Support My Blog

Saturday, March 17, 2012

SALM
SALM (Sijil Amalan Ladang Baik Malaysia) ialah satu skim pensijilan yang dirangka oleh Jabatan Pertanian untuk memberi pengiktirafan kepada ladang-ladang yang mengamalkan Amalan Pertanian Baik (APB) berkonsepkan mesra alam sekitar, menjaga kebajikan dan keselamatan pekerja bagi menghasilkan produk yang berkualiti, selamat dan sesuai dimakan. Saya telah mendengar SALM ini semenjak lebih 10 tahun dulu di Johor Bahru ketika kali pertama menghadiri majlis pelancaran dan penerangan mengenai skim ini. Logo SALM kini sudah mula dikenali oleh ramai petani diseluruh negara iaitu logo berwarna 'right' merah dengan hijau disekelilingnya (lihat foto diatas). Logo ini diberikan kepada ladang-ladang yang memenuhi syarat-syarat pematuhan akreditasi ladang yang dijalankan melalui beberapa peringkat pemeriksaan. Skim ini berpandukan kepada Standard Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) dan berdasarkan kepada Malaysian Standard MS1784:2005 Crop Commodities – Good Agricultural Practice (GAP). Artikel petang Sabtu ini say asuka untuk menulis SALM untuk perkongsian maklumat tersebut bagi pengetahuan semua.

Proses Pensijilan SALM adalah satu proses untuk pensijilan melibatkan kerja-kerja pemprosesan, permohonan, pemeriksaan ladang dan kawasan, verifikasi amalan ladang, analisis hasil ladang, penilaian dan kelulusan oleh Jawatankuasa Pensijilan. Permohonan untuk memasukkin skim ini dimulakan dengan mengisi borang yang boleh dimuatturun daripada website Jabatan Pertanian atau daripada pejabat pertanian daerah berdekatan secara percuma. Borang ini pelu diisikan dan dipenohkan maklumat asas pemohon dan ladang yang terlibat dan dihantar kepada Jabatan Pertanian. Setelah didaftarkan oleh urusetia maka pemeriksan seterusnya seperti pemeriksaan tanah seperti status pemilikan tanah, kualiti dan sumber air serta maklumat asas lain. Pemeriksaan seterusnya berkaitan dengan rekod ladang, setor ladang, keselamatan pekerja, amalan agronimi diladang dan sebagainya. Sampel hasil akan diperiksa untuk mengetahui kandungan MRL yang terdapat didalam makmal.

Pegawai-pegawai yang terlibat dengan peperiksaan skim ini telah dilatih didalam satu kursus Pegawai Audit SALM yang bertujuan meningkatkan kredibiliti persijilan. Mereka dilatih secara teori dan 'hands-on' diladang-ladang terpilih seperti ladang sayur-sayuran atau buah-buahan yang telah menerima sijil SALM. Mereka akan menjalani latihan praktika dan mengkaji semua aspek persijilan dan semuanya adalah terdiri dari pegawai pemeriksa (Kumpulan Profesional). Selain itu kursus ini adalah untuk melatih pegawai-pegawai Jabatan Pertanian yang dipilih untuk menjadi pegawai audit yang tugasnya adalah mengaudit ladang-ladang pemohon pensijilan SALM. Peserta bagi kursus ini adalah dipilih oleh Urusetia Pensijilan SALM.

Satu lagi kaedah adalah memberikan latihan kepada Pembimbing SALM diperingkat operasi terutama kategori Pegawai Pertanian Daerah. Kursus bagi mereka adalah untuk pegawai Jabatan Pertanian terdiri dari pegawai-pegawai di daerah yang bertujuan untuk melatih mereka agar dapat membimbing pengusaha-pengusaha yang memohon pensijilan SALM. Peserta bagi kursus ini adalah dipilih oleh Urusetia Pensijilan SALM dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri.
Bagi mempastikan program ini berjalan lancar program Kursus kepada Pengusaha SALM direkabentuk bagi bakal pemohon dan ramai petani. Kursus untuk pengusaha yang berminat untuk menyertai pensijilan SALM. Peserta akan diberi pendedahan tentang aspek-aspek dalam Amalan Pertanian Baik dan langkah-langkah di dalam mendapatkan pensijilan SALM. Peserta bagi kursus ini adalah dipilih oleh Urusetia Pensijilan SALM dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri. Dikalangan petani dan pemohon SALM memerlukan kefahaman yang tinggi untuk memahahi kepentingan Akteditasi Ladang Baik Malaysia (SALM) sebelum membuat atau yang telah mendapat sijil SALM. Kursus diberikan secara percuma dan secara sukarela dan diaturkan oleh Jabatan Pertanian. Kefahaman ini akan memudahkan pemohon dapat sijil dengan kadar lebih cepat dari cara konvensional. Mereka yang mendapat sijilSALM boleh mempastikan produk tanamannya berkualiti, bebeas daripada sisa racun dan juga selamat dipasarkan oleh pengguna.

Untuk maklumat lanjut dan penghantaran borang permohonan, boleh menghubungi pegawai kami di pejabat atau melalui talian:

Urusetia Pensijilan Ladang
Bahagian Kawalan Kualiti Tanaman
Jabatan Pertanian Malaysia
Aras 7, Wisma Tani, Lot 4G2,
No. 30, Persiaran Perdana, Presint 4,
62624 Putrajaya,
Malaysia.

 
Sehingga kini persijilan seperti SALM, SOM (Sijil Organik Malaysia) , SPLAM (Perikanan), VHMVertenery Health Mark) dan sebagainya masih kurang mendapat perhatian petani dan penternak. Adalah diharapkan agar lebih ramai yang akan memohon dan mendapat persijilan ini pada masa akan datang. Negara-negara maju telah memperkenalkan ciri keselamatan makanan sebagai satu syarat dalam pengimpotan produk segar kenegara tersebut.

By,
M Anem
PWTC Kuala Lumpur,
Malaysia.
(23 Rabiulakhir 1433H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...