Support My Blog

Thursday, July 20, 2017

PEMBANGUNAN MAMPAN - KONSEP

PEMBANGUNAN MAMPAN (Sustainable Development) merupakan satu konsep yang semakin dibincangkan oleh dunia dalam beberapa abad kebelakangan ini. Perkara ini juga berkait dengan sektor pertanian dimana 'Pertanian Mampan' atau 'Pertanian Lestari' sering dibincangkan diperingkat domestik dan antarabansa. Walau pun kini telah terdapat hujah bahawa corak semasa pembangunan tidak mampan telah pun dibuat beberapa dekad lalu, tetapi masih belum membawa kepada perubahan arah untuk setiap negara dapat menggabungkan kuasa-kuasa yang sedia ada. Ini juga berkait dengan arahan pada setiap negara agar mereka ke arah pelaksanaan pembamgunan dengan konsep pendekatan dasar baharu. Penulis yang merujuk kepada Laporan Suruhanjaya Alam Sekitar dan Pembangunan Dunia (Suruhanjaya Brundtland), 1987 yang bertajuk "Masa Depan Bersama" (Suruhanjaya Dunia mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan, 1987) dimana laporan ini telah pun jelas mencadangkan definisi yang kini dimana telah dipersetujui secara meluas bahawa konsep pembangunan mampan sebagai proses yang "memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka". Walaupun takrif ini telah pun diterima secara meluas tetapi pada masa yang sama ia juga didapati telah menimbulkan (kepada fokus yang agak umum) tafsiran yang berlainan dan memerlukan penjelasan lanjut. Walau bagaimanapun dipersetujui dimana didalam rangka kerja perjanjian antarabangsa yang dicapai pada 1992 yang dibincangkan di dalam Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan mereka telah setuju menerima pakai Deklarasi Rio mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, 1993) dan Agenda 21. Ini bermakna bahawa konsep sejagat pembangunan mampan dianggap sebagai merangkumi tiga matlamat iaitu (1) pembangunan ekonomi, (2) pembangunan sosial dan (3) perlindungan alam sekitar. Rencana malam ini saya mengupas dalam "Anim Agro Technology" mengenai konsep pembangunan mampan (sustainable development) berdasarkan kepada laporan beberapa sumber rujukkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan penulis dan juga pembaca blog ini. 


Daripada Laporan PBB iaitu oleh Suruhanjaya Brundtland memberi perhatian khusus kepada saling-hubungan antara ketiga-tiga matlamat ini dimana ia telah mengambil maklum berkenaan hubungan dua hala antara hubungan sosial - ekonomi - alam sekitar. Pembangunan sosial khususnya adalah perlu untuk mengekalkan kedua-dua pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar, Suruhanjaya mendapati bahawa "dunia di mana kemiskinan berleluasa akan sentiasa terdedah kepada malapetaka ekologi dan lain-lain" dan bahawa "pengagihan kuasa dan pengaruh di dalam masyarakat terletak di tengah-tengah persekitaran dan pembangunan yang paling mencabar". Ia juga menekankan bahawa pembangunan mampan bukan matlamat hanya untuk negara-negara membangun tetapi mesti turut menjadi matlamat negara-negara maju. Usaha-usaha Suruhanjaya Dunia mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan membawa kepada keputusan Majlis Pentadbir Program Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNEP) dimana pada sesi kelima belas dirangkakan untuk mengesyorkan kepada Perhimpunan Agung untuk memanggil Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Alam Sekitar dan Pembangunan (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Perhimpunan Agung, 1989). Persidangan itu juga yang dikenali sebagai Sidang Kemuncak Dunia Rio dimana ia telah diadakan di Jun 1992. Deklarasi Alam Sekitar dan Pembangunan Rio yang telah dinyatakan di atas mengisytiharkan, antara lain termasuk hak untuk pembangunan (prinsip 3) dan dalam pandangan yang berbeza terhadap kemusnahan alam sekitar global, negara-negara telah bersama tetapi berbeza tanggungjawab (prinsip 7). 


Agenda 21 dibentangkan sebelum masyarakat antarabangsa menetapkan beberapa set objektif yang sangat luas yang ingin dicapai dalam abad ke-21. Mencari jalan untuk tujuan memaksa tindakan ke atas komitmen yang terkandung dalam perjanjian Agenda 21 diperlukan di kalangan negara-negara ahli PBB pada langkah-langkah konkrit ke arah kerjasama pembangunan, atau sekurang-kurangnya pada petunjuk yang konkrit. Rumusan Matlamat Pembangunan Milenium pada tahun 2000 boleh dilihat sebagai satu langkah ke hadapan ke arah perjanjian pada penunjuk konkrit bagi pencapaian sosial dan sasaran pembangunan. Sebanrnya menjelang abad ke-21, masyarakat dunia mempunyai kedua-dua agenda untuk pembangunan mampan yang merangkumi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan alam sekitar; dan satu set penunjuk bagi pencapaian matlamat pembangunan sosial yang telah mendorong tindakan yang ketara dan inisiatif dasar. 


Konsep seperti Ekonomi Hijau (Green Economy) adalah perkara penting yang dibincangkan. Walaupun "ekonomi hijau" telah ada sebelum ini, aplikasi ekonomi hijau semasa adakalanya ia dikaitkan dengan krisis makanan 2008 dan konteks kelestarian alam sekitar di dalam pakej rangsangan yang telah dipertimbangkan dalam usaha untuk mengatasinya. Ianya adalah dipengaruhi yang mana sebahagiannya melalui rundingan berkaitan dengan perubahan iklim pada malam sebelum sesi kelima belas Persidangan Pihak-Pihak (Conference of the Parties) kepada Konvensyen Rangka Kerja Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang diadakan di Copenhagen 7-19 Disember 2009. Semakin ramai yang telah berhujah untuk membuat pakej ini sebagai pakej rangsangan "hijau". Bagi sesetengah negara sebenarnya telah menjalankan usaha yang bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam pakej rangsangan yang menawarkan projek-projek ke arah perlindungan alam sekitar dan mengurangkan impak perubahan iklim. Lama-kelamaan ujud ungkapan-ungkapan lain selain ekonomi hijau seperti pertumbuhan hijau, rangsangan hijau, teknologi hijau, sektor hijau, perniagaan hijau dan usaha hijau digunakan. Walau bagaimanapun, walaupun penggunaan yang semakin meningkat, konsep ekonomi yang hijau tidak ditakrifkan dengan baik. Menyedari pelbagai cara di mana konsep digunakan, Setiausaha Agung, dalam satu laporan kepada Perhimpunan Agung, membuat kesimpulan bahawa 'ekonomi hijau' "adalah istilah yang luas" (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Perhimpunan Agung, 2010a, per. 57) dan oleh itu diminta untuk "lebih penjelasan tentang konsep berkenaan dengan hubungan antara ekonomi hijau dan pembangunan yang berterusan" (ibid., perenggan 57 (a)). 


Secara umum, konsep ekonomi hijau adalah usaha untuk menekankan kemampanan (kelestarian) dan perlindungan alam sekitar sambil mengorak langkah ke arah pembangunan mampan. Mungkin kerana kekurangan definisi yang jelas, kepentingan semasa dalam penghijauan ekonomi telah mewujudkan kebimbangan dan perdebatan seperti mana Suruhanjaya Brundtland yang sebelum ini telah bergelut untuk melaksanakan persetujuan tentang konsep pembangunan mampan. Dalam perbahasan semasa, ramai wakil-wakil negara membangun telah menyatakan bahawa desakan ke atas ekonomi hijau adalah berisiko untuk pelbagai sebab (Khor, 2011). Mereka bimbang: (a) bahawa ia boleh membawa kepada fokus satu dimensi ke atas alam sekitar dan meminggirkan matlamat pembangunan sosial, dan jika diterima pakai di peringkat global, fokus kepada ekonomi hijau mungkin melemahkan kepentingan dan hak untuk pembangunan negara-negara membangun; (b) bahawa tumpuan sedemikian boleh membawa kepada pendekatan "satu saiz muat semua" (one size fits all) dimana negara-negara membangun dan maju akan dihakimi oleh kayu pengukur yang sama, sekali gus mencairkan prinsip yang dinyatakan di atas "bersama tetapi tanggungjawab yang berbeza" yang diterima pakai pada Sidang Kemuncak Dunia; (c) bahawa usaha untuk ekonomi hijau dunia boleh mendorong negara-negara maju untuk mengenakan sekatan perdagangan yang baharu kepada negara-negara membangun; dan (d) bahawa satu rangka kerja ekonomi hijau boleh membawa kepada syarat dan dasar baharu untuk bantuan pembangunan antarabangsa (ODA) dan pemberian pinjaman kepada negara-negara membangun. Kebimbangan ini boleh ditangani dengan memastikan bahawa konsep ekonomi hijau tidak melemahkan pendekatan yang seimbang untuk pembangunan mampan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan penjagaan alam sekitar boleh dilihat sebagai pelengkap objektif strategik. Seperti yang telah dinyatakan, kerana peningkatan eksponen dalam tahap aktiviti manusia, bumi telah mencapai hadnya di dalam source and sink. Menekankan keperluan bagi ekonomi hijau boleh membantu menarik perhatian dunia untuk memberi tumpuan pada kekangan dan had ini. Dari segi ini, konsep ekonomi hijau menekankan kepentingan ekuiti antara generasi dalam ekonomi dan pembangunan sosial, yang memastikan untuk memenuhi keperluan generasi masa kini tidak tidak akan menjejaskan keupayaan generasi yang akan datang untuk memenuhi keperluan mereka sendiri; kerana kos untuk melindungi ekosistem dari kerosakan dikaitkan dengan ekonomi "bukan hijau" adalah lebih besar bahawa kos yang dijangka bagi pelaburan ke arah kelestarian. Semuga tulisan yang dipetik dari laporan tersebut memberi sedikit kefahaman mengenai pembangunan mampan kepada pembaca semua. Wasallam!!!..
PEMBANGUNAN MAMPAN....APA BENDA...
PERINGKAT DUNIA... DIBINCANG SENTIASA...
SATU KONSEP... PEMBANGUNAN SEMUA...
BACA ARTIKEL... AGAK SUSAH FAHAMNYA... 

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Agriculture Faculty,
UPM, Serdang,
Selangor, Malaysia.
(Ditulis pada: 1 Febuary 2017)
Takziah dan fatehah kpd adek ipar Suhaimi yg meninggal semalam....
20 Julai 2017

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...