliki kandungan protein 25-30%, lemak 40-50%, karbohidrat 12% serta vitamin B1 dan membolehkan kacang tanah memenuhi keperluan zat makanan selepas tanaman Kacang Soya di Indonesia. Ia juga berguna sebagai bahan asas dalam industri pembuatan produk makanan seperti margarin, sabun, minyak masak dan sebagainya. Dilaporkan jumlah pengepuaran kacang tanah nasional di Indonesia pada tahun 2015 sebanyak 779,228 metrik tan (ia adalah 3,315 kali ganda lebih banyak daripada pengeluaran Malaysia!). Bagaimana pun negara tersebut masih mengimport sebanyak 125,636 metrik tan kacang tanah pada tahun yang sama. Artikel subuh ini dalam blog "Anim Agro Technology" saya paparkan satu kajian dari negara jiran mengenai hasil penyelidikan penggunaan baja kompos tandan sawit dalam penghasilan kacang tanah untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan anda.

Peningkatan penghasilan kacang tanah di negara jiran ini dapat dilakukan dengan penggunaan varieti unggul (Deptan RI, 2008) dengan memperbaiki amalan agronomi tanaman, cara pebajaan yang tepat dan sistem saliran yang cekap. Salah satu perkara dikenalpasti saintis adalah berlakunya penurunan hasil ini disebabkan oleh ketidakmampuan gynophore (tangkai bunga yang membenuk polong buah kacang tanah) untuk sampai ke dalam tanah sehingga menyebabkan ginofore tersebut gagal membentuk polong (Sila lihat foto disebelah). Walau pun pokok tumbuh subur dengan penjagaan yang baik akan tetapi kegagalan pembentukan polong catau lengai dalam tanah menyebabkan hasilnya berkurangan. Dalam pada itu dilaporkan dimana telah ada kesedaran berlaku kesan yang  negatif terhadap penggunaan baja buatan dan amalan agronomi pertanian moden lainnya terhadap usaha bagi sebahagian kecil petani telah membuat mereka beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Pertanian jenis ini memerlukan keperluan nutrien melalui pemberian baja organik. Permintaan baja kompos sebagai salah satu bentuk dari baja organik bagi tanaman telah semakin meningkat. Pengguna dari di negara maju telah giat mengelakkan bahan makanan dengan penggunaan bahan anorganik seperti baja kimia. Permintaan baja organik yang mana kini semakin pesat merupakan salah satu peluang penggunaan Tandan Kosong Kelapa Sawit menjadi punca baja kompos secara ekonomik. Tandan Kosong Kelapa Sawit melalui proses dekomposisi dapat dijadikan menjadi baja yang kaya dengan unsur seperti N, P, K, dan Mg sesuai yang diperlukan oleh tanaman.

Hasil kajian awal mendapati pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit dan interaksi antara pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit dengan kekerapan  pemberian yang berbeza berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah ginofor per/pokok. Kekerapann pemberian kompos rawatan berbeza didapati tidak menunjukkan hasil kesan tidak nyata terhadap pengeluaran jumlah ginofor/pokok secara fizikal. Hasil analisa data secara statistik bagaimana pun mendapati menunjukan bahawa pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit berpengaruh nyata terhadap jumlah ginofor/ pokok. Dilihat dimana kuantiti kompos tandan kosong kelapa sawit jelas memberikan pengaruh nyata jumlah ginofor per sampel akan bertambah. Perkara ini sesuai dengan temuan yang menyatakan bahwa unsur zat P memberikan peranan yang penting dalam merangsang pertumbuhan akar serta pembentukan bunga, buah dan biji. Hasil analisis data yang dibuat secara statistik menunjukan bahawa pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit berpengaruh tidak nyata terhadap parameter tinggi tanaman dan juga jumlah cabang. Setiap hasil menunjukkan perbezaan yang tidak jauh beza sehingga kesan tidak nyata. hal ini diduga karena nitrogen menjadi faktor pembatas di lahan penelitian ini. Kenyataan dimana tanaman kurang N maka pertumbuhan tanaman akan terencat dimana ia akan nampak kurus, mengurangkan hasil. Ia berlaku sebab pembentukan klorofil dan juga kesan kekurangan nitrogen.


Sebenarnya di Indonesia kacang tanah merupakan salah satu tanaman kekacang dan makanan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi sebab akan kandungan zat permakanannya terutama protein dan lemak yang tinggi. Usaha peningkatan pengeluaran kacang tanah antara lain dengan pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit (oil palm bunch) dan kekerapan pemberian baja ini. Pemyelidikan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau kesan pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit dan frekuensi pemberian terhadap pertumbuhan dan juga pengeluaran kacang tanah. Parameter yang dikaji adalah tinggi tanaman, jumlah cabang, umur berbunga, jumlah ginofor per sampel, jumlah polong per sampel, jumlah lengai kacang tanah, bilangan biji setiap biji lengai, berat kering biji kacang tanah, serta pelbagai paramiter lain. Hasil kajian ini mendapti dimana aplikasi kompos tandan kosong kelapa sawit adalah berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah ginofor per sampel. Frekuensi pemberian baja kmpos ini didapati mempengaruhi dengan nyata terhadap jumlah lengai kacang tanah sepokok. Semuga artikel ini memberi info bebrguna kepada pembaca blog "Anim Agro Technology" kali ini . Wasallam!!!..
MENANAM CACANG TANAH... INDINESIA...
BAJA KOMPOS... TANDAN SAWIT DI GUNA...
KESAN POSITIF... KAJIAN INI BERJAYA...
JADIKAN AMALAN... UNTUK MEREKA SEMUA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Precint 11, Putrahaya,
Malaysia.
(16 RabiulAkhir 1441H).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...