Support My Blog

Wednesday, November 10, 2010

Cashflow PITAYA

Pitaya (Hylocereus undatus) terdapat dua klon popular iaitu Klon Isi Merah dan Klon Isi Putih. Di Malaysia terdapat seluas 2,510 hektar tanaman pitaya direkodkan pada tahun 2010 dengan anggaran pengeluaran sebanyak 9,790 metrik tan. Industri tanaman pitaya sedang mengalami masaalah serangan penyakit serious masa ini dan dikawal dengan kaedah IPM. Kawasan utama tanaman pitaya di malaysia terdapat di Daerah Kluang Johor (206 ha), Daerah Mersing Johor (156 ha) dan daerah Jelebu Negeri Sembilan (155 ha). Artikel kli ini saya berbincang mengenai Aliran wang tunai tanaman pitaya (Cashflow) berdasarkan kajian yang dibuat pada tahun 2010.


PITAYA
Keluasan kajian : 1.0 hektar
Jarak Tanaman 2.5 m x 3.0 m
Bil. Pokok / ha = 5,320 pokok
Bil. Tiang / ha = 1,330 batang
Jangkamasa Penanaman Cashflow : 10 Tahun

CASHFLOW TANAMAN PITAYA :

A. HASIL PITAYA/HA = 199,000 kg
B. PENDAPATAN KASAR @RM3.00/kg = RM 597,000.00

C. Perbelanjaan
1. Kos Pembagunan
a. Penyediaan Tanah = RM 2,000
b. Pagar = RM 8,000
c. Tiang dan para konkrit = RM 19,950
d. Sistem pengairan = RM 8,000
e. Peralatan Ladang = RM 6,000
Jumlah Kos Pembangunan 1 = RM 43,950

2. Kos Pengeluaran
1. Kos Input
a. Bahan Tanaman = RM 15,960
b. Baja = RM 103,590
c. Racun Rumpai = RM 2,808
d. Racun Serangga =RM 9,482
e. Racun Kulat = RM 11,039
f. Peralatan Ladang = RM 350
g. Bakul = RM 9,200
h. Kos Bahan Api = RM 16,524
Jumlah Kos Input 2 = RM 167,117

3. Kos Tenaga Kerja
1. Membaja = RM 2,610
2. Kawalan rumpai = RM 1,440
3. Kawalan Serangga/Kulat/Baja Foliar = RM 5,940
4.Cantasan dan cantuman baji = RM 360
5. Penyelengaraan Infrastruktur = RM 1,080
6. Memungut Hasil @5sen/kg = RM 8,700
Jumlah Kos Tenaga Kerja 3 = RM 20,130
4. Kos Tetap & Susutnilai
Jumlah kos Tetap dan susutnilai = RM 6,650

Jumlah Kos (1,2,3,4) = RM 224,547
Kos Luar Jangka @ 10 % = RM 22,455
JUMLAH KOS PENGELUARAN = RM 247,002.00

D. ANALISA KEWANGAN
PENDAPATAN BERSIH = RM -73,002
BAKI TIMBUNAN =
NILAI KINI BERSIH (NPV) @ 10% = RM -68,391.00
KADAR PULANGAN DALAM (IRR)
NISBAH FAEDAH KOS (B/C ratio) @ 10% = RM 1.78
TITIK PULANG MODAL = RM 1.77

* 1 ha - 3 pekerja


By,

M Anem

Johor

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...