Support My Blog

Thursday, February 5, 2015

PENGGUNAAN RACUN POPULAR

PENGGUNAAN RACUN KIMIA dikalangan petani di negara kita merupakan satu kaedah yang lazim dijalankan. Racun merupakan formulasi bahan kimia yang digunakan untuk mengawal agen perosak dan penyakit tanaman dengan pelbagai cara. Terdapat pelbagai jenis racun yang dikeluarkan oleh pengilang untuk tujuan khusus. Racun Rumpai adalah khusus untuk mengawal rumput atau tumbuhan noxious dalam kawasan kebun sementara racun serangga adalah khusus untuk mengawal serangga perosak. Terdapat juga racun tikus, racun kulat, racun nematod, racun lipas, racun lalang, racun semut dan pelbagai lagi dijual untuk tujuan yang dikhususkan. Kebanyakan racun adalah merbahaya kepada kesihatan manusia, haiwan dan tumbuh- tumbuhan. Racun Kimia juga merupakan salah satu daripada pilihan dalam amalan kawalan perosak tanaman selain daripada teknik kawalan mekalikal, kawalan biologi dan kawalan secara kultura. Sesetengah racun disediakan sama ada bertindak secara Sistemik atau Secara Sentuhan. Bagi racun sistemik ia akan meresap dan membunuh patogen perosak dengan cara perlahan-lahan. Racun jenis sentuh pula akan bertindak serta merta terhadap semburan dan dapat dilihat kesannya dengan segera. Pemilihan dan juga penggunaan racun kimia yang popular bergantung kepada banyak faktur. Petani dan pemilik estet lazimnya akan melihat sudut kos racun, keberkesanannya, kesan terhadap tanan tanaman atau ternakan serta tahap pengendaliannya. Petani di Malaysia memang telah faham memilih racun jenis apa yang perlu dibeli berdasarkan kepada label dan juga pengalaman menggunakan racun tersebut. Artikel malam ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai beberapa racun popular dikalangan petani sekadar untuk menambah ilmu pengetahuan semua. Laporan ini diadaptasi daripada hasil kajian yang dijalankan oleh Jabatan Pertanian, UPM dan beberapa pihak berkaitan.


Racun Rumpai (Weedicide) merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengawal rumpai. Terdapat banyak jenama dan bahan aktif yang ada untuk diformulasikan menjadi racun rumpai daripada racun jenis sistemik, racun sentuh mahu pun khusus untuk kawalan rumpai daun lebar atau rumput biasa. Antara beberapa racun kimia yang popular dipasaran adalah seperti Round-Up, Basta, Gramoxone, Paraquat, Spark dan beberapa lagi. Racun ini dijual dengan label dan peraturan cara pengunaanya. Kini cara penggunaan racun yang tidak berdaftar atau yang telah diharamkan sangat membimbangkan. Antara racun yang telah diharamkan yang masih digunakan termasuklah ENDOSULFAN dan PARAQUAT. Pernah sesekali penulis terserempak dengan van yang mengedarkan racun-racun haram ini dikawasan kebun sayuran yang kedudukannya jauh dipendalaman. Racun ini kebanyakannya adalah dari luar negara dengan tidak didaftarkan kepada LRMP dahulu. Petani ditawarkan dengan harga murah dan kesan yang cekap tetapii lazimnya akan meninggalkan kesan sisabaki yang teruk.


Jadual 1: Racun-racun yang popular mengikut petani (%)

Jadual 1 diatas dipaparkan 12 jenis racun serangga yang popular di Malaysia dari segi jualan, penggunaan dan juga pengedarannya yang dilakukan kajian pada tahun 2012. Trend ini adalah sama dengan keputusan kajian awal pada tahun 2014.  Jika dilihat racun jenis Imidachloroprid merupakan jenis racun serangga paling popular digunakan dengan skor sebanyak 50.7% dan diikuti dengan racun jenis Lambda-cyhalothrin dengan skor sebanyak 45.8%. Jenis racun ketiga dalam enarai yang polupar adalah jenis Lufenuron diikuti dengan racun jenis Chlorpyfos serta cypermethrin. Jadual diatas juga menunjukkan penggunaan racun jenis Chlorfluazuron adalaj jenis kurang popular diguna dengan skor hanya o.4% sahaja di Malaysia.
 

Jadual 2: Kajian penggunaan racun Kulat

Jadual 2 diatas saya paparkan populariti dan penggunaan racun kimia dari jenis racun kulat di Malaysia. Senarai diatas antara jenis racun kukat paling popular digunakan adalaj jenis Difenoconazole dengan skor 30.7%. Ini diikuti dengan racun jenis Isoprothiolene dengan skor sebanyak 13.3$. Kajian menunjukkan racun kulat jenis Triclopyr butoxy ethyl esther adalah kurang digunakan di negara kita dengan kadar skor hanya 1.3% sahaja. Racun kulat sebenarnya banyak digunakan ketika kedaan cuaca lembab dimana kadar serangan selalunya meningkat.

                                      Jadual 3: Kajian penggunaan racun Rumpai
Jadual 3 diatas saya paparkan hasil kajian jenis racun rumpai yang popular di Malaysia pada tahun 2012. Dari jadual diatas menunjukkan kenis racun rumpai Pretilachlor  + pyribenzoxim adalah paling lazim digunakan dengan kadar skor 5.3%. Ini diikuti dengan penggunaan racun rumpai jenis Glufosinate ammonimum (Skor 3.6%), Racun 2-4D (2.3%), Racun Paraquat dichloride (2.1%) dan jenis Glyphosate isopropylamine (0.9%).Kajian juga menunjukkan ramai petani yang mengamalkan teknik racun campuran dan "cocktail" racun sebagau kaedah untuk meningkatkan keberkesanan penggunaan racun. Kajian mendapati hampir 96% respondan menyatakan mereka membuat campuran racun. Antara jawapan yang diberi kepada soalan mengapa membuat campuran racun ialah; menjimatkan masa menyembur, mengurangkan kos menyembur, terdapat pelbagai jenis perosak yang perlu dihapuskan pada masa yang sama, campuran dilakukan oleh pekerja dan campuran racun memberi kesan yang segera. Pengalaman penulis mendapati petani mendapat maklumat mengenai campuran racun cocktail ini daripada pekedai yang menjual racun dan rakan-rakan mereka dalam bidangusaha yang sama. Pada penanam cili seperti Ah Siong di Kg Paya Serakek, Segamat menyatakan racun cocktail yang beliau digunakan memberikan kesan baik terhadap kualiti hasil dan mengurangkan serangan perosak. Pengguna katanya hanya hendak membeli cili yang licin berkilat tanpa apa lubang atau ulat. Isunya adalah adakah pemeriksaan mengenai residu sisabaki racun (MRL) akan diperiksa sebelum sampai kepada pengguna?.

RACUN KIMIA... MERBAHAYA...
JENIS POPULAR...KENAPA....
KESAN CEPAT...DAN NYATA...
HASIL CANTIK... BERJAGA-JAGA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Projek TKPM Sekijang,
Segamat, Johor,
Malaysia.
(13 Safar 1436H) 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...