Support My Blog

Thursday, January 19, 2017

RACUN DI SAWAH PADI - Part 2


Tanaman Padi (Oryza sativa) merupakan tanaman penting yang diberikan penekanan oleh setiap negara sebagai 'makanan keselamatan' yang menggunakan beras sebagai makanan ruji (staple foods). Di Malaysia aktiviti menanam padi dengan kawasan pasel padi seluas lebih 670,000 hektar terutama dikawasan Jeplapang Padi Negara. Keluasan ini hany amampu untuk membekalkan beras neraga sebanyak 70% sementara bakinya adalah perlu diimport dari luar negara. Bers import ini pula memang kurang atau tidak dihasilkan di Malaysia seperti Beras Basmathi, Beras Wangi, Beras Organik dan sebagainya. Penghasilan padi antara satu negara dengan satu negara berbeza disebabkan oleh kerana faktur pengurusan tanah, kesuburan tanah, varieti digunakan dan tahap teknologi yang diamalkan. Negera Thailand yang digelar sebagai 'Kitchen of the world' dan 'world rice-bowl' juga tidak menghasilkan pengeluaran beras dengan produktiviti tinggi tetapi mempunyai keluasan sawah padi yang sangat kuas. Kos pengeluaran padi juga semakin meningkat setiap tahun dengan peningkatan kos bahan input, kos tenaga kerja dan kerugian disebabkan oleh sebab kerosakan tanaman. Didalam industri tanaman padi lazimnya penggunaan racun kimia merupakan satu amalan secara kovensional untuk mempastikan produktiviti dan kualiti padi terus produktif. Dalam artikel lain saya ada juga menyatakan yang jelas bahawa pendekatan alternatif untuk pengurusan perosak padi diperlukan khususnya bagi asas untuk tujuan mengatasi serangan penyakit dan perosak utama padi. Artikel malam ini saya terus menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai beberapa isu penggunaan racun dalam industri penanaman padi untuk dijadikan bacaan ringan.


Pembiakbakaan tumbuhan terutamanya dalam pembiakan baka padi kini akan menjadi lebih cekap disebabkan oleh kemajuan pembiakan molekul (Molecular breeding). Keadaan ini juga dibantu dalam menghasilkan baka yang kini berpotensi menghasilkan hasil tinggi dan tahan kepada serangan perosak atau penyakit. Keadaan ini seterusnya akan mengurangkan kos pengeluaran dengan cara atau mengurangkan aplikasi bahan input pertanian. Satu faktur dalam biakbaka padi yang perlu adalah bagi kerintangan tanaman kepada perosak serta peranan IPM. Amalan IPM akan menjadi lebih meluas dengan amalan yang lebih baik dimana kaedah penyebaran amalan IPM dipertingkatkan dengan menyebarkan maklumat kepada petani. Teknik kejuruteraan ekologi didapati boleh membantu untuk tujuan memelihara atau memulihkan perkhidmatan ekosistem bagi kawalselia perosak khususnya untuk mengurangkan kes masalah perosak dalam tanaman padi. Terdapat kaedah untuk pengurangan yang ketara dalam penggunaan racun serangga dimana ianya boleh bergantung kepada program pengawasan serentak yang kukuh bagi tujuan utama untuk mengurangkan penggunaan racun serangga.


Saya dapati polisi yang dijalankan oleh kerajaan mengenai penggunaan racun perosak dan pengawalseliaan bagi tanaman padi dikawal dengan baik. Pelbagai dasar-dasar dan peraturan-peraturan racun perosak sentiasa dipantau eplikasinya termasuk kaedah pengiklanan, penjualan, penggunaan dan peraturan dinyatakan pada label pembungkusan. Dikebanyakan negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Australia, mereka mempunyai peraturan-peraturan alam sekitar dan dasar keselamatan makanan yang lebih mendalam daripada negara-negara membangun. Pada masa ini juga kebanyakan negara-negara pengeluar beras mengetatkan peraturan penggunaan racun perosak mereka secara beransur-ansur pada tahun-tahun kebelakangan ini. Pada masa dulu perkara ini bukan sesuatu yang luar biasa untuk tidak mempunyai peraturan racun perosak tanpa mengira tahap ketoksikan dan kesan terhadap alam sekitar. Berbeza pada masa sekarang dimana kita dapati kebanyakan negara-negara (sekurang-kurangnya nominal) mematuhi piawaian antarabangsa. Diantara jenis piawaian  bagi keselamatan makanan yang dibangunkan seperti oleh CODEX Alimentarius Commission FAO atau  WHO. Badan seperti ini adalah sebuah badan antarabangsa yang akan menetapkan garis panduan mengenai jumlah sisa racun perosak (Minimum residual level - MRL) yang juga dianggap boleh diterima dalam penilaian keselamatan untuk kelulusan racun perosak tertentu. Isu MRL ini juga dijadikan satu piawaian oleh sesetengah negara sebelum sesuatu produk pertanian dibenarkan dibawa masuk kenegara tersebut.


Kini saya dapati kebanyakan negara telah menggunakan klasifikasi WHO bagi tahap bahaya racun perosak. Piawaian tersebut juga menyentuh didalam menentukan bagaimana untuk mereka mengklasifikasikan dan menyekat bahan kimia tertentu. Produk syarikat atau individu akan dikelaskan dalam siri jadual iaitu mengikut ketoksikan oral atau sentuhan produk teknikal dan keadaan fizikal (pepejal atau cecair). Setiap produk jatuh di bawah salah satu daripada empat kumpulan: (Ia) Amat berbahaya, (Ib) Sangat berbahaya, (II) Sederhana berbahaya, dan (III) Sedikit berbahaya (Sila baca artikel saya berkaitan - Klik disini) . Sesetengah negara-negara pengeluar beras utama dunia juga kini telah mengharamkan racun perosak Kelas Ia dan Ib pada padi walaupun mereka membenarkan penggunaan yang terhad untuk tujuan lain. Racun perosak seperti monocrotophos, metil-parathion, azinphosmethyl dan Carbofuran adalah bahan kimia Kelas I yang biasanya digunakan dalam tanaman padi tetapi sekatan dilihat telah meningkat baru-baru ini. Kini saya mendapat tahu yang banyak bahan kimia ini masih wujud di negara-negara di mana mereka telah diharamkan atau telah pun dihadkan untuk digunaakan tetapi masih ada segelintir petani mencari jalan untuk membawa racun ini ke sawah padi. Walaupun selepas peraturan-peraturan kawalan dilaksanakan mungkin ini akan mengambil masa bertahun-tahun untuk aktiviti penguatkuasaan. Ini termasik bagaimana untuk mengambil tindakan terhadap banyak peniaga racun perosak dan petani yang mungkin lambat untuk mematuhi peraturan-peraturan ini.  Penggunaan racun disawah padi perlu dipantau dari semasa kesemasa oleh pihak berwajib. Jika sumber beras yang dimakan setiap hari oleh penduduk dunia tercemar dengan racun kimia maka siapa yang akan menanggung risikonya nanti. Pesawah dan peniaga racun akan terus menjalankan aktiviti mereka untuk mendapatkan keuntungan yang maksima. Semuga tulisan dalam anim agro technology petang ini memberi info berguna kepada semua pembaca yang meminati teknologi pertanian. Sila baca artikel 'Racun di Sawah Padi' Part 1 (Sila klik disini).  Wasallam!...
Jentuai padi di Jelapang Padi IADA KETARA.
GUNA RACUN KIMIA...DISAWAH PADI...
BANYAK DIGUNA...PERLU HATI-HATI...
TANAMAN SUBUR...HASIL MENJADI...
PERLU DIKAWAL... CARA DIPATUHI...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Room 111, Bella Vista Resorts,
Kuah, Langkawi,
Kedah, Malaysia.
(24 JamadilAwal 1434H) 
Kemaskini artikel pada 17.1.17

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...