Support My Blog

Wednesday, November 10, 2010

Cashflow RAMBUTAN

Rambutan (Nephelium lappaceum) merupakan antara pokok buah yang luas ditanam di Malaysia sama ada secara monocrop atau campuran. Keluasan direkodkan pada tahun 2010 ialah 25,460 hektar dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 82,740 metrik tan. Antara kawasan penanaman utama rambutan di Malaysia ialah di Daerah Selama Perak (846 ha), Daerah Kuala Krai Kelantan (654 ha) dan daerah Dungun Terengganu (473 ha). Banyak klon-klon rambutan di Malaysia tetapi yang popular ialah Klon R134 (Rambutan Singapore), Klon R 156 (Gading Muar), Klon R 179 (Deli Cheng), R 191 (Anak Sekolah ) dan Klon R 193 (Deli Baling). Tanaman rambutan adalah untuk kegunaan dan pasaran segar. Rambutan boleh di proses untu dibuat jem dan di tinkan. Artikel kali ini penulis mempaparkan Aliran Wang Tunai bagi rambutan untuk selama 20 tahun berdasarkan Laoporan Pengurusan Ladang yang lama yang disusun balik awal tahun 2010.


Jarak Tanaman Rambutan : 9.0m x 9.0m
Jumlah Bilangan Pokok/ha : 123 pokok
Jangkamasa Penanaman Cashflow : 20 Tahun


I) ALIRAN WANG MASUK
Anggaran Hasil rambutan (kg/ha) = 125,750 kg
Pendapatan Kasar @ RM1.50/kg = RM 188,625.00

II)ALIRAN WANG KELUAR
A. KOS PEMBANGUNAN
1. Membersihkan kawasan = RM 2,000.00
2. Peparitan dan saliran = RM 1,200.00
5. Penyediaan tanah = RM 1,000.00
6. Membaris danMenanam =RM 369.00
7. Sistem Pengairan = RM 9,000.00
8. Stor = RM 500.00
Jumlah Kos Pembangunan = RM 14,069.00
B. KOS BAHAN INPUT
1. Anak pokok @ RM5/pokok + 10% sulaman = RM 676.50
2. Kos Input Baja Rambutan
(i) Baja Basal (CIRP) =RM 23.37
(ii) Baja Organik = RM 13,868.25
(iii) Baja NPK 15:15:15 = RM 537.26
(iv) NPK 12:12:17:2+TE = RM 26,383.50
(v) Kapor / GML = RM 2,255.82
3. Racun Kawalan Serangga/Penyakit = RM 2,843.10
4. Racun Kawalan Rumput Rumpai = RM 3,831.75
5. Alat-alat ladang =RM 2,800.00
Jumlah kos bahan input = RM 53,219.56

C. KOS TENAGA KERJA
1. Upah kerja Pembajaan =RM 4,215.00
2. Kawalan Serangga & Penyakit = RM 7,920.00
3. Kawalan Rumput Rumpai = RM 3,435.00
4. Kerja2 Cantasan Pokok = RM 3,390.00
6. Memungut Hasil @ RM0.10/kg. = RM 12,575.00
7. Penyelenggaraan insfrasktur = RM 10,000.00
Jumlah Kos Tenaga Kerja = RM 41,535.00

D. KOS PELBAGAI
1. Kos bahan api = RM 9,100.00
2. Sewa tanah = RM 10,000.00
Jumlah Kos Pelbagai = RM 19,100.00
III) ANALISA CASHFLOW
JUMLAH KOS (A+B+C+D) =RM 127,923.56
Kos Luar Jangkaan 5% = RM 6,396.18
JUMLAH ALIRAN WANG KELUAR = RM 134,319.74
BAKI WANG TUNAI = RM - 54,305.26
BAKI WANG TIMBUNAN -
NILAI KINI PENGELUARAN (NPV) @ 10%= RM 72.14
KADAR PULANGAN DALAM (IRR) 10% =
NISBAH FAEDAH KOS @ 10% = RM 1.00
Harga Pulang Modal =RM 1.53

By,
M Anem
Kuching
Sarawak

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...