Support My Blog

Wednesday, July 30, 2014

TEH - STATUS DI ASEAN

TEH (Camellia sinensis) merupakan sejenis tanaman untuk dijadikan bahan minuman yang telah lama diusahakan di seluruh dunia termasuk dikawasan Asia Tenggara. Rujukan dari FAO menunjukkan pengeluaran daun teh terutamanya telah digunakan oleh berbillion manusia yang suka minum air rendaman daun teh dangan jumlah pengeluaran dunia sebanyak 4.52 juta metrik tan setahun. Negara China merupakan pengeluar utama teh dunia dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 1.64 juta mt setahun diikuti dengan India (1.06 juta mt setahun), Kenya (0.38 juta mt setahun), Sri Lanka (0.33 juta mt setahun) dan Turki (0.22 juta mt setahun). Negara lain yang tersenarai dalam pengeluar teh utama dunia seperti Vietnam, Indonesia, Argentina, Iran dan Jepun. Pokok teh dipercayai berasal dari kawasan hutan hujan tropika di Delta Sungai Irrawady sebelum di sebarkan ke kawasan Selatan Barat China dan kawasan Asia Tenggara dan kini luas ditanam di kawasan tanah tinggi di kawasan tropika. Industri tanaman teh yang di pelopori oleh penjajah kolonial British dan Belanda pada masa dulu lagi. Orang British merupakan pengguna teh yang tegar pada kurun ke 19 dengan membuka ladang-ladang teh di banyak kawasan tanah jajahannya termasuk di Malaysia, Sri Lanka, Indonesia dan banyak lagi. Tumbuhan ini kurang berprestasi jika di tanam di kawasan tanah rendah di tropika berbanding jika di tanam di tanah tinggi dari segi pertumbuhan, kualiti daun dan juga penghasilan pucuk daun teh baru. Teh sesuai di tanam di tanah subur dengan pH 6, lembab, sejuk dan menerima hujan melebihi 1,500 mm setahun dan musim kering lingkungan 50 mm setahun. Suhu antara 13-30 celsius sangat sesuai yang hanya terdapat dikawasan tanah tinggi kawasan tropika. Artikel kali ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai status industri tanaman teh dikalangan negara ASEAN yang mana teh merupakan industri yang masih relevan.Indonesia merupakan sebuah negara ASEAN yang luas menanam teh iaitu seluas 124,294 hektar pada tahun 2012 telah meningkat kepada 1268,160 hektar pada tahun 2013. Ia merupakan satu komoditi pertanian yang dilaporkan terus berkembang dimana 45% penanam adalah oleh sektor pekebun kecil, 31% oleh badan kerajaan dan hanya 24% ditanam oleh pihak swasta.  Industri tanaman teh di negara Indonesia menghasilkan jumlah nilai hasil produk teh iaitu sebanyak USD157.5 juta. Seramai 100,000 orang pekebun kecil dan 1.6 juta orang pekerja ladang teh swasta teribat dengan industri ini. Sebanyak 152,674 metrik teh dihasilkan di Indonesia pada 2013 terutama di kawasan Jawa Barat (75%), Sumatra Utara (9%), Jawa Tengah (6%) dan lainnya sedikit sahaja. Pengeluaran purata teh di Indonesia dilaporkan pada tahap 1,500 kg/ ha/ tahun. Negara Laos PDR menanam teh terutama dikawasan bahagian utara negara tersebut sekitar Phongsay, Sayabouly, Luang Namtha, Oudomxay dan Champasack. Bagaimana pun tidak dinyatakan keluasan penanaman pokok teh dinegara tersebut tetapi dianggarkan sekitar 3,500 hektar dengan ditanam oleh ramai pekebun kecil dan produk daun diproses oleh syarikat swasta. Penanaman ini menggantikan tanaman Opium (kawasan pendlaman) seperti dirancang oleh pihak kerajaan. Produk teh Laos PDR hanya untuk pasaran domestik sahaja dan hanya sedikit untuk ekspot kenegara China.

Malaysia merupakan sebuah negara yang menanam teh terutama untuk kawasan tanah tinggi. Keluasan tanaman teh adalah 2,711 hektar pada tahun 2013 dengan upaya menghasilkan sebanyak 18,337 metrik tan teh yang bernilai RM44.38 juta. Penanaman teh di Malaysia diusahakan oleh sektor perladangan swasta (93.3%) dan Pekebun Kecil (6.6%) dan bakinya oleh agensi kerajaan. Kawasan utama penanaman teh adalah di Daerah Cameroon Highland, Ranau, Tenom, Serian, Raub dan Kuala Langat. Data menunjukkan yang Malaysia mengimpot sebanyak 15,500 mt teh setahun daripada pelbagai jenis produk bernilai RM25.1 juta. Filipina pula tidak menyatakan keluasan tanaman teh untuk kegunaan tempatan adalah diimport daripada USA, Taiwan, Indonesia, China dan Malaysia dalam bentuk 'Tea mate extracts'. Mereka mengimpot sebanyak 792 mt tan produk teh pada 2013 yang bernilai RM 4.62 juta. Jenis teh untuk minuman dan teh herba ubtuk kesihatan antara pdoduk yang mendapat pasaran baik di Filipina.


Thailand merupakan satu negara yang luas menanam pelbagai varieti teh seperti Assam Tea (Camellia sinensis var assmica), Chinese Tea (Camellia sinensis var sinensis) untuk pasaran domestik dan pasaran ekspot. Seluas 21,156 hektar kawasan tanaman teh mampu menghasilkan 77,090 metrik tan daun teh segar dengan produktiviti sebanyak 3.64 mt sehektar. Kawasan utama penanaman teh terletak di wilayah Chiang Rai (Kawasan paling Utara dan agak sejuk - saya lawat pada tahun 2009) dengan kebanyakannya adalah jenis Teh Assam. Selain daripada kegunaan domestik, teh dari Thailand di ekspot ke USA, Belanda, Kemboja,  Vietnam dan Indonesia. Bagaimana pun Thailand mengimpot produk teh daripada Indonesia, China, Jepun, Sri Lanka dan Myanmar.  Kajian menunjukkan penggunaan perkapita teh di Thailand sekitar 10 gram seorang setahun. Permintaan jenis Teh Organik semakin meningkat dimana pengeluar perlu mempastikan teknik pereijalan organik yang baik.


Vietnam antara negara paling luas menanam teh di ASEAN dengan jumlah keluasan telah meningkat kepada 124,000 hektar pada tahun 2014 dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 185,000 metrik tan. Tanaman teh di Vietnam bermula semenjak 1890 dimana kini ia merupakan negara kelima (5) terbesar didunia sebagai pengekspot produk berasaskan teh. Teh ditanam di 34 wilayah dengan pelbagai jenis teh daripada Teh Hitam, Teh Oolong, Teh Hijau dan sebagainya. Negara ini menghasilkan produk teh yang diekspot keluar negara dengan nilai ekspot sebanyak 133,000 metrik tan yang bernilai sekitar RM 75.8 juta setahun. Vietnam mengekspot teh kepada lebih 100 negara seluruh dunia dengan 15 negara utama termasuk Pakistan, China, Taiwan, Rusia, Indonesia, USA, UAE, Afhganistan, Iran, Poland, Malaysia, Thailand, Kuwaits, Saudi Arabia dan Jerman. Hampir 52.6% teh yang diekspot merupakan jenis Teh Hitam (Black tea) dan 47.6% adalah dari jenis teh hijau (termasuk jenis teh Oolong). Industri penanaman teh di Asia Tenggara semakin kurang mendapat perhatian petani kerana masaalah ketindakentuan pasaran dan kos pengeluaran. Bagaimana pun permintaan terhadap produk teh terus meningkat disebabkan oleh perningkatan penduduk dunia dan kualiti yang dihasilkan.
TANAMAN TEH...DI ASEAN...
VIETNAM... PALING BERJAYA...
EKSPOT TEH..KE 5 DIDUNIA..
MINUM TEH... BAIK KHASIATNYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Bharat Tea Farms,
Cameroon Highland,
Pahang, Malaysia.
(22 Ramadan 1435H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...