Support My Blog

Monday, November 8, 2010

Cashflow JAMBU BATU

JAMBU BATU (Psidium guava) merupakan tanaman buah-buahan tidak bermusim yang ditanam untuk pengeluaran buah jambu batu segar dan sebahagian lagi untuk diproses. Beberapa klon jambu batu yang popular di Malaysia seperti Klon GU 8, GU 9 dan juga jambu batu seedless. Kajian penulis daripada laporan statstik Jabatan Pertanian mendapati seluas 1,440 hektar tanaman jambu batu di Malaysia pada tahun 2009 dengan pengeluaran hasil sebanyak 18,880 metrik tan. Daerah Muar, Johor merupakan kawasan utama penanaman jambu batu (213 ha) dimana saya pernah bertugas selama 5 tahun dahulu. Artikel kali ini penulis mengumpulkan maklumat mengenai aliran wang tunai jambu batu untuk 9 tahun penanaman.

Jarak Tanaman : 4.0 m x 4.0 m
Bilangan Pokok : 625 pokok
Jangkamasa Cashflow disediakan : 9 Tahun


I) ALIRAN WANG MASUK
Jumlah KutipanHasil (kg/ha) = 248,500 kg
Pendapatan Kasar (Harga/kg) @ RM2.50 = RM 621,250.00

II) ALIRAN WANG KELUAR
A. Kos Pembangunan

i) Pembersihan kawasan = RM 2,000.00
ii) Penyediaan tanah = RM 1,000.00
iii) Perparitan dan saliran = RM 1,200.00
iv) Membaris & menggali lubang @RM 3/pokok = RM 1,875.00
v) Sistem Pengairan = RM 9,000.00
vi) Bina stor ladang = RM 500.00
vii) Peralatan ladang 6,250.00
Jumlah Kos Pembangunan = RM 21,825.00

B. Kos Bahan Input
i) Benih pokok (688 pokok @ RM5.00) = RM 3,440.00
ii) Baja Organik = RM 60,156.25
iii) Baja Fosfat (TSP) = RM 404.38
iv) GML = RM 7,950.00
v) Baja NPK 15:15:15 = RM 687.50
vi) NPK 12:12:17:2 = RM 39,840.94
vii) Racun Serangga = RM 28,925.00
viii)Racun kulat = RM 28,925.00
ix) Racun Rumpai = RM 8,280.00
x) Kertas pembalut = RM 24,601.50
Jumlah Kos Bahan Input = RM 203,210.56

C. Kos Tenaga Kerja @ RM30/hari/orang
i) Membaja = RM 5,730.00
ii) Memangkas = RM 4,440.00
iii) Mengawal perosak dan penyakit = RM 7,200.00
iv) Mengawal rumput = RM 2,760.00
v) Membalut buah =RM 41,002.50
vi) Memungut hasil @ RM0.1/kg = RM 24,850.00
Jumlah Kos Tenaga Kerja = RM 85,982.50

D. Kos Pelbagai
Penyelenggaraan Infrastruktur = RM 7,200.00
Kos bahan api = RM 12,600.00
Cukai tanah = RM 5,000.00
Jumlah Kos Pelbagai = RM 24,800.00

Jumlah Kos A+B+C = RM 335,818.06
Perbelanjaan Luar Jangka (10%) = RM 33,581.81
JUMLAH ALIRAN WANG KELUAR = RM 369,399.87


III) ANALISA CASHFLOW
BAKI WANG TUNAI = RM 251,850.13
BAKI WANG TIMBUNAN
NILAI KINI BERSIH (NPV) @ 10% = RM 125,910.16
HARGA PULANG MODAL (RM/KG) = RM 2.12
KADAR PULANGAN DALAM (IRR) = 55%
B/C RATIO = RM 0.63
By,
M Anem
Hort
Putrajaya
Malaysia

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...