Support My Blog

Tuesday, May 31, 2011

Industri Perikanan Malaysia


SEKTOR PERIKANAN di Malaysia merupakan salah satu cabang sektor pertanian yang terus berkembang setiap tahun. Negara Malaysia yang mempunyai laut di sekelilingnya dan taburan hujan yang banyak mempunyai kelebihan berbanding dengan negara-negara lain yng tidak mempunyai sumber alam tersebut. Jumlah pendaratan atau pengeluaran ikan di Malaysia adalah sebanyak 1,854,000 metrik tan pada tahun 2010 yang bernilai RM 8,613.33 juta. Jumlah ini tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan pendaratan atau pengeluaran pada tahun 2005 iaitu sebanyak 1,416,702 metrik tan bernilai RM 5,213.53 juta. Jumlah mereka yang terlibat dengan sektor ini pada 2010 adalah seramai 149,518 orang. Artikel ini saya mengemukakan sektor industri perikanan di Malaysia berdasarkan laporan dan kajian yang saya buat pada masa kini.

Sektor Perikanan di Malaysia dibahagikan kepada dua kategori iaitu Sektor Perikanan Laut (Marine) dan Sektor Perikanan Penternak Akuakultur. Sektor Perikanan Laut adalah aktiviti yang melibatkan penangkapan ikan di kawasan Laut Pantai (Zon Ekonomik ZEE) dan kawasan Laut Dalam. Aktiviti menangkap ikan di laut ini menggunakan pelbagai teknik dan cara penangkapan daripada kaedah yang tradisional sehinggalah kepada kaedah moden menggunakan GPS, Ultra Sonic dan sebagainya. Kajian saya mendapati terdapat seramai 125,632 nelayan yang didaftarkan di Malaysia pada tahun 2010. Hanya terdapat seramai 90,702 nelayan yang ujud pada tahun 2005 di Malaysia. Bilangan perkakas menangkap ikan yang dilesenkan pada 2010 adalah sebanyak 47,732 unit  melibatkan sebanyak 48,745 buah vessel atau bot menangkap ikan.  Daripada sebanyak 48,745 bot nelaayan sebanyak 2,998 adalah bot tidak berjentera, 27,857 bot yang berjentera sangkut (Injin Bot Sangkut) dan 17,890 buah adalah bot nerinjin laut dalam.

Jumlah pendaratan ikan laut pada tahun 2010 sebanyak 13,920,000 metrik tan bernilai RM 6,291.51 juta melalui beberapa pengkalan pendaratan LKIM atau Swasta yang terdapat di seluroh negara. Sebagai perbandingan hanya sebanyak 1,209,000 metrik tan ikan didaratkan pada tahun 2005 yang bernilai RM 4,017.52 juta. Daripada jumlah tersebut sebanyak 296,470 metrik tan adalah dari hasil tangkapan laut dalam bernilai RM 1,132.45 juta. Jumlah tangkapan ikan dari kawasan Laut Pantai pula sebanyak 1,096,110 metrik tan yang bernilai sebanyak RM 5,159.06 juta. Ikan dari tangkapan laut pantai kebanyakannya adalah untuk keperluan domestik dalam Malaysia.

Bagi sektor Perikanan Akuakultur terdapat seramai 23,986 orang pengusaha terlibat pada tahun 2010 dengan penghasilan ikan sebanyak 472,310 metrik dimana sebanyak 152,630 mt adalah ikan air tawar bernilai RM 704.8 juta. Sebanyak 319,680 mt pula adalah hasil akuakultur air payau/masin bernilai RM 1,618.2 juta terutamanya udang harimau. Keseluruhan kawasan industri ikan akuakultur melibatkan kawasan seluas 32,200 hektar. Negeri Perak merupakan pengeluar utama ikan air tawar sebanyak 46,378,130 mt pada tahun 2010 dengan nilai RM 214.62 juta. ini diikuti dengan Sabah (28.86 juta),Johor (RM 24.2 juta) dan Selangor (29.9 juta).  

Terdapat sebanyak 7,250 hektar kawasan ikan air tawar dimana seluas 5,029 ha adalah dalam struktur kolam, 2,104 ha adalah tasek bekas lombong, 38 ha sangkar ikan, 19 ha tangki simen, 3.1 ha tangki kanvas dan seluas 55 ha kandang ikan. Bagi industri ternakan air payau/masin terdapat seluas 25,050 hektar kawasan dimana 7,344 ha adalah kolam, 174 ha sangkar, 9,941 ha siput sudu, 33 ha tiram dan seluas 7,538 ha untuk rumpai laut. 

Kajian menunjukkan hasilan Kerang adalah sebanyak 64,940 mt pada tahun 2010 yang bernilai RM 68.60 juta. Kawasan pengeluaran kerang utama adalah pantai barat Semenanjung Malaysia seperti di Pulau Pinang, Perak, Selangor, Melaka dan Johor. Sebanyak 10,640 mt Siput Sudu dihasilkan dengan nilai RM 6.23 juta pada tahun sama. Tiram juga dihasilkan sebanyak 2,300 metrik tan bernilai RM 5.82 juta terutama dari Sungai Muar, Johor Bahru dan beberapa lokasi lain. Udang dikeluarkan sebanyak 69,280 mt yang benilai RM 935.68 juta dan merupakan industri akuakultur yang menjadi penting di Malaysia. Satu industri baru yang semakin popular adalah rumpai laut dengan pengeluaran pada 2010 sebanyak 138,860 mt bernilai RM 27.7 juta.

Sektor perikanan di Malaysia perlu di majukan lagi dengan pelbagai program terutama untuk sektor Laut Dalam. Penangkapan ikan dan penguatkuasaan kawasan marin perlu dikukuhkan dari pencerobohan penangkapan ikan oleh nelayan asing terutama pada musim tengkujuh. Nelayan asing yang menceroboh perairan Malaysia menggunakan pelbagai alatan moden dan merosakkan pembiakan ikan apabila menggunakan pukat harimau. Sektor akuakultur masih luas lagi peluang untuk diperluaskan terutamanya dalam ternakan udang.

SEKTOR PERIKANAN...SANGAT PENTING...
PERLU DI MAJUKAN...WALAU PUN GENTING..
PERIKANAN MARIN...TINGKATKAN HASIL...
PERIKANAN AKUAKULTUR...TERUSKAN USAHA..

By,
M Anem
Johor Bahru
Malaysia
(Cuti rehat)        

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...