Support My Blog

Tuesday, May 18, 2010

Pengembangan untuk Dewasa

Pemikiran Dewasa dan Pembelajaran Dewasa (Adult learning) merupakan satu aspek penting dalam melaksanakan Pengembangan Pertanian. Pengamalan teknologi adalah berkait rapat dengan perubahan sikapp pelanggan atau petani dimana mereka akan lebih mudah membuat perubahan jika berada dalam situasi yang menggalakkan. Antara faktor yang boleh mempengaruhi perubahan sikap petani adalah seperti kemampuan, unur serta sikap petani. Selain itu latarbelakang pendidikan dan latihan serta pengalaman yang lepas juga mempengaruhi penerimaan. Suasana pembelajaran dan lokasi juga membentuk penerimaan teknologi.

Sebagai orang dewasa petani mempunyai beberapa ciri yang perlu difahami yang akan membantu kita melaksanakan program pemindahan teknologi kepada petani. Kita kena faham bahwas petani mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang yang diceburi. Petani dewasa jga peka terhadap masalah yang diajukan dan mempunyai matlamat tersendiri. Proses pembelajaran akan menjadi mudah jika mereka ingin melakukannya sendiri.

Petani di Sekinchan mampu menghasilkan padi antara 10-13 mt /hektar. Kenapa mereka boleh mencapai tahap tersebut sedangkan kadar bantuan subsidi padi yang diberikan sama dengan pesawah ditempat lain?. Menurut En Low (Ketua Projek Sawah Sekinchan), petani perlu ada ilmu pengetahuan yang cukup mengenai tanaman padi sehingga mampu menjaga tanaman padi dengan sempurna. Mereka juga faham masa kritikal dalam penanaman padi berkaitan pengurusan air, waktu pembajaan tepat, sumber benih berkualiti serta kawalan musuh dan penyakit. Pegawai Pengembangan kawasan mesti lebih handal dari segi pengetahuan daripada petani tempatan. Kaedah penyampaian mestikan sesuai dengan kehendak setempat.

Petani maju mampu membuat tinjauan teknologi sendiri sama ada dalam negara atau luar negara. Diperhatikan petani bangsa Cina yang komesil sering melawat negara pertanian maju seperti Taiwan, China atau Korea bagi mempelajari teknologi dan mendapatkan motivasi diri. Mereka berbelanja sendiri untuk melihat bagaimana petani dinegara tersebut menjalankan aktiviti pertanian. Di Jepun dan Taiwan contohya petani mereka mendiami kondominium mewah berhampiran dengan kebun mereka dan mampu menghasilkan makanan yang mencukupi penduduk tempatan. Program pengembangan diterima melalui perjumpaan dan multimedia siara TV dan sebagainya.

Kajian ahli akademik mendapati keberkesanan kaedah pembelajaran terbaik adalah dengan cara bercakap dan menunjukajar. Daya ingat petani atau pendengar cuma 10% selepas 3 hari yang diterima melalui percakapan sahaja. Daya ingat tinggal 20% dengan kaedah pertunjukkan selepas 3 hari dan mencapai 65% selepas 3 hari dengan kaedah percakapan dan pertunjukkan.

Kajian saya juga mandapati petani akan mudah menguasai kemahiran teknologi yang disampaikan jika;
a. mereka diberi peluang melakukan aktiviti tersebut (hands-on)
b. Teknologi yang diberi memenuhi kehendak mereka
c. subjek yang diajar berkaitan dengan keperluan harian mereka
d. Pembelaran menggunakan kaedh penyelesaian masaalah
e. memberikan peluang melakukan amalan secara 'real'
f. melakukan aktiviti secara kumpulan
g. tiada unsur paksaan dalam proses pembelajaran
h. peyampaian dibuat secara arahan 'hands-on'
I. pembelajaran dibuat secara fokus
j. Pertunjukan imej visual yang boleh nampak


By
M Anem
Extension
Officer

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...