Support My Blog

Monday, November 8, 2010

Cashflow Belimbing

Belimbing (Averhoa carambola) merupakan sejenis tanaman buah-buahan yang popular di Malaysia untuk pasaran tempatan dan pasaran ekspot. Malaysia menanam seluas 1,340 hektar Belimbing pada tahun 2009 dengan pengeluaran sebanyak 11,365 metrik tan dimana kawasan pengeluaran utama ialah di Daerah Gombak Selangor (132 ha) diikuti dengan Daerah Seremban (79 ha) dan Daerah Temerloh Pahang (68 ha). Penulis mempaparkan Aliran Wang Tunai bagi tanaman belimbing untuk panduan dan rujukan para pembaca. TanamanBelimbing merupakan pokok saka yang mempunyai jangkahayat hidup selama 25 tahun jika dijaga dengan sempurna.


Jangkamasa Cashflow disediakan : 25 Tahun

I. ALIRAN WANG MASUK (25 TAHUN)
Jumah Tuaian Hasil = 1,031,700 KG
Pendapatan Kasar@RM 2.00 x 1,031,700 kg = RM 1,908,645
Jumlah Pendapatan Kasar Ladang = RM 1,908,645.00

II. ALIRAN WANG KELUAR (25 TAHUN)
A. KOS PEMBANGUNAN
1. Pembersihan Kawasan = RM 2,500
2. Penyediaan tanah (bajak) = RM 740
3. Sistem pengairan dan kelengkapan = RM 10,800
4. Perparitan dan Saliran = RM 2,600
5. Pagar - kawat duri & kayu teras = RM 1,645
6. Jalan Ladang = RM 3,600
Jumlah Kecil 1 = RM 21,885.00


B. KOS BAHAN INPUT
1. Anak Pokok + 10% (RM5/pkk) = RM 1,529.00
2. Baja asas - CIRP = RM 47.82
3. Baja Sebatian 15:15:15 = RM 667.20
4. Baja Sebatian 12:12:12:17:2 7 = RM 4,954.36
5. Baja Organik (proses) = RM 88,682.00
7. Kapur GML = RM 3,658.48
8.. Racun rumpai = RM 8,820.00
9. Racun serangga = RM 38,886.64
10. Racun Kulat = RM 38,886.64
11. Alatan ladang = RM 4,860.00
12 Kertas pembungkus (RM 0.03) = RM 136,184.40
Jumlah Kecil 2 = RM 97,176.54


C. KOS TENAGA KERAJA

1.Kos Gaji Pekerja = RM 150,000.00
2. Membalut buah = RM 82,536.00
3. Mengutip hasil (RM 0.10/kg) = RM 103,170.00
Jumlah Kecil 3 = RM 335,706.00


D. KOS TETAP
1. Sewa tanah = RM 12,500.00
2. Susut Nilai = RM 12,150.00
E. KOS PELBAGAI
1. Kos bahan api = RM 27,000.00
2. Penyelenggaraan Pagar = RM 1,316.00
3. Penyelenggaraan Jalan Ladang = RM 2,880.00
4. Penyelenggaraan sistem pengairan = RM 25,920.00
Jumlah Kecil 4 = RM 81,766.00

III. ANALISA CASHFLOW BELIMBING
Jumlah Kos Pengeluaran (1,2,3,4) = RM 836,533.54
Kos luar jangka @ 10% = RM 83,653.35
JUMLAH KOS PENGELUARAN = RM 920,186.89
PENDAPATAN KASAR LADANG = RM 1,980,845.00
JUMLAH PENDAPATAN KASAR= RM 1,060,658.10

PENDAPATAN KASAR/TAHUN = RM 42,426.35

JUMLAH PENDAPATAN KASAR/BULAN = RM 3,535.50

KADAR B/C RATIO = RM 2.15

Harga Pulang Modal (RM/KG) = RM 0.89


NPV @ 10% = RM246,727.6


Nilai IRR = 44%


By
M Anem
Pct 11
Putrajaya
Malaysia
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...