Support My Blog

Saturday, April 21, 2012

UJIAN DUS DAN VCU

Penilaian varieti tanaman dijalankan bertujuan untuk menentukan sesuatu varieti tanaman yang dihasilkan selepas aktiviti Biakbaka Tumbuhan (Plant breeding). Varieti baru tanaman perlu di daftar dibawah National Listing iaitu satu senarai yang mengandungi semua maklumat tentang prestasi semua jenis tanaman (terutama tanaman makanan) untuk dijadikan bahan rujukkan kepada Saintis Pembiakbaka, Masyarakat Umum, Pengedar Bahan Tanaman dan juga dikalangan petani (Growers). Perkara penting dalam sistem penilaian varieti adalah Ujian DUS dan juga Ujian VCU. Apakah dia DUS dan VCU ini?. Artikel subuh Jumaat ini saya mempaparkan bagaimana perkara ini dijelaskan di UK berdasarkan kepada laman web mereka.

Garispanduan untuk Pendaftaran Nasional Varieti Tanaman Makanan di United Kingdom

A)  UJIAN DUS

Ujian DUS dijalankan dengan jangkamasa minima selama 2 tahun sama ada DUS sesuatu varieti tanaman tersebut boleh diterima dibawah Peraturan (Regulations). Keperluan peraturan untuk varieti tanaman boleh dicirikan seperti yang berikut :


Keunikan (Distinctness)

Satu varieti tanaman dikatakan sebagai unik (distinct) tidak mengira darimana asalnya, asli atau tiruan (the origin, artificial or natural) dimana ianya adalah nyata ada perbezaan (distinguishable) dalam satu atau beberapa pencirian daripada varieti lain.  Varieti ini dikenali dan diterima oleh ramai apabila permohonan untuk pendaftarannya diterima. Pencirian mengenai varieti ini mampu membezakan dengan jelas dan ketara.

Satu varieti tanaman yang telah diterima oleh masyarakat umum apaabila disyorkan untuk ditanam secara meluas. Mana-mana varieti yang tidak diperlukan oleh umum boleh dikeluarkan dari senarai tersebut.


Satu Varieti Tanaman yang dikatahui umum dalam masyarakat adalah verieti yang :

a) Telah diterima pendaftaran dalam  –

(i) National List;

(ii) Disenaraikan dalam Senarai negara bersekutu (National List) atau 

(iii) Ujud dalam 'Common Catalogue' atau 

b) Peringkat dimana permohonan telah diterima oleh mana-mana negara bersekutu dan telah ditentukan ststusnya.
Keseragaman (Uniformity)

Variety tanaman di katakan Seragam apabila keseluruhannya ciri-ciri adalah Seragam. Ini di tujukkan dalam sistem pembiakan varieti tumbuhan tersebut dimana kesemua ciri-ciri asal termasuk ciri genetik, keunikan adalah serupa (similar) dan sama (identical) daripada varieti asalnya.  


Kestabilan (Stability)

Satu varieti tanaman dikira stabil apabila selepas proses pembiakan benih dengan jayanya melalui beberapa banyak pusingan masih menghasilkan pencirian varieti yang serupa tanpa apa-apa perubahan. Kaedah yang digunakan adalah seperti  'propagation' atau pun kaedah 'multiplications' berkali-kali tetap menghasilkan sifat yang sama dan stabil.


UJIAN KHAS DUS (Special DUS Tests)

If applicants consider there could be distinctness problems for a particular variety they should indicate on the Technical Questionnaire that a special DUS test may be needed. The Authorities will consider whether a special test is acceptable and, if so, what it will cost. The applicant will be invoiced separately for the work. Where possible special tests will be carried out in parallel with the final year of the standard 
DUS tests.B.   VCU Trials

UMUM

Trian perlu dijalankan untuk membuat Value for commercial use (VCU) bagi membuat pengesyoran varieti tenaman tersebut. Protokol dan kaedah (procedures) perlu diikuti dengan menjalankan ujian VCU sekurang-kurangnya dua tahun seperti dinyatakan dalam Peraturan (Regulation) sebelum ianya disyorkan bagi tanaman kontan seperti kentang. Keperluan peraturan dalam VCU menyatakan :   


a. Nilai dan Kualiti ciri-ciri varieti tersebut setelah ditanam dan berhasil mestilah pada tahap memuaskan (satisfactory) jika dibandingkan dengan varieti sedia ada yang telah didaftarkan didalam National List. Ini termasuk nilai dari segi produktiviti, ciri-ciri khusus, ketahanan penyakit serta kelebihan khas lain yang dikehendakki dalam varieti tersebut yang dikehendakki dalam varieti. 

b. Ciri-ciri 'superior' yang ujud pada varieti baru tersebut -ciri kelamahan (inferior) tidak diperlukan. Penilaian terhadap varieti ini mestilah dijalankan secara menyeluruh agar tidak ada kelemahan dan masaalah yang timbul selepas ianya di syorkan untuk pengeluaran secara komersil.  

Keperluan untuk membuat trial dalam membuat penilaian  VCU tidak dilakukan untuk :

a) varieti sayuran dan kontan;
b) varieti rumput ragut untuk makanan haiwan;
c) Sebarang varieti tanaman yang mana biji beninya dipasarkan dikalangan negara bersekutu yang telah membuat trial yang sama. Varieti tersebut telah didaftarkan dalam National List negara bersekutu dan telah dibuat ujian VCU.

d) Sebarang varieti yang hendak digunakan melibatkan satu sahaja komponen dalam penilaian varieti tanaman.


Source : Guide to National Listing of Varieties of Agricultural and Vegetable Crops in the UK

By,
M Anem
Pct 111, Putrajaya,
Malaysia.
(28 JamadilAwal 1433H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...