Support My Blog

Wednesday, November 10, 2010

Cashflow Limau MaduLimau Manis Madu (Citrus suhuensis) tanaman buah-buahan yang mempunyai pasang surut mengikut masa. Antara klon limau manis yang popular cuma Klon M32 yang ditanam di Malaysia. Keluasan tanaman limau manis di Malaysia cuma 3,940 hektar dengan hasil sebanyak 17,970 metrik tan pada 2009. Terdapat satu klon limau madu yang dikenali dengan Klon M33 yang berasal dari Segamat Johor. Daerah Asajaya di Sarawak merpakan kawasan utaman tanaman limau langkat di Malaysia dengan keluasan 294 hektar pada tahun 2009 diikuti dengan Daerah Simunjan Sarawak (288 ha) dan Daerah Beaufort Saabah (230 ha). Artikel kali ini penulis membentangkan Aliran Wang Tunai Tanaman Limau Manis atau Limau Madu berdasarkan beberapa kajian di Kedah, Terengganu dann Johor pada awal tahun 2010.

CASHFLOW LIMAU MANIS MADU


Jarak Tanaman : 6m X 4.5 m
Jumlah Pokok / ha : 370 pokok
Jangkamasa Penanaman Cashflow : 15 Tahun

PERKARA Jumlah
HASIL LADANG LIMAU
Anggaran Hasil Limau Madu/tahun = 224,960 kg
Pendapatan Limau madu (RM 2.35/kg) = RM 528,656.00

A. ALIRAN WANG MASUK
PENDAPATAN KASAR = RM 528,656.00

B. ALIRAN WANG KELUAR

PERBELANJAAN
I) Kos Pembangunan
1. Pembersihan Kawasan = RM 2,000.00
2. Sistem Saliran/ pembentungan = RM 500.00
3. Jalan Ladang = RM 2,000.00
4. Penyediaan Tanah = RM 300.00
5. Sistem Pengairan = RM 9,000.00
6. Anak Pokok+sulaman 10% @5.00/pk = RM 2,035.00
7. Pagar -Kawat duri = RM 2,000.00
8. Stor = RM 500.00
Jumlah kos Pembangunan = RM 18,335.00


II) Kos Bahan Input
1. Baja Basal/Asas = RM 569.80
2. Baja Organan = RM 59,940.00
3. Baja NPK Hijau = RM 26,906.40
4. Baja NPK Biru Sp = RM 60,606.00
5. Baja Kalsium Nitrat = RM932.40
6. Baja Foliar = RM 10,140.00
7. Bahan GML = RM 2,225.92
8. Racun Serangga = RM 6,180.48
9. Racun Kulat = RM 22,661.76
10. Racun Rumpai = RM 3,861.00
11.Bakul buah = RM 18,000.00
12.Minyak(Diesel) = RM 7,500.00
13.Alatan Ladang = RM 2,100.00
Jumlah Kos Bahan Input = RM 221,623.76

III) Kos Tenaga Kerja @RM 25.00/orang/hari
1. Membaja = RM 3,960.00
2. Kawalan rumpai = RM 3,600.00
3. Kawalan Serangga/Kulat/Baja Foliar = RM 19,440.00
4.Cantasan = RM 3,060.00
5. Penyelengaraan Infrastruktur = RM 1,800.00
6. Memungut Hasil @10sen/kg = RM 22,496.00
7. Lain-lain kerja = RM 1,800.00
Jumlah Kos Tenaga Kerja = RM 56,156.00


C. ANALISA KEWANGAN
JUMLAH KOS PENGELUARAN = RM 296,114.76
JUMLAH KOS LUAR JANGKA (10%)= RM 29,611
JUMLAH KOS PENGELUARAN = RM 325,726.24
BAKI WANG TUNAI = RM 202,929.76
BAKI WANG KOMULATIF = RM 421,227.92


By
M Anem
Air Keroh, Melaka
Malaysia

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...