Support My Blog

Saturday, October 4, 2014

REKOD LADANG SOM (PART 2)

REKOD LADANG (Farm record) merupakan satu sistem pengumpulan dan penyimpanan maklumat mengenaai aktiviti ladang yang penting didalam aktiviti ladang. Semua permohonan untuk persijilan SALM (Skim Ladang Baik Malaysia) dan SOM (Sijil Organik Malaysia) perlukan maklumat dalam rekod ladang sebelum permohonan akan diproses untuk diluluskan. Maklumat dalam rekod ladang sangat penting dibuat oleh petani, usahawan atau syarikat seperti buku simpanan kira-kira untuk menganalisa kewangan dan menganalisa untung- rugi sesuatu aktiviti perladangaan. Saya terlibat didalam mengajar mengenaai Rekod Ladang semenjak mula bekerja dulu sekitar awal tahun 1980'an sehingga 10 tahun lamanya kepada pegawai pengembangan serta peserta projek kelompok. Sifu yang saya tidak akan lupa dalam ilmu 'Farm Management and Farm Record Keeping' ini adalah Encik Zainal (Kita lebih suka panggil sebagai 'Zainal Kojek'). Penggunaan rekod ladang oleh petani kecil dan pekebun kecil masih amat kurang diamalkan secara sistematik. Kebanyakkan mereka menggunakan kira-kira didalam ingatan sahaja (main congak-congak) dan yang lebih bijak menggunakan buku kecil (seperti buku 555). Antara faktur kenapa mereka tidak mahu menggunakan buku rekod ladang yang diberikan oleh Jabatan Pertanian dulu adalah mungkin lecehnya hendak menulis, ada yang kurang pandai menulis, saiz kebun atau perniagaan yang kurang komersil, tidak faham hendak mengisi buku rekod ladang dan tidak nampak kebaikan meengisi rekod ladang. Bagaimana pun pada hujung Rancangan Malaysia ke 10, apabila kerajaan Malaysia memperkenalkan Bantuan Insentif Harga Tanaman Makanan dibawah Program DJBM (Dasar Jaminan Bekalan Makanan Negara), disyaratkan pemohon insentif mesti mengisi rekod ladang. Mereka yang memohon mengisi rekod ladang dengan baik yang perlu dihantar bersama permohonan insentif tersebut sebelum di periksa untuk kelulusan. Artikel malam ahad ini saya menulis mengenai sistem simpanan rekod ladang untuk permohonan persijilan SOM dalam "Anim Agro Technology" berdasarkan pengalaman penulis sendiri dan membuat rujukkan daripada buku berkaitan.
Rekod Penggunaan input kawalan perosak (SOM 4-5) perlu diisi untuk mencatitkan bahan-bahan input digunakan untuk perladangan organik. Catitkan tarikh jenis input yang telah digunakan kepada tanaman jenis apa dan tujuan aplikasi digunakan. Nyatakan juga jenis perosak yang hendak dikawal dan tuliskan petak dimana kawalan dilaksanakan. Perlu juga dicatitkan mengenai keluasan kawasan kawalan dan juga kuantiti yang digunakan. Antara bahan organik yang sering digunakan untuk kawalan dalam ladang organik seperti IMO, BMO, Ekstrak Neem, Air Sabun dan sebagainya. 


Rekod Penggunaan Jentera dan peralatan Ladang (SOM 4-6) yang digunakan diladang perlu dicatitkan dalam rekod ladang. Apa yang perlu dicatitkan adalah seperti tarikh penggunaan jentera dan peralatan ladang dan nyatakan status hakmilik jentera yang digunakan sama ada ianya disewa atau pun milik sendiri. Jika disewa, perlu dicatitkan iaitu tarikh penyewaan dibuat, kadar sewaan dan tempoh sewaan. Jentera ladang membantu didalam mempercepatkan proses kerja-kerja ladang. Oleh itu, perlu juga ada catitan mengenai aktiviti pembersihan jentera dan peralatan sebelum diguna kerana ianya mungkin membawa patogen merbahaya kekebun kita dari lokasi lain. Sebaiknya pastikan alatan dicuci dahulu dan sebaiknya dicatitkan tarikh bila mesin tersebut dicuci untuk peringatan dalam rekod ladang.


Rekod Pengeluaran Ladang (SOM 4 - 7) mencatitkan semua hasil pengeluaran dari ladang yang menyertakan tarikh sebenar aktiviti penuaian, jenis hasil mengikut komoditi tanaman, nombor rujukkan petak yang dituai dan kuantiti (Kuantiti dalam unit disesuaikan seperti kilogram, tan, tongkol, tan dan sebagainya). Rekod ini akan dipadankan dengan rekod jualan hasil kelak untuk kita dapat mengira kadar produktiviti sesuatu tanaman tersebut. Analisa tahap pengeluaraj ladang mengikut varieti tanaman, petak tanaman dan keseluruhan produktiviti ladang akan diambil daripada rekod ini.


Rekod Penjualan Hasil (SOM 4 - 8) mencatitkn mengenai aktiviti penjualan hasil ladang dengan menuliskan tarikh jualan, jenis hasil daripada komoditi tanaman (mengikut jenis yang sesuai dijual), Kuantiti yang dijual dan jangan lupa kepada siapa kita menjual hasil tersebut. Lazimnya pembeli akan mengeluarkan resit atau 'toa' yang menunjukkan jumlah produk hasil ladang telah diambil. Walau pun rekod ini tidak menunjukkan harga setiap produk tanaman seperti rekod ladang biasa, sebaiknya dicatitkan juga untuk analisa pendapatan kasar ladang. Rekod ini akan disemak setiap akhir satu pusingan tanaman dan juga setiap bulan dimana penyemakan akaun akan dijalankan.REKOD LADANG... SISTEM BERGUNA...
ADA CATITAN...SIMPAN SEMPURNA...
BILA PERLU ... AKAN DIBIAT ANALISA...
SANGAT PENTING ... UNTUK SEMUA...

By,
M Anem
Precint 11,
Putrajaya,
Malaysia.
(7 Rabiul'Awal 1434H)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...