Support My Blog

Monday, November 8, 2010

Cashflow Betik


Betik (Carica papaya) merpakan tanaman buah-buahan tidak bermusim yang popular di Malaysia dengan jenis seperti Betik sekaki, Betik Eksotika dan Juga Betik Subang. Tanaman Betik adalah untuk pasaran ekspot dan domestik. Jabatan Pertanian melaporkan seluas 2,985 hektar tanaman betik diusahakan pada tahun 2009 dengan pengeluaran hasil sebanyak 47,830 metrik tan dimana kawasan utama tanaman ialah di Rompin , Pahang 688 ha), daerah Padang Terap Kedah (295 ha) dan Daerah Muar Johor (182 ha). Artikel Aliran Wang Tunai Betik dipaparkan dengan jangkahayat selama 9 Tahun untuk rujukkan semua pembaca.

ALIRAN KEWANGAN TANAMAN BETIK EKSOTIKA PADA TAHUN 2010

Keluasan : 1.0 hektar
Jarak Tanaman 1.2m x 1.2m
Jumlah pokok : 1,200
Jangkamasa Cashflow disediakan : 9 Tahun

I. ALIRAN WANG KELUAR (9 TAHUN)
A. HASIL BETIK (kg/ha) = 300,000 KG
B. PENDAPATAN KASAR @RM0.75/kg = RM 330,000
II. ALIRAN WANG MASUK (9 TAHUN)
A. Kos Pembangunan
a. Pembersihan Kawasan = RM 2,000
b. Penyediaan Tanah (Bajak, Rotor & Batas) = RM 3,600
c. Lining, lubang tanaman baja basal dan menanam = RM 10,800
d. Sistem pengairan dan kelengkapan = RM 9,000
Jumlah Kos Pembangunan = RM 25,400

B. Kos Input
a. Bahan Tanaman = RM 8,640
i) CIRP = RM 684
ii) NPK 15:15:15 = RM 1,966
iii) NPK 12:12:12:17:2 = RM 65,340
iv) Baja Organik = RM 51,480
v) GML = RM 3,975
c. Racun Rumpai = RM 2,808
d. Racun Serangga = RM 5,967
e. Racun Kulat = RM 5,967
f. Peralatan Ladang = RM 1,050
g. Bakul = RM 9,200
h. Suratkhabar = RM 600
Jumlah Kos Input = RM 157,677

C. Kos Tenaga Kerja
1. Membaja = RM 2,790
2. Kawalan rumpai = RM 1,440
3. Kawalan Serangga/Kulat = RM 5,400
4.Cantasan dan cantuman baji = RM 1,800
5. Penyelengaraan Infrastruktur = RM 1,080
6. Memungut Hasil @5sen/kg = RM 15,000
Jumlah Kos Tenaga Kerja = RM 27,510

D. Kos Pelbagai
1. Kos Bahan Api = RM 11,340
2. Sewa Tanah = RM 4,500
Jumlah Kos Pelbagai = RM 15,840
III. ANALISA CASHFLOW
Jumlah Kos (A+B+C+D) = RM 226,427.00
Kos Luar Jangka @ 5 % = RM 11,321 .00
JUMLAH ALIRAN WANG KELUAR = RM 237,748.00
PENDAPATAN KASAR LADANG = RM 330,000.00
PENDSPATAN BERSIH LADANG = RM 92,252.00
PRNDAPATAN BERSIH/TAHUN = RM 10,250.20
PRNDAPAPATAN BERSIH/BULAN = RM 94.40
BAKI WANG TUNAI = RM 92,252
BAKI WANG TIMBUNAN = RM 265,444
NILAI KINI BERSIH (NPV) @ 10% = RM 46,530
KADAR PULANGAN DALAM (IRR) = 51.10%
NISBAH FAEDAH KOS (B/C ratio) @ 10% = 1.39
HARGA PULANG MODAL (RM/KG) = RM 0.79
By
M Anem
Asal Muar
Johor
Nov 2010

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...