Support My Blog

Monday, April 25, 2016

MASAALAH KARAT NANGKA - APA DIA?

MASAALAH KARAT NANGKA merupakan satu fenomena yang kini menjadi satu sebab kepada penurunan kualiti sesetengah varieti tanaman Nangka terutama J33 yang menghantui petani. Buah Nangka (Artocarpus heterophyllus) yang ditanam di Malaysia kini merupakan pilihan petani dibeberapa kawasan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) terutama di Negeri Pahang. Varieti Tekam Yellow (J33) merupakan sejenis verieti nangka yang didapati agak mudah diserang masaalah karat nangka berbanding dengan varieti-varieti lain terutama jika pokok tersebut masih muda. Nangka varieti lain yang juga agak popular ditanam agak jarang diserang dan dilaporkan tiada masaalah karat nangka serius. Antaranya seperti varieti J32 (Mantin), J36 (Nangka Madu), J37 (Mastura), Subang Chap Boy (J28) dan J31 (NS101). Masaalah karat nangka telah dikenalpasti oleh beberapa orang petani dan pegawai Jabatan Pertanian pada awal tahun 2010 melalui beberapa laporan yang diterima terutama dari kawasan projek komersil nangka di Negeri Pahang dan Negeri Sembilan. Beberapa pihak seperti Jabatan Pertanian, MARDI dan Universiti tempatan telah membuat pemerhatian mengenai masaalah karat nangka tetapi masih keputusan masih diperingkat awal untuk menentukan dan banyak kali dibincangkan. Antara persoalan adalah apakah yang sebenarnya menjadi punca kepada masaalah ini?. Adakah di sebabkan oleh patogen?, Adakah disebabkan oleh masaalah fisiologi?, Adakah disebabkan oleh cuaca dan hujan?, Adakah disebabkan oleh bakteria, Kulat atau Serangga?. Bagi menyelami masaalah KARAT NANGKA (Jackfruit Rust) yang kini merupakan satu isu dan fenomena menjadi satu sebab kepada penurunan kualiti pada sesetengah varieti Nangka terutama varieti Tekam Yellow (J33), penulis yang mempunyai pengalaman dalam proses pengesyoran varieti ini mendapati ia juga merupakan sejenis verieti nangka yang mudah diserang masaalah karat nangka berbanding dengan varieti-varieti lain. Karat Nangka dalam 'Anim Agro Technology' untuk dikongsi maklumat dan dibincangkan bersama dengan semua pembaca blog ini.

Tanaman pokok nangka di Malaysia kini dijadikan satu jenis buah-buahan agak popular dimajukan secara komersil. Nangka dikenalpasti untuk dimajukan di bawah program pembangunan buah-buahan di bawah Dasar Agro Makanan dan di bawah projek NKEA (EPP7). Penanaman nangka telah menarik minat ramai petani kerana cepat berhasil, mudah dijaga, pasaran yang baik dan berpotensi untuk pasaran ekspot khususnya beberapa verieti tertentu terutama Varieti Tekan Yellow (J33). Keluasan kawasan tanaman nangka telah bertambah mulai 2008 dimana penghasilan dari cuma 18,700 metrik tan pada tahun 2003 telah naik kepada sebanyak 29,980 metrik tan pada tahun 2010 iaitu hampir dua kali ganda dalam masa 7 tahun. Jumlah keluasan tanaman nangka pula seluas 3,460 hektar pada tahun 2010. Purata harga ladang nangka pada tahun 2010 ialah RM 1.78 sekilogram dan purata harga runcit RM 3.80 sekilogram untuk kebanyakkan varieti. Bagaimana pun di Pahang, Persatuan Penanam Nangka TKPM telah menetapkan harga minima nangka segar diladang adalah sekitar RM2.50 sekilogram. Nangka segar ini dijual kepada pemborong buah di sekitar Pahang dan Lembah Kelang untuk jualan segar dan juga diproses. Nangka yang matang dipetik dan diperam sebelum diedarkan kepada pembeli (Sila lihat foto disebelah). Nangka ini sesuai dimakan segar dan banyak dijual digerai tepi jalan, pasar tani, pasar malam malahan dikawasan premis buah-buahan tempatan.

Berbalik kepada masaalah mengenai KARAT NANGKA yang penulis hendak bincangkan, kini ada beberapa hipotesis dan kajian awal telah dibuat dan dibincang dengan serius. MARDI dalam satu laporan ada menyatakan bahawa, karat nangka bukan di sebabkan oleh serangan oleh patogen Kulat, Bakteria atau pun Virus. Penyelidik mereka menyatakan secara spesifik dimana kehadirannya patogen yang terdapat pada sampel buah yang diserang karat nangka mungkin disebabkan oleh apa yang didakwa sebagai kesan sampingan (secondary effect). Beberapa sampel buah karat nangka yang diambil daripada TKPM Tebing Tinggi, Triang di Bera, Pahang serta TKPM Lanchang, Temerloh, Pahang dan TKPM Gemas, di Negeri Sembilan telah dibawa ke makmal untuk dianalisa. Hasilnya telah didapati beberapa keputusan awal yang menyatakan bahawa masaalah karat nangka bukan disebabkan oleh bakteria atau kulat berdasarkan kepada beberapa ujian yang dijalankan dimakmal. Ujial makmal tersebut (postulate) yang dijalankan memberikan bahawa ia berkait dengan kesan fizikal dan bukan patogen. Kalau bukan disebabkan oleh perkara tersebut, jadi apa pula sebenarnya yang menjadi asas kepada kejadian karat nangka?. Tanda hitam pada pangkal tangkai buah menunjukkan buah tersebut memang telah diserang dengan karat nangka (Sila anda lihat foto disebelah). Bagaimana pun kini buah yang elok kulit luarnya tetapi apabila dibelah masih ada tanda serangan karat nangka. 

Lawatan penulis kebeberapa lokasi tanaman Nangka Tekam Yellow (J33) seperti di Projek Kelompok FELDA Mempaga, Pahang ; Projek TKPM Lanchang, Pahang; TKPM Kota Perdana; Stesyen FELDA Sg Tekam, Jerantut, Pahang; TKPM Tebing Tinggi, Bera; Stesyen Pertanian kg Awah, Maran; Stesyen FELDA Sg Tengi, Selangor dan juga banyak lokasi lagi mendapati memang ada dilaporkan berlaku kejadian karat nangka. Bagaimana pun penulis dapati kadar serangan karat nangka ini amat relatif berbeza-beza dari segi kekerapan, simptom dan juga kehadirannya. Serangan karat nangka yang dilaporkan petani berlaku tetapi bukan sepanjang waktu. Ramai responden atau petani yang ditemuduga berkata, jika cuaca banyak hujan maka kejadian karat nangka lebih mudah berlaku. Ini berkait dengan satu keadaan sekeliling sangat lembab dimana jika petani kurang menjalankan aktiviti cantasan menyebabkan kerap berlaku masaalah karat nangka. Ini katanya berkait dengan bentuk bahu buah nangka J33 (dekat dengan pangkal tangkai buah) yang agak melekuk dan mampu menakung air dimusim hujan. Adakah air hujan tersebut akan diserap masuk terus kedalam empulur buah nangka dan ini akan menyebabkan kejadian 'fisiological disorder'?. Adakah air tersebut juga masuk membawa bersama-sama dengan patogen seperti kulat atau lain-lain jenis patogen?. Pokok nangka J33 yang berumur muda (kurang 3 tahun) atau yang baru mula berbuah dilaporkan berpotensi tinggi diserang masaalah karat nangka. 

Perbincangan penulis dengan seorang peserta TKPM Lanchang di Temerloh, En Sarabudin yang menanam 20 ekar nangka J33 ada menyatakan kadar serangan karat nangka dikebun beliau kurang kerana beliau menggunakan beberapa jenis racun kulat jenis mahal (Beliau ada namakan nama-nama racun tersebut kepada saya). Dakwanya kejadian karat nangka dapat diatasi untuk beberapa musim lepas jika dibuat berbandingan dengan jirannya di TKPM Lanchang yang dilaporkan menghadapi masaalah tersebut. Apabila saya melawat kawasan kebun, memang mendapati kebersihan kawasan kebun, cantasan dan kesuburan pokok pada tahap sangat memuaskan. Adakah faktur agronomi dan umur pokok nangka J33 juga mempengaruhi kejadian asas masaalah karat nangka?. Seterusnya penulis berbincang dengan En Halek yang menanam 8 hektar nangka Tekam Yellow (J33) berumur 8 tahun di TKPM Tebing Tinggi, Bera. Beliau dapati kejadian serangan karat nangka berlaku semasa pokok nangka berumur dari 2-5 tahun sahaja tetapi kini amat kurang berlaku dikebunnya (Sila anda lihat foto disebelah). Katanya pokok nangka yang lebat berbuah tahun lepas kurang berhasil tahun berikutnya dan begitulah pusingan penghasilan nangka dikebunnya. Kini beliau tidak takut lagi dengan kejadian karat nangka yang pernah dialaminya dahulu dengan mengamalkan amalan agronomi seperti didalam MyGAP. Buah yang dihasilkan dikebunnya tidak menghadapi masaalah serius kerana kebanyakannya adalah mencapai kualiti yang dikehendakki. 

Serangan Karat Nangka ini menyebabkan bahagian isi buah dan jerami terdapat warna karat coklat (macam warna karat besi) sama ada dalam bentuk bintik (spotted), jalur (strip) atau beberapa bentuk lain (Sila lihat foto disebelah). Kadar serangan berbeza-beza diantara buah dan persekitaran. Kesan ini akan menyebabkan kosmetik pada ulas buah nangka tidak menarik untuk dipamerkan atau dijual. Apabila penulis membuat ujirasa buah nangka tersebut, didapati memang rasa buah yang terkena karat nangka memang kurang manis, ada rasa pahit dan isi buah agak keras sedikit. Bagi buah yang terlalu banyak warna karat pula didapati memang kita tidak ada 'mood' untuk makan buah tersebut kerana macam tidak konfident akan rupanya. Walau pun dibahagian kulit buah nangka matang kurang tanda boleh dikenalpasti akan tahap serangan kecuali bila ia dibelah tetapi memang merugikan petani. Buah yang kena serang ini memang tidak sesuai untuk dijual kepada pasaran domestik apa lagi untuk pasaran ekspot. Selain itu sering dilihat juga keadaan kulit buah yang diserang pada tahap serius juga tidak menarik warnanya dan kehitaman bertompok-tompok.

Penulis juga berbincang secara teknikal dengan beberapa orang petani yang ada kepakaran mengenai buah nangka dari TKPM dan Pegawai Pakar dari Stesyen Pertanian Kg Awah, Stesyen Pertanian Bukit Goh di Pahang dan Penyelidik MAREDI di Serdang. Mereka juga ada melawat beberapa lokasi yang ada membuat petak pemerhatian dalam ladang di stesyen terpilih mengenai kesan beberapa jenis sistem pembajaan pada nangka varieti J33 dalam mengesan kejadian masaalah karat nangka (Sila lihat foto disebelah). Beberapa kombinasi rawatan baja, amalan agronomi kawalan perosak dan kaedah cantasan terhadap pokok nangka dilakukan bagi mengatasi masaalah karat nangka. Antara rawatan yang dipilih bersama diantara baja organik dan baja sebatian. beberapa hipotesis dan ERS telah dibuat dimana ada mendapati beberapa temuan awal daripada data awal telah dianalisa. Antara temuan didapati adalah memang tidak ada kesan signifikan berkait rawatan pembajaan terhadap masaalah karat nangka. Bagaimana pun penulis dapati proses pemerhatian ini perlukan masa lebih lama untuk mendapatkan keputusan. Mereka juga perlu untuk menjalankan analisa-analisa makmal pada daun, buah dan kualiti buah untuk masa akan datang untuk dapat lagi mengukuhkan lagi data kajian serta korelasi dengan kejadian karat nangka. Kini penulis ada mencadangkan inovasi penggunaan corong penutup buah nangka diatas tangkai buah (Fruit cap) untuk mengelakkan air hujan daripada bertakung atau masuk kedalam bbuah ketika musim hujan tetapi keputusan kajian masih belum didapati.

Perbincangan dan kajian lanjut perlu di teruskan oleh semua pihak bagi mengatasi masalalah karat nangka terutama kepada varieti Tekam Yellow (J33). Nangka varieti ini merupakan varieti yang mempunyai potensi yang amat baik untuk pasaran domestik dan telah diperakukan untuk pasaran ekspot dibawah EPP7 berdasarkan kepada kualiti buah yang rangup, sangat manis dan warna keemasan yang menarik. Penulis mendapati buah nangka J33 yang masak dipokok mencecah 24 Brix kemanisan buah dan ini memang amat mengejutkan. Selain daripada sesuai untuk dimakan segar, nangka Tekam Yellow (J33) juga sesuai untuk di proses dalam bentuk 'proses minima', dijadikan kerepek 'vacuum fry', dijadikan kordial minuman dan sebagainya. Terkini buah nangka ini telah dihantar ke Perlis dan Pulau Pinang untuk diproses menjadi nangka jeruk dengan jenama 'Jeruk Nangka Pak Ali' yang luas pasarannya. Anggaran keluasan varieti tanaman J33 diseluruh negara sekitar 1,200 hektar CHE pada tahun 2016 dan kebanyakan masih berumur diantara 1 tahun sehingga 12 tahun terutama dikawasan TKPM dan beberapa projek Kelompok. Masaalah karat nangka belum ada kepastian untuk kaedah cara pengawalan kerana punca sebenar akan kejadian ini masih belum dapat dipastikan sama ada oleh patogen perosak, perubahan cuaca atau merupakan massalah amalan agronomi seperti pembajaan dan sebagainya. Penulis berharap masaalah tersebut dapat dikenalpasti oleh pihak berkaitan dan juga perlu sedia menyediakan kaedah kawalan terbaik untuk mengatasi masaalah ini. Semuga artikel ini membantu pembaca untuk mengenali apakah dia masaalah karat nangka yang menjejaskan kualiti buan nangka terutama varieti Tekam Tellow (J33) sebagai bahan bacaan dan rujukkan. Wasalam!.
KARAT NANGKA... SUKAR DIJANGKA...
DIMUSIM HUJAN...SELALU TERJUMPA..
POKOK DEWASA... KURANG TERKENA...
POKOK MUDA... KERAP SERANGANNYA...
AMALAN MYGAP... BOLEH AMAKANNYA...
NANGKA SIHAT... BAIK HARGANYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
TKPM Lanchang,
Temerloh, Pahang,
Malaysia.
(22 Rejab 1437H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...