Support My Blog

Wednesday, October 29, 2014

SAWIT - TANDAN BUAH KOSONG

TANDAN BUAH  KOSONG Kelapa Sawit (TBK) terhasil setelah tandan sawit segar melalui proses dikilang iaitu dikukus, dipisahkan atau direlaikan buah sawit untuk penghasilan minyak. TBK sebagai bahan sampingan diperoleh dari kilang setiap hari apabila pemprosesan dijalankan. Dianggarkan sejumlah 0.20 - 0.24 metrik tan TBK boleh diperolehi dari setiap tan buah tandan segar (BTS) yang diproses. Malaysia yang merupakan pengeluar utama sawit dunia telah menghasilkan lebih 69 juta tan dan 74 juta tan BTS sawit pada tahun 2004 dan 2005 dan kini terus bertambah jumlah pengeluarannya melebihi 90 juta tan pada tahun 2010. lni bermakna lebih 13.8 - 14.8 juta tan TBK telah dihasil dari kilang setiap tahun. Jumlah pengeluaran TBK akan bertambah pada masa akan datang berikutan dengan peningkatan hasil sawit negara setiap tahun. Di kebanyakan kilang mempproses buah kelapa sawit, lazimnya hasil TBK akan diasing dan dilonggok di tempat yang disediakan. Pada masa lalu saya perhatikan kebanyakan TBK akan dibakar oleh pihak pengurusan kilang sebagai langkah pelupusan longgokannya atau menghasilkan abu tandan. Kadang-kadang TBK ini digunakan juga sebagai bahan bakar untuk kilang dan jumlahnya yang berlonggok-longgok memang mencacatkan permandangan. Artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai kepentingan Tandan Buah Kosong (TBK) sebagai bahan berguna untuk sektor perladangan tanaman kelapa sawit.


Bahan TBK ini boleh digunakan oleh pengusaha ladang termasuk ladang sawit sebagai sumber baja kerana mengandungi nutrien, terutama kalium (K) yang tinggi iaitu lebih kurang 40% Kz0 dari berat kering TBK dan sebahagian kedl fosfat (PzOs)dan magnesium (MgO). Selain itu, abu tandan juga amat berfaedah untuk kawasan tanah yang bersifat masam atau asid seperti tanah gambut atau tanah berpotensi asid sulfat dan sebagainya. lni kerana sifat abu tandan yang kelat atau alkali (pH 10-12) berupaya membantu mengurangkan kemasaman tanah dengan berkesan. Peningkatan pH seeara tidak langsung akan meningkatkan tahap kesuburan tanah kawasan berkenaan. Pembakaran TBK secara terbuka dan berpanjangan bagaimanapun boleh menyumbang kepada masalah pencemaran alam sekitar seperti masalah jerebu yang menjejaskan kualiti udara dan kesihatan penduduk di kawasan persekitaran. 


Kerajaan telah mengambil beberapa tindakan tegas dalam usaha memantau masalah berkenaan dengan melaksanakan Akta Udara Bersih 1974 di bawah kelolaan Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sains, Teknologi dan lnovasi, Malaysia. Akta tersebut antara lain tidak membenarkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka dilakukan termasuk TBK dari kilang. Kebanyakan kilang sawit terletak di kawasan berhampiran ladang sawit mereka. Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi atau mengurangkan masalah longgokan di kilang sawit, TBK digunakan sebagai bahan sungkupan, khususnya di ladang sawit yang berhampiran. TBK sangat sesuai sebagai bahan sungkupan, kerana mengandungi sebahagian nutrien yang boleh dimanfaatkan untuk kegunaan tanaman. Umumnya, TBK mengandungi kira-kira 0.80% nitrogen (N), 0.22% fosfat (PzOs), 2.90% kalium (~O), 0.30% magnesium (MgO) dan sebahagian kecil nutrien mikro. TBK kini telah banyak diproses untuk dijadikan baja kompos yang mempunyai nilai ekonomi setelah melalui beberapa proses pereputan. Beberapa kilang telah memulakan usaha menghasilkan baja organik berasaskan TBK dengan skala komersil. Selain itu TBK juga telah digunakan sebagai bahan sungkupan yang efektif dalam penanaman semula pokok kelapa sawit. Diharap artikel ini memberi info berguna. Sila baca artikel berkaitan selepas ini. Wasallam...


NAMA TBK... ASAL TANDAN...
BIJI DILERAI...DALAM KILANG...
ELAK DIBAKAR...PEMBAZIRAN...
BAJA ORGANIK...DIGUNAKAN...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Room ST241, Lead View Hotel,
Jalan Lumut, Lumut,
Pahang, Malaysia.
(1 Muharam 1436H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...