Support My Blog

Wednesday, December 29, 2010

PENDUDUK VS HASIL PERTANIAN

Penduduk dunia meningkat setiap saat dan tahun dengan begitu cepat sekali pada kurun ini. Bilangan penduduk dunia kini mececah 6.2 billion kerana kadar kematian adalah sangat rendah dengan tahap kesihatan dan kemajuan ekonomi yang tinggi. Walau pun berlaku peperangan, mala petaka dan bencana alam, kebuluran dan kematian biasa, peratus pertambahan penduduk terus meningkat setiap tahun. Penduduk dunia berpindah kekawasan dimana kedudukan ekonomi negara tersebut kukuh, tahap kesihatan dan pendidikan tinggi dan mendapat jaminan keselamatan. Malaysia adalah antara negara '"Penerima" dimana rakyat dari Indonesia, Bangladesh, Vietnam, India, Filipina dan 18 negara lain datang untuk bekerja dan hidup lebih terjamin dari negara asal mereka. Penulis kali ini berbincang dengan pertumbuhan penduduk dunia berbanding dengan pertumbuhan sektor pertanian terutama pengeluaran bahan makanan.

Rekod penduduk dunia cuma 2.4 billion pada pertengan kurun ke 10 telah meningkat kepada 4.5 billion 30 tahun kemudian dan kini mencecah 6.2 billion. Kadar kelahiran adalah seramai 200,000 - 250,000 sehari atau 2-3 orang setiap saat!....Mereka semua perlukan makanan dan pakaian serta tempat tinggal. Walau pun pada masa kini oksijan masih percuma, tetapi kawasan untuk pengeluaran hasil pertanian tidak banyak bertambah malahan ada setengah kawasan semakin berkurangan akibat masaalah perbandaran (urbanization). Negara2 maju telah menyedari keadaan ini dan mereka mengetahui bahawa kecukupan sumber makanan manusia adalah 88% bagi sumber tenaga dan 90% sumber protin dari tanaman dan ternakan haiwan. Manusia terus bergantung kepada tumbuhan yang boleh menghasilkan makanan dengan menjalankan penyelidikkan dan adaptasi beberapa jenis tumbuhan dari 11 jenis tanaman makanan penting.


Tanaman bijirin (Cereal) terutama dari keluarga Kekacang (Leguminaceae) mendominasi keperluan penduduk dunia dengan hampir satu perempat atau suku untuk sumber keperluan protin. Tumbuhan Makanan yang penting ditanam untuk makanan mengikut keperluan ialah gandum (16%), Beras (13%), Jagung (12.5%), Kentang (10.8%), Barli (7.1%), Keledek (5.1%), Ubi kayu (3.9%), Kacang Soya, serta jenis Shorgum, Bijirin kekacang, Millet, Oat, Tomato dan Rye (Kurang dari 5%). Industri ternakan juga dikembangkan dengan pengeluaran daging Ayam, Lembu, kambing dan ternakan ruminan yang lain. Penggunaan daging lembu dan daging babi mencecah 75% dari keperluan penduduk dunia dimana penghasilan ayam sebanyak 23%. Sumber makanan dari perikanan dari laut atau penternakan ikan air tawar juga menghadapi ancaman kekurangan bekalan pada masa akan datang. Binatang ternakan juga bersaing dengan manusia untuk bahan makanan bagi menghasilkan daging kerana kawasan pastura dan tanah semakin berkurangan pada masa akan datang.


Tanaman yang diusahakan manusia juga mempunyai pelbagai kegunaan selain dari untuk dimakan segar oleh manusia dan binatang ternakan. Tumbuhan seperti kelapa sawit memang banyak kegunaannya seperti penghasilan minyak, bahan bakar, makanan haiwn, tenaga dan sebagainya. Penghasilan kapas, minyak kacang soya, getah, koko, kopi, kelapa dan macam2 jenis tanaman dimajukan secara skala komersial dan nilai pengeluaran yang meningkat setiap tahun dengan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian. Tumbuh-tumbuhn didunia ini juga penting untuk menghasilkan perseimbangan Oksijan dan Karbondioksida dengan proses Fotosintesis, penafasan dan pereputan. Keperluan bahan api untuk tenaga juga berkait rapat dengan tumbuhan dimana sumber minyak adalah terhasil dari poses pereputan bahan organan tumbuhan. Kita tidak boleh nafikan bahawa tumbuhan dan tanaman adalah sumber kehidupan manusia bersama-sama dengan keujudan udara, air dan tempat tinggal.


Pernahkah kita berfikir bagaimana hendak menyediakan makanan untuk 6.2 billion penduduk dunia? Soalan ini jika di tanya 30 tahun dulu mungkin sukar untuk dijawab kerana penduduk masa itu cuma 4 billion orang sahaja. Kini jarang-jarang kita dengar manusia dalam jumlah yang besar mati kerana tidak dapat makan. Kaedah peningkatan hasil pertanian untuk makanan secara mudah boleh dijawab dengan menambah kawasan tanaman baru atau meningkatkan kadar produktiviti tanaman kita berkali ganda. Pada masa kini kita hanya mempunyai 10 peratus tanah sesuai untuk bercucuk tanam didunia. Kiraan oleh para saintis mendapati bagi penduduk di kawasan benua Eropah mereka memerlukan kawasan seluas 0.5 hektar seorang untuk ditanam bagi penghasilan makan manakala di China perlukan 0.34 hektar seorang. Kita perlu tahu bahawa pembukaan kawasan pertanian baru akan mengganggu ekosistem dan menghasilkan hasil yang rendah pada peringkat awal. Contohnya jika kita hendak membuat sawah padi yang baru mengambil masa yang sangat lama untuk penghasilan optima berbanding dengan sawah lama sedia ada.

Setiap negara didunia berbeza-beza dari segi keadaan rupabumi, jenis tanaman, pemerintahan, politik, kaedah pemerintahan, kepadatan penduduk, kemajuan sektor industri dan sektor pertanian. Terdapat negara yang mampu mengeluarkan bahan makanan melebihi keperluan penduduk dinegara tersebut hinggakan diekspot sebagai sumber pendapatan. Ada negara yang sedang membangun apa lagi negara mundur yang tidak cukup bahan makanan dan terpaksa mengimpot dari negara lain. Malaysia antara negara yang mengekspot minyak sawit dunia dengan nilai berbillion ringgit tetapi masih perlu mengimpot produk berasaskan makanan dari tumbuhan dan haiwan serta jagung bijirin ternakan sebanyak lebih RM 400 juta setahun. Beberapa negara di Asia Tenggara mempunyai tahap kecukupan dan keselamatan makanan yang kukuh seperti Indonesia, Thailand dan Filipina. Setengah negara masih mempunyai kawasan pertanian yang luas untuk dimajukan dimana mampu mengimbangi kekurangan makanan dunia.


Pendekatan yang paling sesuai pada masa ini untuk meningkatkan pengeluaran produk makanan berasaskan tumbuhan ialah dengan meningkatkan HASIL TANAMAN. Penghasilan tanaman terutama tanaman makanan ruji seperti gandum, beras, kentang telah dipertingkatkan berganda bagi mempastikan kecukupan makanan. Kerja penyelidikan biakbaka (plant breeding), ketahan rintang (resistant), kaedah pengurusan dan amalan teknologi agronomi dipertingkatkan untuk tujuan ini. Dulu di Jepun pada tahun 1890'an penghasilan padi cuma 2-2.5 mt sehektar tetapi kini telah mencapai 8-10 mt sehektar. Kajian bandingan selama 20 tahun mendapati kadar peningkatan hasil tanaman telah meningkat sebanyak 43% manakala pada masa yang sama kadar prtambahan penduduk dunia cuma 43%. Antara faktur yang menyumbang dalam peningkatan hasil tanaman ialah seperti teknologi dan R&D yang tinggi dimana di negara maju kadar peningkatan hasil sebanyak 1.5% manakala dinegara membangun cuma 0.4% sahaja.

Peningkatan hasil tanaman banyak berkait dengan penggunaan Teknologi Canggih Baru (sophisticated technology) yang mampu meninggikan penghasilan bagi setiap unit keluasan setiap unit hektar atau sepokok. Teknologi ini dipelopori oleh negara-negara maju dengan mencipta varieti baru GMO (GMO, Hybrid) , Kaedah Pengurusan Tepat (Preccision farming), Pembajaan Berkesan, Benih Berkualiti, Jangkahayat Penamanan dipendekkan, Proses lepas Tuai dan sistem pemasaran yang berkesan. Contohya negara Natherland mampu mengeluarkan tomato 10 kali ganda seunit berbanding pengeluaran tomato di Malaysia menggunakan sistem fertigasi secara berkomputer. Persaingan untuk mendapatkan teknologi baru dalam tanaman perlu di teruskan bagi mempastikan bekalan makan mencukupi untuk masa-masa akan datang.

Apa pun yang terjadi kepada dunia, manusia tetap bergantung kepada pertanian untuk 'survive'. Sektor tanaman, ternakan, ternakair dan pemprosesan makan akan terus menjadi sektor penting selagi manusia perlukan bahan makanan. Kita semua perlu berfikir bahawa sektor pertanian perlu diberikan penekanan agar terus berkembang dari segi penyelidikan, pengembangan, pembangunan projek baru dan macam-macam lagi. Persaingan dan pertambahan penduduk dunia akan menjadikan manusia perlu berusaha untuk menpastikan makanan mencukupi.PENDUDUK BERTAMBAH....PERLU MAKAN...
TANAM TUMBUHAN....HASIL DITINGKATKAN...
VERTICAL FARMING...TEKNOLOGI AKAN DATANG...
SEKTOR PERTANIAN...TERUS BERKEMBANG...By
M Anim
Jalan Istana
Melaka

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...