Support My Blog

Thursday, May 16, 2013

PADI - SUBSIDI PADI

TANAMAN PADI (Oryza sativa) di Malaysia merupakan satu aktiviti penting yang membekalkan beras kepada penduduk Malaysia. Keluasan penanaman padi di Malaysia pada tahun 2010 adalah seluas 673,745 hektar dimana keluasan pasel sawah padi adalah 428,780 hektar dengan melibatkan seramai 172,000 pesawah. Hasil pengeluaran padi adalah sebanyak 2.458 juta metrik tan dengan nilai pengeluaran RM 2.165 billion (Laporan Statistik Agromakanan , Kementerian Pertanian Malaysia Tahun 2011). Laporan tersebut juga menyatakan purata penghasilan padi sebanyak 3,782 kg sehektar dengan penghasilan peling tinggi mencecah sebanyak 10 metrik tan sehektar seperti di sekitar sawah di Sekinchan, Selangor. Jika padie tersebut diproses kepada beras, hasilnya sebanyak 1.265 juta tan metrik beras dihasilkan untuk kegunaan rakyat Malaysia. Ini mencukupi untuk bekalan sebanyak 70% kadar kecupan makanan (SSL - self sufficiency level) dalam negara dimanasebanyak 570,000 metrik tan lagi perlu diimpot dari luar negara. Tanaman padi merupakan tanaman keselamatan yang perlu di jaga untuk mempastikan bekalan makanan ruji sentiasa mencukupi untuk rakyat Malaysia. Artikel alam sabtu ini sambil menonton perlawanan bola pada TV Astro saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai kos pengeluaran tanaman padi daripada buku rujukan Anggaran Kos Pengeluaran dan Pendapatan Jabatan Pertanian 2012.  


Sistem Penanaman Padi Tabur Terus (Termasuk kos subsidi kerajaan) memerlukan kos penanaman sebanyak RM 5,329.50 untuk keluasan satu hektar. Kos pengeluaran tanaman padi adalah antara tanaman yang tinggi berbanding dengan tanaman lain. Ini kerana ia perlu disediakan setiap kali musim penanaman perlukan kos untuk penyediaan tanah, benih padi, input racun dan baja serta kos penjagaan tanaman padi. Tidak seperti tanaman getah dan kelapa sawit yang perlu menanam sekali sahaja dan pokok bertahan berpuluh-puluh tahun. Oleh itu amat wajar subsidi padi diberikan untuk mempastikan bahawa tanaman 'keselamatan' atau 'security crop' ini perlu diberikan bantuan dalam semua aspek. Bantuan untuk tanaman bijirin ini bukan sahaja untuk tanaman padi sahaja tetapi meliputi pelbagai tanaman bijirin lain seperti tanaman jagung, gandum, kacang soya dan sebagainya di negara-negara maju. Ini adalah untuk mempastikan keperluan utama penduduk dalam negara tersebut mencukupi malahan ianya adlah untuk pasaran ekspot. 


Bentuk subsidi untuk tanaman padi diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung dan Bantuan Tidak Langsung. Bantuan tidak langsung adalah seperti penyediaan kemudahan atau infrastruktur untuk sawah padi seperti bekalan air untuk sawah padi dan juga infrastruktur asas sawah seperti jalan ladang, sistem bekalan air, sistem perparitan, kilang memproses padi dan sebagainya. Beberapa agensi diujudkan untuk mempastikan kawasan tanaman padi utama atau disebut sebagai "Jelapang Padi" sentiasa diberikan kemudahan infrastruktur yang lengkap. Terdapat 8 buah kawasan jelapang padi diujudkan dibawah Kementerian Pertanian Malaysia dengan konsep pembangunan IADA (Intergrated Agriculture Development Area). Agensi tersebut adalah MADA, KADA, IADA Pulau Pinang, IADA Krian di Perak, IADA Seberang Perak, IADA Barat Laut Selangor, IADA KETARA di Terengganu dan IADA Kemasin Semarak di Kelantan. Empat IADA baru telah diujudkan pada tahun 2013 iaitu IADA Pekan, IADA Rompin, IADA Batang Lupar, Sarawak dan IADA Kota Belud, Sabah. Kesemua kawasan utama tanaman padi akan menyediakan kemudahan infrastruktur sawah padi bagi meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran padi di Malaysia.


Bagi bantuan langsung terdapat beberapa skim bantuan yang diperkenalkan untuk mengurangkan kos yang ditanggung oleh pesawah. Subsidi padi ini juga bagi mempastikan produktiviti  padi terus meningkat dari setiap hektar penanaman padi. Beberapa insentif pengeluaran melalui agensi kerajaan diujudkan dengan sistem agihan yang cekap dan berkesan. Diantara bantuan untuk penanaman padi adalah seperti Skin Insentif Harga Padi, Skim Baja Subsidi Baja Padi Kerajaan, Skim Peningkatan Produktiviti Hasil Padi, Skim Insentif Dasar Jaminan Bekalan Makanan (DJBM) dan sebagainya. Kajian yang saya jalankan mendapati kadar bagi Bantuan Subsidi Harga Padi di Malaysia adalah sebanyak RM 248.10 setiap satu metrik tan bersih yang ditentukan pada pintu kilang beras BERNAS atau pihak swasta. Subsidi ini diberikan kepada semua hasil padi yang dihasilkan dalam negara secara langsung semasa proses penghantaran padi dikilang beras mengikut kualiti padi yang dihantar. Sementara itu kadar subsidi sebanyak RM 650.00 bagi setiap satu metrik tan padi diberikan dibawah Skim Insentif Peningkatan Hasil Padi yang ditentukan juga pada pintu kilang. 


Terdapat beberapa subsidi lain untuk pesawah iaitu dibawah Skim Bantuan dalam bentuk input. Skim Baja Padi Kerajaan Persekutuan memberikan input baja padi kepada pesawah dengan kadar sebanyak 240 kg sehektar bagi baja sebatian. Ini bersamaan dengan 12 beg baja seberat 20 kg/ pesawah/ beg dan juga 100 kg baja urea setiap hektar penanaman padi (5 beg seberat 20 kg satu beg). Bagi Skim Insentif Pengeluaran Padi, kadar bantuan berbentuk input pertanian iaitu baja dan racun diberikan dengan kadar maksimum RM 140.00 sehektar semusim. Sementara itu kadar upah membajak sawah juga diberkan dengan kadar RM 100.00 setiap hektar semusim. Selain itu penanam padi juga layak menerima bantauan dibawah Skim Insentif Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara (DJBM) seperti bantuan Kapor, Baja Tambahan NPK dan juga Bantuan Kawalan Makhluk Perosak. Bagi bantuan kapor kadar sebanyak RM 3 metrik tan/ hektar diberikan setiap 3 tahun penanaman dengan kadar maksima RM 250.00 sehektar iaitu pecahan kepada bahan input kapor sebanyak RM 150.00 dan Upah mengapor sebanyak RM 100.00. Baja tambahan NPK diberikan dengan kadar 150 kg sehektar atau sebanyak 6 beg baja seberat 25 kg satu beg dengan nilai RM 405.00. Akhir sekali adalah bantuan kawalan racun makhluk perosak dengan nilai R 200.00 sehektar semusim yang diberikan menggunakan sistem kupon di Pejabat PPK. Tanaman padi memerlukan kos yang tinggi untuk mempastikan negara mampu membekalkan bahan makanan beras untuk keperluan negara dengan kadar Kecukupan negara (SSL) sebanyak 70% setiap tahun.


Nasi beriyani - enak sekali.

SUBSIDI PADI... PENTING SEKALI...
SETIAP MUSIM...PASTI DIBERI...
TANPA SUBSIDI.. KOS TINGGI...
TANAMAN PADI.. MAKANAN RUJI...

By,

M Anem
Agriculture Economist
Putrajaya
Malaysia
(23 RabiulAkhir 1434H).

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...