Support My Blog

Friday, March 30, 2012

NATURAL FARMING

Natural Farming adalah satu perkataan yang berkaitan dengan konsep Perladangan Organik yang telah banyak diperkatakan sekarang. Teknologi ini adalah satu kaedah pengeluaran dalam sektor pertanian bagi menghasilkan tanaman makanan organik dan selamat dimakan. Pengalaman saya semasa berkursus di Kyusei Natural Farming (KYUSEI) di Saraburi, Bangkok, Thailand pada 2008 mendapati kaedah ini akan menggunakan sumber semulajadi termasuk mikroorganisma setempat (indigenous microorganism), baja berasaskan tumbuhan dan haiwan serta faktor persekitaran (air, udara, cahaya matahari dan tanah). Teknologi penggunaan agen  mikroorganisma baik ini dimenafaatkan secara saintifik bagi mendapatkan faedah didalam pengeluaran hasil dari tanaman, ternakan dan sebagainya. Penceramah dari Jepun (Dr Isikuwa Akhiri) dan Saintis Thailand menunjukkan bagaimana amalan Natural Farming yang dijalankan membantu menyuburkan tanah dalam tempoh lama tanpa menggunakan sebarang bahan kimia. Artikel kali ini saya cuba mengingatkan teknologi penggunaan mikrorganisma didalam mejalankan pertanian teknologi hijau yang boleh dicuba berdasarkan ingatan daripada kurusu dulu.


Faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan populasi dan aktiviti hidupan organisma (indigenous). Hanya terdapat beberapa jenis mikroorganisma setempat sahaja digunakan kerana ianya sesuai dengan keadaan tempat tersebut. Mikro organisma ini boleh di kutip menggunakan kaedah tertentu bagi mendapatkannya. Mikroorganisma yang dibawa dari luar berkemungkinan tidak sesuai dan mungkin mengganggu sistem hidupan yang sedia ada. Oleh itu produk seperti EM, IMO, BMO dan sebagainya perlu diteliti dahulu keberkesanannya kerana jika mikrob yang dibawa masuk itu bukan dari mikrob tempatan mungkin akan mengganggu sistem ekologi semulajadi.


Setiap tempoh pertumbuhan memerlukan rawatan yang khusus untuk membolehkannya mencapai pertumbuhan yang maksima.


Faedah teknologi Natural farming dalam pertanian boleh dibahagikan kepada beberapa cara iaitu:


Cara ini didakwa dapat meningkatan keuntungan melalui pengurangan kos pengeluaran sehingga 30 peratus. Ini kerana kita kurang menggunakan bahan kimia yang perlu dibeli seperti Racun, Baja Kimia dan lain-lain bahan kimia yang diperlukan oleh tumbuhan secara konvensional. Kardah ini juga lazimnya menggunakan bahan input tempatan yang lebih murah dan mudah diperolehi seperti sisa kebun, sisa makanan, bahan organik dan sebagainya. Walau pun saya kurang pasti mengenai penghasilan meggunakan teknologi ini, ada yang telah mendakwa bahawa cara ini dapat meningkatkan pengeluaran hasil 4-6 kali ganda lebih banyak. Tetapi saya boleh kata kaedah ini memang menghasilkan produk yang lebih selamat daripada cara biasa yang menggunakan kimia dari segi kualiti dan keselamatan makanan. Memang boleh dikatakan hasil selamat dimakan kerana bahan-bahan input yang digunakan terdiri dari produk fermentasi dan ekstrak dari tumbuhan dan haiwan dan tidak menggunakan input kimia sintetik. Program promosi dan penerangan kepada pengguna untuk mengambil produk organik boleh di pergiatkan lagi. 


Pengeluaran produk secara Natural Farming atau cara perladangan organik menekankan kepada lima perkara  iaitu:-


> Penyediaan baja (baja asas dan membuat formulasi baja)
> Pengurusan tanah (penggunaan indigenous microorganism, sungkupan, kelembapan tanah, penyediaan dan penggunaan kos dan pembajakan minimum).
> Pengurusan tanaman (penggunaan fomulasi baja mengikut peringkat tanaman dan amalan kultura).
> Pengurusan perosak dan penyakit (kawalan secara kultura, fizikal, biologi dan menggunakan biopesticide)
> Pengurusan rumpai (kawalan secara kultura, fizikal, biologi dan menggunakan biopesticide)
> Natural farming menitikkan peranan indigenous microorganism dan baja-baja Natural farming dalam sistem perladangannya. Mikroorganisma ini boleh dibiakkan melalui berbagai peringkat antaranya adalah proses penyediaan IMO 1 hingga IMO 5. Ia boleh digunakan dalam penyediaan kompos untuk mempercepatkan proses pereputannya. Proses penyediaan terbahagi dua iaitu Proses Penyediaan Indwgenious mikrogarnisma dan Proses Penyediaan kompos. 


Baja Natural Farming boleh disediakan melalui proses osmosis dengan menggunakan bahan-bahan sediaada di sekeliling ladang seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan sisa tanaman bersama gula merah. Selain daripada aitu, baja natural farming diperbuat daripada tulang dan kulit telur yang dicampur dengan cuka asli.


Pembuatan FFJ
Pembuatan Fermented Fruit Juice (FFJ)
Pembuatan Fish Amino Asid (FAA)
Pembuatan Oriental Herbal Nutrient (OHN)
Pembuatan Calcium Phosphate dari Tulang (P Ca) dan Kulit Telur
Penyediaan Lactic Acid Bacteria Serum (LAC) = Klik disiniTeknologi Natural Farming dan Kaedah Perladangan Organik merupakan teknologi Hijau yang perlu di galakkan cara penggunaanya dikalangan petani untuk mempastikan penggunaan optima dalam pengeluaran bahan makanan berasdaskan organik.

BERSAMBUNG......

By,
M Anem
Banting, Selangor,
Malaysia.
(6 JamadilAwal 1433H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...