Support My Blog

Tuesday, November 23, 2010

Fotosintesis

1 Apakah itu Fotosintesis?
Fotosintesis (Photosynthesis) adalah satu proses dimana tumbuh-tumbuhan, bakteria dan organisma menggunakan tenaga daripada matahari untuk menghasilkan gula melalui sel-sel semulajadi yang manjadikan bahan tenaga kepada hidupan. Penukaran tenaga matahari tersebut kepada bentuk tenaga lain melalui sel hijau pada tumbuhan yang dikenali sebagai Klorofil (chlorophyll). Lazimnya proses fotosintesis memerlukan air dan mengeluarkan gas oksijen untuk mempastikan bahawa manusia hidup dengan menyedut oksijan setiap masa. Proses fotosintesis juga menyerap Karbon dioksida (CO2) untuk ditukar kepada oksijan. Hasil daripada proses ini juga tumbuhan menghasilkan makanan daripada tumbuhan sebagai bahan sumber tenaga manusia. Bertapa pentingnya proses fotosintesis dalam pusingan kehidupan manusia. Artikel kali ini saya ingin berbincang mengenai proses fotosintesis dan kepentingannya kepada kitaran hidup manuisa daripada pembacaan dan pembelajaran semasa diuniversiti 25 tahun dulu.

Ramai diantara kita telah faham mengenai proses fotosintesis semenjak belajar dibangku sekolah lagi. Cikgu kita dan buku-buku sains kita mendedahkan bagaimana tumbuhan memggunakan Karbon Dioksida dan Air untuk ditukarkan kepada Oksijan dan tenaga oleh krolofill pada daun tumbuhan dengan formula yang kita tidak boleh lupa iaitu :

6H2O + 6CO2 ----------> C6H12O6+ 6O2

Maksud formula tersebut ialah dimana enam (6) molekul air digabung dengan enam (6) molikul karbon dioksid diproses dengan kaedah fotosintesis menghasilkan satu (1) molekul gula dan enam (6) molikul oksijen. MasyaAllah sungguh besar rahmat Allah kepada umatnya untuk mendapat rahmat dengan berlakunya proses ini. Manusia pula bernafas dengan menyedut oksijen dan membebaskan karbon dioksida sebagai proses Pernafasan. Ini bermakna kitaran pusingan udara sentiasa seimbang dengan adanya berjuta-juta tumbuhan didunia untuk membebaskan iksijen.


2. Struktur Daun Tumbuhan
Tumbuhan merupakan sejenis organisma fotosintetik yang mempunyai komponen Akar, Batang dan paling utama Komponen DAUN. Terdapat beberapa tumbuhan yamh tidak mempunyai struktur daun yang lazim walaupun mampu menjalankan proses fotosintesis (Pokok Kaktus dsb). Daun lazimnya berwarna hijau dan menghadap cahaya matahari atau berada dibahagian tas tumbuhan supaya mempu menerima cahaya matahari terus kepada sel-sel stomata atau sel-sel fotosintetik. Bahan asas fotosintesis iaitu air dan karbon dioksida diserap masuk kedalam sel-sel daun yang dipanggil klorofil untuk menghasilkan tenaga dan oksijen.

Keratan rentas bahagian daun menunjukkan kita perlu faham struktur daun iaitu mempunyai sel Stomata, Sel Pelindung (Guard Cell), Sel Mesopil (mesophyll cells) dan juga pembuluh (vein). Air dalam tanah diserap melalui sel-sel akar dan disalurkan melalui batang terus ke bahagian daun melalui sel-sel khas yang dipanggil sebagai xylem (disebut sebagai zigh-lem). Tumbuh2an tidak mudah kering kerana sel-sel khas yang dipanggil sebagai STOMATA yang membenarkan udara masuk dan keluar tanpa menjejaskan kandungan air dalam daun. Gas Karbon dioksida yang diserap tidak melepasi lapisan seperti lilin yang dipanggil sebagai lapisan sel berlilin (Kutikel atau cuticle). Sel-sel stomata akan terbuka dan tertutup dengan membebaskan oksijen dan menyerap karbon dioksida sahaja. Masaalah bertapa agungnya fungsi daun yang dicipta Allah Taala!.

3 Cahaya Matahari
Cahaya matahari yang terang sebenarnya terdiri daripada banyak warna yang dibezakan dengan GELOMBANG (wavelengths) dimana dapat dilihat jika dilalukan diatas kanta atau Prism. Tenaga cahaya matahari berbeza-beza dengan warna dan keadaan gelombang yang mana kuantiti bergantung kepada jenis sinaran. Gelombang yang Panjang yang terpancar akan menghasilkan kuasa spektra elektromagnetik bagi cahaya yang dapat dilihat dengan matakasar (Warna Merah). Cahaya bertindak dalam bentuk Gelombang dan Partikel yang boleh memantul dan membengkok apabila terkena objek tertentu. Tenaga dari cahaya matahari ini digunakan oleh daun untuk proses fotosintesis.

4 Klorofil dan Fungsinya
Klorofil adalah sel yang ada kebanyakkannya pada permukaan daun yang juga dipanggil sebagai pigmen yang mampu menyerap tenaga cahaya matahari. Klorofil yang berwarna hijau akan menyerap semua sinaran geklombang cahaya matahari kecuali gelombang yang berwarna hijau. Kajian saintis juga menunjukkan hanya pigmen hitam sahaja yang mampu menyerap semua warna gelombang cahaya matahari. Pigmen berwarna putih membalikkan semua gelombang dari cahaya matahari. Klorofil adalah struktur molikul yang amat kompleks dimana kemampuannya memproses fotosintesis berbeza-beza antara tumbuhan biasa di darat, didalam air, dibawah kawasan terlindung, sel-sel kecil dan sebagainya. Klorofil menyerap tenaga matahari paling cekap dengan Gelombang Biru-ungu dan Gelombang Merah-Oren dan hanya sedikit tenaga dari gelombang Hijau-Kuning-Oren.


5 Struktur Klorofil.
Kecekapan proses fotosintesis dalam krorofil daun berbeza bergantung kepada bentuk gelombang cahaya matahari yang menghasilkan tenaga yang dipanggil sebagai 'elektron'. Apabila tenaga matahari dlam bentuk elekttron ini diserap oleh pigmen daun atau stomata maka 3 perkara akan berlaku. Tenaga akan dibebaskan dalam bentuk HABA atau tenaga tersebut terbebas keudara dalam bentuk 'Fluoresence' dan yang ketiga tenaga tersebut akan menyebabkan berlakunya tindakbalas kimia dalam sel yang dipanggil sebagai proses fotosintesis. Proses tindakbalas kimia tersebut berlaku apabila klorofil mempukarkan unsur-unsur protein, air dan nutrient serta tenaga dan gas untuk menghasilkan tenaga, oksijen dan komponen lain. Struktur atau unit dalam fotosintesis dikenali sebagai Taikaloid (thylakoid) iaitu proses prokaryotes dan eukaryotes mempunyai sarung (sacs/vesicles) yang mengandungi bahan kimia photosintetik. Struktur dalam taikaloid juga mempunyai lapisan2 seperti kek lapis yang dipanggil Grana dan lapisan diantaranya dipanggil sebagai stromata.

6 Peringkat Proses Fotosintesis
Proses Fotosintesis mempunyai dua peringkat. Peringkat pertama adalah Proses Tindakbalas Cahaya (Light Reactions) dimana cahaya matahari diterima dan diserap oleh sel daun yang menghasilkan sumber tenaga. Proses kedua adalah dimana berlakunya tindakbalas kimia yang berlaku ketika tidak ada cahaya matahari dipanggil Proses Tindakbalas Tanpa Cahaya Matahari (Dark Reactions) dimana unsur karbohiderat dipecahkan untuk menjadi sumber tenaga. Semua proses tersebut hanya berlaku dalam stomata dimana Tindakbalas Cahaya berada di dalam Grana sementara Tindakbalas Tanpa cahaya Matahari berlaku didalam Stromata iaitu kedua-duanya didalam Kloroplas.

Proses Fotosintesis merupakan satu proses penting dalam kehidupan manusia dan tumbuhan. Proses ini mempastikan bahawa bekalan oksijan dan makanan dapat dihasilkan untuk kesinambunagn hidup manusia. Perimbangan gas karbomn dioksida dan oksijan dalam udara berlaku pada waktu siang dan malam hari. Ramai diantara kita tidak memahami secara langsung proses fotosintesis yang berlaku pada daun tanaman kita dan tumbuhan hutan setiap hari.PROSES FOTOSINTESIS ....... ADALAH PENTING.....
MENGHASILKAN GAS.....KALAU TIDAK GENTING....
DAUN-DAUN YANG HIJAU....JANGAN DIGUNTING......
HIDUP SEJAHTERA ..... TIDAK PERLU PENING....


By,
M Anem
Serdang
Selangor

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...