Support My Blog

Sunday, March 25, 2012

KONSEP PELABURAN PERTANIAN

SEKTOR PERTANIAN merupakan satu cabang ekonomi yang sangat penting semenjak keujudan peradapan manusia didunia ini. Sejarah menguasahakan aktiviti penanaman, ternakan dan perikanan serta aktiviti pemprosesan hiliran merupakan aktiviti yang saling berkait dalam menyediakan bahan mantah dan siapguna sebagai makanan manusia, haiwan ternakan dan juga bahan asas sektor pemprosesan. Penanaman bahan bijirin telah dimulakan oleh manusia semenjak beribu-ribu tahun dahulu dengan menanam padi, jagung, gandum, barli dan sebagainya yang sehingga kini masih dijalankan dengan skala komersil besar-besaran atau skala kecil-kecilan. Kebanyakan petani, penternak atau nelayan menceburi bidang pertanian dengan modal, pengalaman dan kawasan tanah atau tapak yang sesuai untuk dibangunkan dalam pertanian. Hanya kawasan yang subur dengan bekalan air mencukupi dan kecukupan teknologi sahaja yang dipilih untuk aktiviti pertanian tersebut. Pertanian di Malaysia khususnya dalam bidang tanaman telah dimajukan melalui beberapa tahap iaitu era kuno, era tradisional, era penjajahan dan era moden. Artikel hari ini cuma sya hendak sembang mengenai konsep pelaburan pertanian untuk makluman bersama.


Saya dapati ramai orang pada masa ini menganggap pertanian di Malaysia tidak penting atau sering dipandang rendah jika dibandingkan dengan sektor lain terutama sektor perindustrian, sektor perkhidmatan atau sektor lain. Bagaimana pun, ini pada saya kurang tepat kerana negara kita berjaya dalam industri tanaman getah, kelapa sawit, padi, buah-buahan dan tanaman lain yang digunakan untuk pasaran ekspot dan domestik. Dalam pengeluaran ayam daging serta telur didapati industri ini terus berkembang dengan pesat begitu juga dengan sektor perikanan. Nilai KDNK negara mendapat sumbangat besar daripada sektor pertanian sebanyak 8 - 10 % setiap tahun terutama daripada sektor perladangan, perhutanan dan industri bersaskan pertanian.  Walau pun pada masa kini nilai sumbangan industri berasaskan pertanian dimasukkan dalam perkiraan sektor penindustrian tetapi nilai sebenar daripada sektor pertanian dalam KDNK negara adalah amat significan. Pada zaman krisis ekonomi dunia sekitar 2008 -2009 Malaysia benyak bergantung kepada sektor pertanian untuk mengukuhkan ekonomi negara dimana sektor industri dan perkhidmatan merudum.


Apakah konsep pelaburan dalam sektor pertanian yang boleh di fikirkan untuk menjamin sektor ini akan terus penting di negara kita?.....Kalau saya fikir ada beberapa konsep untuk perkara ini yang akan saya bincangkan iaiitu DASAR DAN POLISI KERAJAAN, POLITIK STABIL, KEUJUDAN TANAH PERTANIAN SESUAI, KEPAKARAN DAN TEKNOLOGI, INFRASTRUKTUR SOKONGAN, TENAGAKERJA MENCUKUPI, SISTEM PEMASARAN , SOKONGAN PENYELIDIKAN (R&D) dan faktur lain yang berkaitan. Negara Thailand merupakan sebuah negara di Asia Tenggara yang berjaya dalam bidang pertanian sehingga negara tersebut di gelar 'Kitchen of the World' kerana kadar pengeluaran bahan makanan untuk negaranya dan juga pasaran ekspot. Negara seperti Indonesia dan Vietnam juga telah mencapai tahap sektor pertanian yang maju dengan tahap kecukupan makanan untuk domestik malahan mampu untuk diekspot.


Dasar dan Polisi kerajaan dalam sektor pertanian memainkan peranan penting dalam memajukan sektor pertanian sesuatu negara. Polisi kerajaan paling penting adalah dengan menyokong pembangunan sektor pertanian dengan mengekalkan kawasan pertanian sedia ada untuk pengeluaran bahan makanan serta memperbanyakkan insentif untuk sektor pertanian. Negara China, Jepun dan Taiwan  dan India contohnya mempunyai polisi tegas untuk melindungi kawasan pertanian daripada ditukar kepada kawasan industri atau pembangunan lain. Kawasan tanaman padi khususnya memerlukan kawasan khusus yang perlu terus dilindungi bagi menjaga pengeluaran beras untuk kegunaan domestik dan merupakan tanaman keselamatan negara (beras merupakan makanan ruji untuk kebanyakan negara Asia). Di negara kita perlu ada dasar yang jelas agar kawasan pengeluaran tanaman dikekalkan dan tidak menjejaskan pengeluaran padi (di kawasan MADA, KADA dan Lain-lain jelapang padi) dan kawasan di luar jelapang padi juga harus dikekalkan. 


Polisi dan dasar ini banyak dipengaruhi oleh faktur kestabilan politik negara. Jika negara mempunyai kestabilan politik maka perancangan untuk pembangunan negara akan dapat dibuat dengan lebih baik. Pada masa ini kerajaan mempunyai Dasar Agro-Makanan Negara (DAN) yang baru sahaja dilancarkan oleh Perdana Menteri dipercayai dapat menambahbaik sistem perancangan dalam Dasar Pertanian Negera (DPN Ke 4). Penglibatan sektor swasta dengan sektor kerajaan dipadukan bagi menjamin pengeluaran bahan makanan negara mencukupi, berkualiti dan selamat dimakan. Kawasan Pertanian sedia ada dan kawasan baru dirancang untuk pembangunan penanaman tanaman ladang dan tanaman makanan mengikut keperluan dalam sistem perancangan tersebut. 


Tanah Pertanian merupakan satu perkara kritikal dalam membuat sebarang pelaburan dalam sektor pertanian. Kebanyakkan tanah yang subur dan produktif telah dibangunkan dengan tanamnan lkadang seperti Kelapa Sawit, Getah dan Koko serta kelapa oleh penjajah semanjah zaman dahulu lagi. Baki tanah yang kurang subur seperti tanah dikawasan rendah sahaja yang tinggal untuk perancangan pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman makanan dan kawasan rizeb hutan. Tanah yang subur perlu dikenalpasti untuk pembangunan projek baru seperti konsep TKPM (Taman Kekal Pengeluaran Makanan) dan konsep lain oleh kerjaan negeri (ProjekUPENPertanian) dan sebagainya. Tanah yang sesuai untuk tanaman makanan perlu dibangunkan bagi menyediakan bahan mentah makanan mencukupi untuk lebih 28 juta penduduk di Malaysia yang akan bertambah setiap tahun.


Teknologi Pertanian cepat berubah pada setiap masa. Kemajuan sektor pertanian banyak bergantung kepada kepakaran dan teknologi yang ada didalam sesuatu negara. Teknologi pertanian di dapati melalui R&D, adaptasi teknologi, pengurusan agronomi dan sebagainya. Pengeluaran benih dan tanaman baru yang mampu memberikan hasil tinggi, tahan serangan perosak dan penyakit serta cepat berhasil dikeluarkan setiap masa.  Kalau dahulu satu hektar sawah padi mampu memberikan cuma sekitar 1-2 metrik tan sehektar tetapi teknologi baru mempu menghasilkan sehingga sebanyak 8 - 10 metrik tan sehektar padi seperti di Sekinchan, Selangor. Perubahan teknologi ini perlu dikembangkan kepada petani dan usahawantani bagi meningkatkan pendapatan mereka dan menghasilkan bahan makanan untuk negara. Pertanian Sara diri dan bukan bersifatkan komersil perlu di kurankan dan perlu diperkenalkan Pertanian Berskala Besar dan Komersil.


Kemudahan Infratsruktur di Malaysia adalah pada tahap tinggi dimana kebanyak kawasan pengeluaran makanan di negara kita mudah dihubungi dengan jalan raya malahan dengan lebuhraya mempercepatakan lagi aktiiviti lepas tuai. Infrastruktur asas dalam bidang pertanian seperti Jalanladang, Sistem Pengairan, Sistem Pengairan, Bekalan air, Sistem Telekomunikasi dan sebagainya amat baik di negara kita. Urusan mendapatkan khidmat penyediaan tanah, penuaian, pembungkusan dan menghantar ke kawasan jualan (sama ada untuk dipasarkan domestik atau untuk ekspo) lengkap dengan banyak pelabuhan, lapangan terbang dan melalui jalan darat.


SEKTOR PERTANIAN.....SEMAKIN MAJU....
DASAR DAN POLISI....DIUBAH SELALU...
TANAH.PERTANIAN...TEKNOLOGINYA BARU....
BEKALAN MAKANAN....MENCUKUPI DAHULU...


By,
M Anem
Kota Iskandar, Perak,
Malaysia.
(1 Jamadil Awal 1433H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...