Support My Blog

Wednesday, August 15, 2012

PENYAKIT BETIK DAN KAWALAN

BETIK (Carica papaya L) merupakan sejenis tanaman dari keluarga Caricaceae yang popular di Malaysia dimana seluas 3,512 hektar ditanam pada tahun 2011 dengan pengeluaran hasil sebanyak 52,427 metrk tan.  Penanaman betik di negara kita dijalankan secara komersil dan juga tanaman keliling rumah dan didapati menghasilkan buah yang berkualiti. Betik yang saya ketahui mempunyai lebih dari 40 spesis diseluruh dunia yang mana kini telah dimajukan dengan meluas di India, Mexico, Filipina, Hawai dan juga Australia. Lazimnya saya dapati jangkahayat tanaman betik di Malaysia sekitar 2 tahun sahaja walau pun ada yang ditanam sehingga lebih 10 tahun jika ditanam dalam persekitaran yag sesuai.  Betik merupakan sejenis tanaman POLIGAMI iaitu ujudnya spesis yang bersifat diesius iaitu ada pokok betik jantan dan pokok betik betina dalam satu pokok dalam satu populasi.  Lazimnya amalan yang dijalankan adalah dengan membuang pokok jantan dan meninggalkan pokook betina dan pokok Hermaprodite. Pendebungaan betik dijalankan oleh angin sebahagian besarnya tetapi dibantu juga oleh serangga. Tanaman betuk merupakan pokok yang berbuah tidak bermusim tetapi beberapa kajian menunjukkan pengeluaran puncaj akan berlaku setiap 3 bulan sekali.  Pemerhatian saya di kebun betik di Kawasan pagoh Muar mendapati yang puncak pengeluaran pertama adalah pada umur pokok pada bulan ke 10 -11, kali kedua pada bulan ke 13-14 dan puncak ketiga pada bulan ke 18-20. Artikel petanin ini bagaimana pun saya akan berkongsi maklumat mengenai penyakit tanaman betik dan kawalannya dalam 'Anim Agro Technology'  berdaarkan kepada pengalaman dan rujukan dari Jabatan Pertanian.


Penyakit Virus Bintik Cecincin (Papaya Ringspot Virus - PRSV) merupakan sejenis penyakit yang serious menyerang betik di Malaysia semanjak 1991 dan menyebabkan pengeluaran betik sangat terjejas. Penyakit ini bermula pada daun muda yang diserang bertukar warna kekuningan diantara urat daun (simptom serangan mozek). Daun akan kelihatan telus cahaya dan kadangkala akan kelihatan simptom lecuh seperti yang terserap air berwarna hijau pekat antara urat daun. Helaian daun akan mengecil dan berkerekot dimana terdapat jaluran hijau gelap memanjang yang kelihatan berminyak pada pangkal daun. Daun akan menebal dan menjadi kasar. Pada buah pula terdapat bintik bercincin pada permukaan kulit buah. Buah akan menjadi cacat dan mengecil. Apabila di belah akan kelihatan warna isi buah pucat dan kurang manis. Serangan juga berlaku pada bahagian batang.  Kawlanan memerlukan tindakan SOP yang di syorkan oleh Jabatan Pertanian dalam terbitan mengenai PSRV terbitan tahun 2011 muka surat 11. Antara tindakan dibuat adalah menebang dan memusnahkan sama sekali pokok yang telah diserang dan menggunakan anak benih yang bebas dari serangan.


Penyakit Mati Rosot Betik (Papaya Dieback - PDB) merupakan sejenis penyakit betik yang sangat serius di Malaysia kerana ianya mampu memusnahkan industri tanaman betik. Penyakit ini disebabkan oleh sej.enis agen perosak iaitu Ervinia papayae iaitu sejenis Bakteria yang menyerang pada seluruh  bahagian tumbuhan seperti bahagian pucuk, daun, tangkai daun, buah dan batang. Tanda serangan mudah dilihat dimana bahagian yang diserang seakan busuk, nekrosis dan akhirnya mereput. Bahagian Daun  yang diserang akan menjadi kehitaman dan akhirnya mati dan gugur ketanah. Begitu juga dengan buah yang dserang akan menjadi lembut, busuk dan akhirnya gugur pada mana-mana peringkat berbuah. Penyakiti ini merupakan satu ancaman teruk kepada pokok betik dimana ianya melumpuhkan industri tanaman betik di negara kita. Belum ada kaedah berkesan untuk mengawal penyakit ini kerana ianya boleh merebak melalui tanah, air, pengangkitan, peralatan pertanian dan semua perkara yang mampu menyebarkan bakteria ini. Kaedah yang boleh dijalankan dengan membuat pemencilan tanaman, memusnahkan tanaman yang telah diserang, menanam dikawasan bebas penyakit ini, menggunakan bijibenih atau anakbenih yang bebas dari PD dan menggunakan vereti yang tahan serangan.

Penyakit ANTRAKNOS BETIK pula disebabkan oleh kulat jenis Collectotricum gloeoporiodes yang mana bahagian buah diserang akan kelihatan bintik-bintik nekrotik berbentuk bulat kecil yang tenggelam pada permukaan  kulit buah. Bintik-bintik ini akan membesar dengan cepat apabila buah betik mulai masak. Kesannya buah akan cacat dan tidak cantik untuk dipasarkan sehingga menjenaskan harga jualan. Serangan teruk menyebabkan buah tidak boleh dijual langsung.  Kawalan boleh menggunakan kaedah semburan Racun kulat seperti Racun jenis Benomyl, Carbendazim, Mancozeb dan Mancozeb + Carbendazim.  Racun Benomyl adalah jenis racun Sistemik yang diserap dan berkesan. Antara nama dangan racun jenis ini adalah seperti Benex, Benocide 50WP, Comply 50WP, Kenlate dan Mandate 50WP. Bagi racun carbendazim yang juga racun sistemik bertindak dengan menghalang sintesis beta-tubulin pada tumbuhan. Jenama racun jenis ini dipasaran seperti Mero 50D dan Occidor 42.5SC. Racun mancozeb mengawal serangan penyakit ini dengan tindakan menghalang respirasi (jenis sistemik) seperti jenama Agrozeb 80WP, D-Tane 80WP, Disan 45, Insure 80, Mancozide, Manex II, Manzeb 80, Penncozeb 80WP, Trimmanoc 80WP dan Winner M-45. BERSAMBUNG.....

PENYAKIT BETIK... BANYAK JENISNYA....
ADA YANG SERIUS...SUKAR CARA KAWALANNYA...
PERLU DI KETAHUI ....APA JENISNYA...
INDUSTRI BETIK... TAMBAH MAJUNYA....

By,
M Anem
Bati 25, Jalan Pagoh,
Muar, Johor,
Malaysia
(26 Ramadan 1433H)

 .   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...